Tập trận Đặc biệt

Tập trận Đặc biệt

Các thành viên của đội tìm kiếm đổ bộ thuộc quân đội Đài Loan tham gia luyện tập tác chiến đặc biệt trong cuộc diễn tập quân sự ở Cao Hùng, miền Nam Đài Loan, ngày 16 tháng 1 năm 2020. Quân đội Đài Loan đã tổ chức cuộc tập trận chung kéo dài hai ngày để cho thấy quốc gia này sẵn sàng tự vệ trước mối đe dọa từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Ảnh Chiang Ying-Ying | The Associated Press

Share