ความร่วมมือเรื่องเด่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แข็งแกร่งขึ้น ไปพร้อมกัน

หน่วยปฏิบัติการพิเศษ สร้างขีดความสามารถจากการเป็นหุ้นส่วน พร้อมสร้างความแข็งแกร่งร่วมกัน

เจ้าหน้าที่ ฟอรัม

เจ้าหน้าที่กองทัพฟิลิปปินส์ พ.อ. รานูลโฟ เอ. เซวิลลา รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษกองทัพฟิลิปปินส์ และเจ้าหน้าที่จากสหรัฐฯ พ.ท. วินเซนต์ เอนริเก ผู้บัญชาการกองพันที่ 3หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 (พลร่ม) กล่าวกับ ฟอรัม ในระหว่างการฝึกบาลิกาตัน ประจำ พ.ศ. 2566ที่ฟิลิปปินส์ ในเดือนเมษายน นอกจากนี้ พ.อ. เซวิลลา ยังปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฝึก-ภาคสนามของหน่วยปฏิบัติการพิเศษในการฝึกบาลิกาตัน ประจำ พ.ศ. 2566 และเป็นผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษในการฝึกปัญหาที่บังคับการบาลิกาตัน พ.อ. เซวิลลา และ พ.ท. เอนริเก ได้หารือกัน ถึงบทบาทของหน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษกองทัพฟิลิปปินส์และหน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษสหรัฐฯ ประจำภาคพื้นแปซิฟิกในการยกระดับความร่วมมือของฟิลิปปินส์และสหรัฐฯ เนื่องจากการมีปฏิสัมพันธ์แบบพบหน้ากับพันธมิตรและหุ้นส่วนเป็นรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์แบบทวิภาคี

ฟอรัม: ช่วยบอกบทบาทของคุณในการฝึกบาลิกาตัน พ.ศ. 2566 ให้เราทราบที

พ.อ. เซวิลลา: ผมเป็นรองผู้บัญชาการของหน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษกองทัพฟิลิปปินส์ สำหรับการฝึกบาลิกาตัน
ผมเป็นผู้อำนวยการฝึกสำหรับกิจกรรมการฝึกภาคสนามของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ เมื่อแนวคิดการฝึกบาลิกาตัน
ได้รับการวางแผนขึ้นเมื่อสองปีก่อน เราก็ตระหนักได้ว่าหน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษจำเป็นต้องสร้างกลุ่ม
ผู้อำนวยการฝึก เพื่อควบคุมดูแลผู้ที่เข้าร่วมหน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษ ดังนั้นใน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา เราจึงสร้าง
กลุ่มผู้อำนวยการฝึกนี้ขึ้น และตอนนี้ผมก็เป็นผู้อำนวยการฝึกด้วย นอกเหนือจากการเป็นผู้อำนวยการฝึกสำหรับกิจกรรม
หน่วยปฏิบัติการพิเศษของหน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษแล้วผมยังเป็นผู้บัญชาการของหน่วยปฏิบัติการพิเศษสำหรับการฝึกปัญหาที่บังคับการ ดังนั้นผมจึงมีสองบทบาทในกิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ นั่นคือ การเป็นผู้อำนวยการฝึกและการเป็นผู้บัญชาการสำหรับการฝึกปัญหาที่บังคับการให้หน่วยปฏิบัติการพิเศษไปพร้อม ๆ กันการเข้าร่วมการวางแผนการฝึกปัญหาที่บังคับการและการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก และผมยังควบคุมดูแลกิจกรรมที่เจ้าหน้าที่จากหน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐฯ ที่เข้าร่วมจะดำเนินการในสถานการณ์จริงด้วย

