Author :

กองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีของสหราชอาณาจักรแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและการทำงานร่วมกันในการเคลื่อนกำลังครั้งแรกไปทั่วอินโดแปซิฟิก

เจ้าหน้าที่ ...