Giới thiệu

IPDefenseForum.com là phiên bản trực tuyến của tạp chí Diễn đàn Quốc phòng Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và được tài trợ bởi Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương (USINDOPACOM).

Nhiệm vụ của chúng tôi

Diễn đàn Quốc phòng Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương là tạp chí chuyên về quân sự được xuất bản mỗi quý bởi Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương để cung cấp một diễn đàn quốc tế cho các quân nhân trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Những ý kiến trình bày trong tạp chí này không nhất thiết đại diện cho các chính sách hoặc quan điểm của bộ tư lệnh này hoặc bất cứ một cơ quan nào khác của chính phủ Hoa Kỳ. Tất cả bài viết là của nhân viên Diễn đàn IPD trừ khi có ghi chú khác.

Trang web có những bài viết của nhân viên tạp chí Diễn đàn IPD cũng như tin tức từ khắp khu vực và các bài phân tích, phỏng vấn và xã luận của phóng viên và cộng tác viên được trả thù lao của IPDefenseForum.com.

Bộ trưởng Quốc phòng đã quyết định rằng việc xuất bản tạp chí này là cần thiết cho công vụ như đòi hỏi của Bộ Quốc phòng theo luật định.

Liên lạc với Chúng tôi

[contact-form-7 id=”44556″ title=”Contact form 2_Viet”]
Back to top button