พ.ท. เอนริเก: ผมยินดีรับการควบคุมดูแล! ผมประจำการอยู่ที่ฐานทัพร่วมลูอิส-แมกคอร์ด ในรัฐวอชิงตัน และผมมาที่นี่
ในฐานะส่วนหนึ่งของกองกำลังเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษที่ปฏิบัติการอยู่ทั่วปาลาวัน ลูซอนเหนือ ตลอดจนค่ายฟอร์ตแม็กไซไซ เพื่อช่วยเสริมสร้างการทำงานร่วมกัน ความสามารถในการทำงานร่วมกับหุ้นส่วนในระยะยาวของเราอย่างหน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษกองทัพฟิลิปปินส์ ตลอดจนเพื่อทำให้แน่ใจว่ากองกำลังของผมได้รับการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพในภาคสนามเรารู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสนี้มาก เป็นเวลานานมากแล้วที่เราสามารถทำการฝึกที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้ได้ และสิ่งสำคัญคือเราต้องลงทุนลงแรงในความเป็นหุ้นส่วนนี้ต่อไป เรากำลังแสดงให้โลกเห็นว่าความเป็นหุ้นส่วนของเราแข็งแกร่ง
เพียงใด และเราต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันได้ดีเพียงใด

ทหารฟิลิปปินส์และสหรัฐฯ เตรียมอาวุธในระหว่างการฝึก บาลิกาตัน รอยเตอร์

ฟอรัม: คุณได้มีส่วนร่วมในการฝึกบาลิกาตันครั้งที่ผ่าน ๆมาหรือไม่?

พ.อ. เซวิลลา: ผมมีส่วนร่วมในการฝึกบาลิกาตันตั้งแต่ผมยังเป็นร้อยเอก ผมเป็นผู้ช่วยเสนาธิการการศึกษาและ
การฝึกอบรม จี8 ของกรมรบพิเศษ (พลร่ม) ใน พ.ศ. 2543 และนั่นเป็นการเข้าร่วมครั้งแรกของผมในการฝึกบาลิกาตัน
นอกเหนือจากการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมของหน่วยรบพิเศษแล้ว ผมได้เข้าร่วมปฏิบัติการในระดับยุทธวิธีกับหน่วยปฏิบัติการ
อัลฟ่า 186 หรือหน่วยปฏิบัติการของหน่วยรบพิเศษ ผมได้เข้าร่วมการฝึกอบรมยุทธวิธีของหน่วยขนาดเล็ก หลังจากนั้น
เกือบ 7 ปี ผมก็ได้เข้าร่วมในการฝึกบาลิกาตันอีกครั้ง ซึ่งในเวลานั้น ผมประจำการอยู่ในกลุ่มปฏิบัติการพิเศษร่วมกองทัพ
ฟิลิปปินส์ ณ เวลานั้น กลุ่มปฏิบัติการพิเศษร่วม อยู่ภายใต้การบัญชาการของกองทัพฟิลิปปินส์โดยตรง ไม่ใช่หน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษ ขณะนั้นผมเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองและผมได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการฝึกบาลิกาตันสองครั้งผมเห็นพัฒนาการของการฝึกบาลิกาตันและเห็นความเปลี่ยนแปลงมากมาย ก่อนหน้านี้ การฝึกบาลิกาตันมุ่งเน้นไปที่ยุทธวิธีของหน่วยขนาดเล็กและการแลกเปลี่ยนการฝึกอบรมด้านยุทธวิธี เทคนิค และขั้นตอน แต่ปัจจุบันการมุ่งเน้นกำลังเปลี่ยนไปสู่แนวคิดเชิงปฏิบัติการและการขยายขอบเขตและมุมมองให้กว้างขึ้น ผมรู้สึกยินดีมากที่มีการนำภารกิจประเภทปฏิบัติการพิเศษอื่น ๆ มาใช้ในการฝึกครั้งนี้ และตอนนี้เรากำลังมุ่งเน้นที่การป้องกันอาณาเขต ไม่ใช่เพียงการเฝ้าระวังภัยคุกคามแบบผสมผสาน แต่ยังรวมถึงการปกป้องอธิปไตยและดินแดนของเราด้วย ดังนั้นผมจึงรู้สึกยินดีอย่างมาก

พ.ท. เอนริเก: ผมได้เข้าร่วมการฝึกในฟิลิปปินส์หลายครั้งแต่ที่น่าแปลกคือนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้เข้าร่วมการฝึกบาลิกาตัน
สิ่งที่สำคัญเป็นพิเศษสำหรับการฝึกในปีนี้คือขนาดการฝึกที่ใหญ่อย่างไม่เคยมีมาก่อน นี่จึงเป็นโอกาสพิเศษที่เราต้องใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรมในระดับที่สูงขึ้น โดยพิจารณาจากระดับปฏิบัติการและอาจรวมถึงระดับยุทธศาสตร์ด้วย ดังเช่นที่ พ.อ.เซวิลลา กล่าวไว้ ในการฝึกก่อนหน้านี้ การฝึกอบรมเชิงยุทธวิธีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสร้างความสัมพันธ์ แต่การฝึกอบรมดังกล่าวไม่ได้ช่วยให้มั่นใจมากพอว่าเราจะทำงานร่วมกันได้ในสถานการณ์ต่อสู้จริง เราต้องรักษาการต่อสู้และการสื่อสารระหว่างกันเพื่อประสานงานในปฏิบัติการหลาย ๆ อย่าง แม้ว่าการฝึกก่อนหน้านี้ที่มีขนาดเล็กกว่า ซึ่งมีหน่วยต่าง ๆ จาก
ทั่วประเทศเข้าร่วมโดยที่ทุกคนสามารถปฏิบัติการได้อย่างอิสระจะดำเนินการฝึกอบรมได้เป็นอย่างดีอยู่แล้ว แต่เราก็ไม่สามารถบรรลุผลลัพธ์ที่มีร่วมกันไปพร้อมกันได้ ครั้งนี้เป็นโอกาสพิเศษที่เราได้ร่วมกับหุ้นส่วนมากมายทั้งจากฟิลิปปินส์และจากฝั่งของเราเอง ตลอดจนหุ้นส่วนนานาชาติอย่างหน่วยปฏิบัติการพิเศษออสเตรเลีย เราจึงสามารถทำงานร่วมกันได้ในการฝึกที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้ นั่นเป็นความแตกต่างที่แท้จริงของการฝึกในปีนี้

ระบบจรวดหลายลำกล้องอัตตาจรสูง เอ็ม142 ของสหรัฐฯ ยิงขีปนาวุธในระหว่างการฝึกบาลิกาตัน ประจำ พ.ศ. 2566ในจังหวัดแซมบาเลส ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

ฟอรัม: สิ่งสำคัญเกี่ยวกับ การฝึกบาลิกาตันประจำ พ.ศ. 2566 คืออะไร?

พ.อ. เซวิลลา: เราเคยฝึกอบรมร่วมกับออสเตรเลีย แต่นี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาเข้าร่วมการฝึกบาลิกาตัน ผมคิดว่านี่ไม่ใช่
เรื่องของการทำงานร่วมกันเพียงอย่างเดียว แต่ตอนนี้ยังเกี่ยวข้องกับการบูรณาการระบบต่าง ๆ มากขึ้นด้วย ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามาก ๆ เพราะเรารู้ดีว่าระบบของเรานั้นล้าหลังกว่าระบบต่าง ๆ ของสหรัฐฯ อยู่มาก เราจึงต้องบูรณาการระบบของพวกเขาเข้ากับระบบของเราให้ได้ เพื่อให้เราสามารถทำงานร่วมกันในการต่อสู้กับศัตรูรายเดียวกัน หากว่ามีศัตรูเช่นนั้นเกิดขึ้น

พ.ท. เอนริเก: ผมคิดว่าเราไม่อาจละเลยเหตุการณ์เบื้องหลังได้ฟิลิปปินส์ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับอธิปไตยทางอาณาเขตอยู่ เราต้องการทำให้แน่ใจว่าความเป็นหุ้นส่วนของเราสามารถป้องปรามการรุกรานใด ๆ ก็ตามที่อาจคุกคามอธิปไตยของฟิลิปปินส์ได้ เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องแสดงให้เห็นว่าเราสามารถทำงานร่วมกัน ป้องกันตนเอง และเรามีหุ้นส่วนที่มากความสามารถในฟิลิปปินส์ ภูมิหลังทางชาติพันธุ์ของผมคือชาวฟิลิปปินส์ และเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากที่ผมได้กลับมาทำงานร่วมกับวัฒนธรรม หุ้นส่วน และมิตรภาพที่เรามีมาอย่างยาวนาน นี่เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นสำหรับผมจริง ๆ และอีกอย่างหนึ่งตลอดระเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของผม คือการได้เห็นพัฒนาการของความสัมพันธ์ที่เรามีกับหุ้นส่วนหน่วยปฏิบัติการพิเศษและหน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษกองทัพฟิลิปปินส์ของเรา ตลอดจนการขยายศูนย์บัญชาการและขีดความสามารถที่เติบโตขึ้นของทั้งสองหน่วย สิ่งที่เริ่มต้นจากการเป็นหุ้นส่วนที่มีขนาดเกือบเท่าระดับบริษัท ตอนนี้ได้เติบโตจนกลายเป็นกองบัญชาการรบของหน่วยและเจ้าหน้าที่ทั่วไป และพวกเราทุกคนที่กลุ่มหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 1ก็ยังคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันยาวนาน พวกเราต่างเติบโตขึ้นพร้อม ๆ กันในระดับหนึ่งแล้ว

