หมวดหมู่ : ติดอันดับ

โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางในอินโดนีเซียได้รับผลกระทบจากความล่าช้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

กัสดี ดา คอส...

การเดินทางของกลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐฯ เน้นย้ำถึงความเป็นพันธมิตรระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่น พร้อมทั้งส่งสารไปยังผู้ที่อาจรุกราน

เจ้าหน้าที่ ...