Blog Archives

สหรัฐฯ เตรียมจัดส่งส่วนประกอบวัคซีนและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้อินเดียซึ่งเผชิญวิกฤตโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว

รอยเตอร์ นาย...