Blog Archives

ไต้หวันพิจารณาเพิกถอนสถานะพิเศษของฮ่องกง โดยได้รับการอนุมัติจากกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

รอยเตอร์ เมื...