Lực lượng Quốc phòng Úc và USINDOPACOM tổ chức hội thảo về an ninh y tế

Câu chuyện Nổi bật

Tiến sĩ Stephanie Petzing và Thiếu tá Camille Effler/Bộ Chỉ huy tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ

Lực lượng Quốc phòng Úc (Australian Defence Force – ADF) và Bộ Chỉ huy tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ (U.S. Indo-Pacific Command – USINDOPACOM) đã tăng cường quan hệ đối tác mạnh mẽ và năng suất của họ thông qua một hội thảo kết hợp giữa khối quân sự và khối dân sự về an ninh y tế ở Thái Bình Dương vào cuối tháng 4 năm 2021.

Đây là một sự kiện đa phương, đa ngành và kéo dài hai ngày. Ngày đầu xoay quanh chủ đề “Xây dựng Năng lực trong Công tác Lập Kế hoạch và Thực hiện các cuộc Tập trận”. Nội dung này gồm hoạt động đào tạo về lập kế hoạch, thiết kế và thực hiện những cuộc tập trận về an ninh y tế toàn cầu. Vào ngày thứ hai, những người tham gia đã áp dụng các kỹ năng mới để lập kế hoạch cho một cuộc tập trận theo hình thức thảo luận (tabletop exercise – TTX) sẽ được tổ chức vào các ngày 16-17 tháng 6 năm 2021.

Phó Đề đốc Nicole Curtis, Tổng giám đốc ADF về sức khỏe trong môi trường làm việc, đã nhận định trong lời phát biểu khai mạc của mình: “Các cơ quan và nguồn lực quốc phòng, an ninh, y tế công cộng ở cấp quốc gia và cấp khu vực của chúng ta phải có khả năng kết hợp với nhau một cách suôn sẻ để ngăn ngừa, phát hiện và ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa về sức khỏe dù chúng xuất hiện ở bất cứ nơi đâu”.

Những người tham gia rất đa dạng, từ các nhà hoạch định chính sách và các nhà hoạch định chiến lược đến các nhân viên làm việc ở tuyến đầu. Các đại biểu, bao gồm những người đại diện của các quốc đảo Thái Bình Dương, Papua New Guinea, Philippines và Thái Lan đã tham gia vào cuộc thảo luận có người điều phối. Một số đại diện của Papua New Guinea đã cùng nhau trực tiếp tham gia cuộc họp, trong hình.

Sử dụng ý kiến đóng góp từ các quốc gia đối tác, nhóm đã xác định được những khoảng trống quan trọng trong công tác chuẩn bị nhằm đảm bảo an ninh y tế để làm các lĩnh vực trọng tâm, chẳng hạn như sự cần thiết của việc trao đổi giữa các ngành, truyền đạt thông tin về rủi ro một cách hiệu quả và sử dụng TTX để đánh giá năng lực về an ninh y tế bất chấp những hạn chế về kinh phí. Dựa trên những ưu tiên chung này, những người tham gia đã tạo ra một hoạt động tập luyện mà sẽ được tiếp tục phát triển và điều chỉnh cho phù hợp với các nhu cầu của đối tác. Những người tham gia cũng sẽ sử dụng TTX để nhận được thêm sự hậu thuẫn từ các quốc gia của họ và trong khu vực.

Sự kiện kéo dài hai ngày này đã hỗ trợ cho các đối tác ở khu vực trong việc sử dụng các khái niệm và thiết kế về hoạt động tập luyện để tăng cường sự chuẩn bị cho đại dịch ở cấp quốc gia và khu vực đồng thời hỗ trợ việc xây dựng và thẩm định các kế hoạch liên quan đến an ninh y tế ở cấp độ quốc gia, khu vực và trên toàn cầu.

Đây là sự kiện mới nhất đã được đồng tổ chức bởi quan hệ đối tác về an ninh y tế toàn cầu giữa ADF và USINDOPACOM. Sự hợp tác này bắt đầu tại Hội nghị Bộ trưởng Chương trình nghị sự An ninh Y tế Toàn cầu ở Indonesia vào năm 2018. Quan hệ đối tác đã chuyển sang các cuộc thảo luận trực tuyến khi đại dịch COVID-19 xảy ra và các nhà tổ chức cho biết sự hợp tác này đã tiếp tục tăng tốc nhờ vào sự tham gia tích cực từ các quốc gia đối tác. Nhóm cộng tác đã tiến hành một loạt các hội thảo trên web để thảo luận về sự đóng góp của các nguồn lực thuộc ngành quân sự và an ninh đối với các hoạt động ứng phó với COVID-19 của khu vực, cũng như bài học kinh nghiệm rút ra từ hoạt động điều phối và hợp tác giữa khối quân sự – an ninh với khối dân sự.

Các chủ đề được nhắc đến nhiều trong các hội thảo trên web gồm sự cần thiết của việc chuẩn bị và lập kế hoạch cho đại dịch cũng như phải có năng lực tốt hơn để tiến hành lập kế hoạch, huấn luyện và tập trận chung, những điều này đã dẫn đến việc xây dựng hội thảo vào tháng 4.

An ninh y tế là một vấn đề an ninh ở cấp quốc gia, cấp khu vực và trên toàn cầu. Việc các quốc gia có khả năng tận dụng sự tham gia từ nhiều ngành và phát triển các mối quan hệ trước khi những cuộc khủng hoảng y tế xảy ra là điều vô cùng quan trọng. Các quốc gia đối tác phải thường xuyên sử dụng những mối quan hệ và mạng lưới như vậy để đạt được và duy trì năng lực này. Bằng cách hỗ trợ việc xây dựng năng lực trong phát triển TTX về an ninh y tế với sự tham gia của nhiều ngành trên phạm vi toàn cầu, quan hệ đối tác giữa ADF-USINDOPACOM đang hỗ trợ các quốc gia để họ tự kiểm soát các năng lực về an ninh y tế và tiếp tục mở rộng các quan hệ đối tác nhằm xây dựng và giữ gìn một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Tự do và Rộng mở.

HÌNH ẢNH: TRUNG ÚY ĐẠI TÁ RODERICK S. NARAYAN/CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC QUỐC PHÒNG ÚC/LỰC LƯỢNG QUỐC PHÒNG PAPUA NEW GUINEA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *