Cộng tác viên

ASHLEY TOWNSHEND là giám đốc bộ phận chính sách đối ngoại và quốc phòng thuộc Trung tâm Nghiên cứu Hoa Kỳ tại Đại học Sydney và là đồng chủ tịch Đối thoại về Ngăn chặn tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Hoa Kỳ-Úc (U.S.-Australia Indo-Pacific Deterrence Dialogue). Ông làm việc về an ninh quốc tế và các vấn đề chiến lược tập trung vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bao gồm các liên minh và quan hệ đối tác, an ninh hàng hải và chính sách của Hoa Kỳ, Trung Quốc và Úc. Ông cũng đã làm việc tại Viện Chính sách Quốc tế Lowy, Đại học Sydney, Đại học Phúc Đán (Fudan University), Thượng Hải và Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng tại Đại học Quốc gia Úc. Ông học tại Đại học Oxford, Đại học Bắc Kinh (Peking University), Viện Nghiên cứu Chính trị Paris và Đại học Sydney.


TIẾN SĨ DAVID SANTORO là phó chủ tịch và giám đốc chính sách hạt nhân tại Diễn đàn Thái Bình Dương và là đồng chủ tịch Đối thoại về Ngăn chặn tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Hoa Kỳ-Úc. Ông chuyên về các vấn đề chiến lược và ngăn chặn, hạn chế vũ khí hạt nhân và an ninh hạt nhân, tập trung vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và châu Âu. Ông Santoro trước đây đã làm việc về các vấn đề chính sách hạt nhân ở Úc, Canada, Pháp và Vương quốc Anh. Trong năm 2010, ông là một nghiên cứu viên ngắn hạn tại Trung tâm Hợp tác Quốc tế của Đại học New York, và trong khoảng thời gian từ năm 2010-2011, ông là một Nghiên cứu viên về An ninh Hạt nhân Stanton tại Viện Quốc tế về Nghiên cứu Chiến lược ở London.  Bài viết nổi bật trên Trang 16


TIẾN SĨ SHALE HOROWITZ là một giáo sư trong Khoa Khoa học Chính trị tại Đại học Wisconsin-Milwaukee. Nghiên cứu của ông xoay quanh xung đột quốc tế và dân tộc, với trọng tâm là khu vực Đông và Nam Á và thế giới hậu cộng sản; những diễn biến chính trị trong thương mại và tài chính quốc tế; và đời sống chính trị của việc chuyển đổi thị trường và thay đổi thể chế ở các nước hậu cộng sản và khu vực Đông Á. Ông đã tiến hành nghiên cứu ở Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan và nhiều nước Đông Âu và Liên Xô cũ. Những chủ đề nghiên cứu hiện tại của ông bao gồm nguyên nhân và hậu quả của sự thay đổi chính sách đối ngoại và đối nội ở Trung Quốc. Bài viết nổi bật trên Trang 36


TIẾN SĨ ALEXANDER KOROLEV là một giảng viên cao cấp về chính trị và quan hệ quốc tế tại Đại học New South Wales ở Sydney. Trước đây, ông là phó giáo sư môn khoa học chính trị trong Trường Nghiên cứu về Châu Á tại Trường kinh tế cao cấp- Đại học Nghiên cứu Quốc gia ở Matxcova và là một nghiên cứu viên tại Trung tâm Châu Á và Toàn cầu hóa tại Đại học Quốc gia Singapore, Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu (Lee Kuan Yew). Ông lấy bằng thạc sĩ về quan hệ quốc tế của trường Đại học Nankai, Trường Chính phủ Chu Ân Lai (Zhou Enlai), và bằng tiến sĩ về khoa học chính trị của trường Đại học Trung văn Hương Cảng (Chinese University of Hong Kong). Các chủ đề nghiên cứu của ông bao gồm lý thuyết quan hệ quốc tế và các nền chính trị trong mối tương quan với tham chiếu đặc biệt đến Trung Quốc và Nga; và quan hệ Trung-Nga-Mỹ ở khu vực Đông và Đông Nam Á.  Bài viết nổi bật trên Trang 44


TIẾN SĨ DREW NINNIS là cố vấn nghiên cứu và liên lạc cho tổng tư lệnh của Lực lượng Quốc phòng Úc. Ông đã làm việc trong vai trò là một nhà phân tích tình báo và trong lĩnh vực phát triển năng lực quốc phòng và đã giảng dạy tại Đại học Quốc gia Úc (Australian National University, ANU). Ông có bằng tiến sĩ triết học tại ANU và tham dự Chương trình Nghiên cứu An ninh của Trung tâm Châu Âu George C. Marshall về Nghiên cứu An ninh Ứng dụng vào năm 2013. Năm 2019, ông là một nghiên cứu viên kiêm cựu học viên của Trung tâm Marshall. Các chủ đề nghiên cứu mà ông quan tâm là những diễn biến khả thi trong tương lai của các cường quốc lớn, đạo đức và trí tuệ nhân tạo. Bài viết nổi bật trên Trang 48


ĐẠI TÁ QUÂN ĐỘI HOA KỲ ĐÃ NGHỈ HƯU. DAVID MAXWELL đã phục vụ 30 năm trong Quân đội Hoa Kỳ và nghỉ hưu vào năm 2011 với chức vụ là đại tá của Lực lượng Đặc nhiệm. Trong vai trò cuối cùng của mình, ông Maxwell đã giảng dạy về chiến lược an ninh quốc gia tại khoa quân sự thuộc Trường Cao đẳng Chiến tranh Quốc gia. Ông chuyên về Trung Quốc, sức mạnh quân sự và chính trị, Bắc Triều Tiên cũng như chính sách và chiến lược quốc phòng của Hoa Kỳ. Ông đã đảm trách các nhiệm vụ chỉ huy và nhân sự khác nhau trong bộ binh ở Đức và Hàn Quốc, cũng như trong Lực lượng Đặc nhiệm tại Pháo đài Lewis, Washington; Seoul, Hàn Quốc; Okinawa, Nhật Bản; và Philippines, với tổng thời gian công tác ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là hơn 20 năm. Bài viết nổi bật trên Trang 56