ทรัพยากรส่วนรวมของโลกประเทืองปัญญาเอเชียใต้แผนก

สภาพแวดล้อมชายหาด

น“ว‘กโยธ‘นของส“ธ“รณรัฐเก“หล’และสหรัฐอเมร‘ก“เข้าร่วมก“รฝึกซันยอง ซึ่งแปลว่า “มังกรแฝด” ท’่เมืองโพฮัง
ประเทศเก“หล’ใต้ ในช่วงปล“ยเดือนม’น“คม พ.ศ. 2566 ทห“รของทั้งสองฝ่ายปฏ‘บัต‘ก“รฝึกซ้อมจู่โจม แบบสะเท‘นน้ำสะเท‘นบกขน“ดใหญ่ เพื่อเสร‘มคว“มพร้อมในก“รต่อสู้และwคว“มส“ม“รถในก“รท”ง“นร่วมกันของกองก”ลังพันธม‘ตร ซึ่งส“ยสัมพันธ์ของทั้งสองคงอยู่ม“ย“วน“นกว่า 70 ป’

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button