พ.อ. เซวิลลา: สิ่งที่ทำให้ผมตื่นเต้นกับการฝึกบาลิกาตันครั้งนี้ก็เหมือนกับที่ผมได้กล่าวไปเมื่อเช้านี้ในพิธีเปิดอันเรียบง่ายสำหรับกิจกรรมหน่วยปฏิบัติการพิเศษของเรา ผมกล่าวว่าเมื่อช่วงกลาง พ.ศ. 2564 ขณะที่เจ้าหน้าที่วางแผนของสหรัฐฯ
เดินทางมาถึงสำนักงานของผม ในตอนนั้นผมได้พูดกับพวกเขาว่า: “ทำไมเราไม่คิดหาสถานการณ์ที่ต่างออกไป หรือแนวคิดการฝึกอบรมที่แปลกใหม่สำหรับการฝึกบาลิกาตันล่ะ? เราไม่ควรมุ่งเน้นที่ยุทธวิธีของหน่วยขนาดเล็กเพียงอย่างเดียว บางทีเราอาจจะรวมสงครามนอกแบบแผนเข้ากับการฝึกแต่อยู่ในขนาดที่จำกัด แทนที่จะทำตามขึ้นตอนของสงครามนอกแบบแผนทั้ง 7 ระยะ เราสามารถข้ามบางระยะไปได้เนื่องจากเรามีเวลาการฝึกที่จำกัด” ถือเป็นเรื่องดีที่พวกเขานำแนวคิดนี้มาใช้ มีการรวมเอาสงครามนอกแบบแผนไว้ในการฝึกบาลิกาตันเมื่อปีที่ผ่านมา และนั่นเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างมากเพราะไม่กี่สัปดาห์ก่อนเริ่มต้นการฝึกบาลิกาตัน วิกฤตการณ์ยูเครนก็ปะทุขึ้น สถานการณ์ที่ผมได้หารือกับเจ้าหน้าที่วางแผนของสหรัฐฯ ในระหว่างที่พวกเขาเดินทางมาเยือนสำนักงานของผม เกือบจะเหมือนกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในยูเครนขณะนี้ ตอนนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นเกี่ยวกับวิธีการที่เราจะดำเนินการฝึกซ้อมและฝึกปฏิบัติตามที่ได้หารือ รวมถึงคิดหาแนวคิดที่จะช่วยทั้งทหารของเราและชุมชนชาวฟิลิปปินส์ให้มีความยืนหยุ่นและสามารถต้านทานได้หากมีการรุกรานเกิดขึ้นดังนั้นการฝึกบาลิกาตันจึงเป็นกรณีทดสอบ และบางทีใน พ.ศ. 2567 เราอาจต้องการให้การฝึกนี้ขยายขอบเขตออกไปมากขึ้น และไม่ใช่แค่การมุ่งเน้นที่สงครามนอกแบบแผนเพียงฝ่ายเดียว แต่ควรเป็นสงครามนอกแบบแผนแบบร่วมผสม

