Chính sách Bảo mật

Ngày có hiệu lực: 26 tháng 2 năm 2020

Chính sách này giải thích về thông tin của người dùng được thu thập bởi các ứng dụng di động của DIỄN ĐÀN, và thông tin đó được sử dụng như thế nào. Mục đích của DIỄN ĐÀN không chỉ là tuân hành luật bảo mật thích ứng, mà còn có được và duy trì sự tin tưởng của người dùng.

Thông tin được thu thập & thông tin đó được sử dụng như thế nào

Việc theo dõi được thực hiện bởi DIỄN ĐÀN là để làm cho các sản phẩm của chúng tôi vận hành tốt nhất có thể được và mang đến cho người dùng trải nghiệm tốt nhất. Vì vậy, thông tin duy nhất được thu thập là từ sự tương tác của người dùng với ứng dụng của chúng tôi. Một số thông tin này, do người dùng chủ động cung cấp (thí dụ như, khi yêu cầu nhận bản in tạp chí của DIỄN ĐÀN, thì chúng tôi sẽ thu thập thông tin về email và địa chỉ gửi thư của người dùng); tuy nhiên, thông tin này không được chia sẻ với bên thứ ba. Những thông tin khác được thu thập dựa vào các hoạt động của người dùng khi tương tác với ứng dụng DIỄN ĐÀN, chẳng hạn như vào xem các trang web và tương tác với những tính năng của sản phẩm DIỄN ĐÀN (thí dụ như, bấm nút thích, nhận xét, khen, chê, v.v.). Thông tin này bao gồm cả những hồ sơ về tương tác, địa chỉ Giao thức Internet và thông tin về thiết bị (thí dụ như, loại thiết bị).

DIỄN ĐÀN dùng thông tin này để:

  • Cung cấp, thử nghiệm, và cải tiến các ứng dụng di động của DIỄN ĐÀN
  • Chống lại tin rác và các hình thức lạm dụng khác
  • Tạo ra những thông tin tổng hợp, không có khả năng định danh về cách người dùng tương tác và sử dụng các sản phẩm của DIỄN ĐÀN

Tạo ra những thông tin tổng hợp, không có khả năng định danh về cách người dùng tương tác và sử dụng các sản phẩm của DIỄN ĐÀN

Back to top button