พ.ท. เอนริเก: โอ้ แน่นอน! บทบาทของหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่นี่ดำเนินไปอย่างไม่ลดละ มีหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกประจำการอยู่ที่นี่เสมอควบคู่ไปกับหุ้นส่วนหน่วยปฏิบัติการพิเศษอื่น ๆ ที่สามารถปฏิบัติงานแบบฉุกเฉินได้เพื่อขยายขนาดในช่วงหลายเดือนข้างหน้าให้เข้าสู่ระดับศูนย์บัญชาการกองพันนี่เป็นการบ่งบอกถึงการลงทุนด้านความเป็นหุ้นส่วนที่มากขึ้นในด้านปฏิบัติการพิเศษ เราไม่ใช้คำว่า “เป็นผู้ตอบสนองคนแรก” เพราะ “เราอยู่ที่นั่นอยู่แล้ว” เราพร้อมที่จะต่อต้านการรุกรานเคียงข้างหุ้นส่วนของเราเสมอ

ทหารฟิลิปปินส์และทหารสหรัฐฯเข้าร่วมการฝึกอบรมอาวุธในระหว่างการฝึกบาลิกาตัน ประจำ พ.ศ. 2566เก็ตตี้อิมเมจ

ฟอรัม: คุณจะยกระดับการฝึกบาลิกาตันและการฝึกอบรมทวิภาคีอื่น ๆ ขึ้นอย่างไร? และคุณมีคำแนะนำให้แก่ ผู้อำนวยการฝึกและผู้เข้าร่วมการฝึกในอนาคตหรือไม่?

พ.อ. เซวิลลา: ผมเป็นผู้ให้การสนับสนุนนโยบายการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติของประเทศของเรา นั่นเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ของผมขณะที่ปฏิบัติการอยู่ในสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติของรัฐบาลฟิลิปปินส์ ที่จริงแล้ว ผมเป็นผู้จัดทำคู่มือการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติควบคู่กับคำสั่งของฝ่ายบริหารที่ 82 พ.ศ. 2555 ซึ่งลงนามโดยอดีตประธานาธิบดีเบนิกโน อากีโน ด้วยเหตุนี้ ผมจึงกระตุ้นให้ภาคส่วนความมั่นคงของเราจัดทำแผนฉุกเฉินสำหรับภัยคุกคามที่ใกล้จะเกิดขึ้นและวิกฤตการณ์ที่พัฒนาขึ้น และตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผนดังกล่าวผ่านการฝึกปฏิบัติและฝึกซ้อมในรูปแบบต่าง ๆ อยู่เสมอ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดแผนฉุกเฉินควรเข้าร่วมในการฝึกปฏิบัติและฝึกซ้อมด้วยเช่นกัน นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ผมสนับสนุนการฝึกอบรมครั้งถัดไปที่สหรัฐฯ และฟิลิปปินส์จะตกลงกันในอนาคตอันใกล้นี้ เพื่อสานต่อสิ่งที่เราได้เริ่มต้นในตอนนี้ ซึ่งสิ่งที่ผมบอกพวกเขาในระหว่างการประชุมและการพบปะของเราคือ ใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้ในการเรียนรู้จากประสบการณ์และพยายามสังเกตสิ่งที่หุ้นส่วนของเราทำ เพื่อให้ตอนที่พวกเขากลับไปยังหน่วยของเรา พวกเขาจะสามารถแบ่งปันสิ่งเหล่านั้นกับเราได้ ผมอาจจะมีส่วนร่วมในระดับที่สูงขึ้นได้ แต่ผมไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่พวกเขากำลังทำในระดับที่ต่ำกว่าได้ หลังจากการฝึกอบรมครั้งนี้ในฐานะผู้อำนวยการฝึกสำหรับหน่วยปฏิบัติการพิเศษแล้วแน่นอนว่าจะต้องมีการตรวจสอบหลังปฏิบัติการ และเราจะรวบรวมสิ่งที่เราได้เรียนรู้ สิ่งที่เราได้สังเกตเห็น และสิ่งที่เราได้พบเจอ เพื่อจะถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นให้กับหน่วยอื่น ๆอีกสองหน่วยของเราที่ไม่ได้เข้าร่วมการฝึกที่นี่ ผมได้เน้นย้ำอย่างจริงจังให้พวกเขาใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้และพยายามศึกษาระบบที่เรามี ไม่ใช่แค่เทคโนโลยี แต่ยังรวมถึงวิธีการสร้างกระบวนการต่าง ๆ ขึ้นมาด้วย

พ.ท. เอนริเก: ผมบอกกับทหารของผมว่า “สร้างทีมของคุณขึ้นมาตอนนี้และลงทุนลงแรงในทีมของคุณ เพราะครั้งถัดไปที่คุณมายืนอยู่บนผืนแผ่นดินนี้กับหุ้นส่วน นั่นอาจเป็นการมาเพื่อต่อสู้” ดังนั้น จงใช้โอกาสนี้เพื่อเตรียมพร้อม เราพูดคุยกัน
ถึงการทำงานร่วมกันและการพัฒนาขีดความสามารถของพวกเขา อย่างไรก็ตาม ผมรู้สึกซาบซึ้งอย่างยิ่งต่อแง่มุมและความสัมพันธ์ในฐานะมนุษย์ ผมจะไว้วางใจใครได้บ้าง และพวกเขาจะไว้วางใจผมหรือไม่? นี่เป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์เหล่านั้น เพราะคุณรู้ว่าหากเกิดวิกฤตการณ์ขึ้น คุณอาจมีเวลาไม่มากพอที่จะสร้างความไว้วางใจ และคุณจะต้องทำงานร่วมกันด้วยจิตวิญญาณการร่วมมือแบบเคียงบ่าเคียงไหล่ของบาลิกาตัน ดังความหมายของบาลิกาตันในภาษาตากาล็อกที่แปลว่าเคียงบ่าเคียงไหล่ เราจำเป็นต้องปฏิบัติการอย่างเด็ดขาดร่วมกันโดยเร็ว เพราะเวลาเป็นสิ่งสำคัญในวิกฤตการณ์ ดังนั้น เราจึงฝึกอบรมตอนนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งความสามารถดังกล่าว ด้วยการสร้างขีดความสามารถและความไว้วางใจขึ้นมาในตอนนี้ เราจะป้องปรามการรุกรานได้เพราะคงไม่มีใครอยากมายุ่งกับทีมของเรา เราลงเรือลำเดียวกันแล้ว

ฟอรัม: มีสิ่งใดที่คุณอยากจะเน้นย้ำเกี่ยวกับบาลิกาตันหรือความเป็นหุ้นส่วนของฟิลิปปินส์และสหรัฐฯอีกหรือไม่?

พ.อ. เซวิลลา: ผมอยากจะแสดงความขอบคุณต่อหุ้นส่วนของเรา เราหวังว่าจะได้ร่วมงานกันอีกครั้งในอนาคต และในการฝึกที่ใหญ่กว่านี้ เรารู้สึกซาบซึ้งอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษของกองทัพฟิลิปปินส์ยังคงประสบกับความท้าทายในการเติบโต แม้ว่าเราจะฉลองวันครบรอบการก่อตั้งเป็นปีที่ 5 มาเมื่อไม่นานมานี้ เรายังจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมและศึกษาอีกมากเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติการของหน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐฯ เราหวังว่าจะได้ร่วมงานกับหน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐฯ โดยตรงในอนาคต ไม่ใช่แค่ในกองบัญชาการสหรัฐฯ ภาคพื้นอินโดแปซิฟิก

พ.ท. เอนริเก: ผมอยากกล่าวขอบคุณเป็นอย่างสูงต่อสหายหน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษกองทัพฟิลิปปินส์ของเรา
สำหรับการต้อนรับ ความเป็นหุ้นส่วน ความเป็นพวกพ้อง และความเป็นมิตร ทหารของผมทุกคนต่างรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่ในฟิลิปปินส์ ตั้งแต่ปฏิบัติการในระดับยุทธวิธีไปจนถึงระดับชาติ เรารู้สึกได้รับการต้อนรับเสมอ ราวกับว่าเราเป็นพี่น้องที่พลัดพรากกัน และนี่เป็นโอกาสอันดีที่เราจะสามารถฝึกในขอบเขตขนาดใหญ่ได้ ผมหวังว่าเราจะยังคงสร้างทีมต่อไป เรามีหน่วยปฏิบัติการพิเศษออสเตรเลียอยู่ที่นี่ด้วย ซึ่งสามารถเข้าร่วมการฝึกกับเราได้ เรามาทำให้การฝึกครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เราทำได้กันเถอะครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button