ทรัพยากรส่วนรวมของโลกอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างเรื่องเด่นโอเชียเนีย

มหาสมุทรแห่งข้อมูล

ความเป็นหุ้นส่วนช่วยยกระดับการเข้าถึงเทคโนโลยีและข้อมูล ช่วยควบคุมการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ปกป้องเศรษฐกิจ และระบบนิเวศ

เจ้าหน้าที่ ฟอรัม | ภาพโดยเครือข่ายการตรวจสอบ การควบคุม และการเฝ้าระวังระหว่างประเทศ

การทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมถือเป็นหายนะระดับโลก: 1 ใน 5 ของปลาที่วางจำหน่ายถูกจับมาอย่างผิดกฎหมาย อินโดแปซิฟิก ซึ่งครอบครองพื้นที่มหาสมุทร 65% ของโลกและมีประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลก
เต็มไปด้วยการทำประมงที่สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำลดลงจนถึงระดับวิกฤต ทำลายระบบนิเวศทางทะเล และส่งเสริมการใช้แรงงานที่ถูกบังคับและไม่ปลอดภัย หลายประเทศพึ่งพาปลาเป็นแหล่งอาหารหลัก ดังนั้นการรักษาทรัพยากรนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

การช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ ในการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลภูมิหลังแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการกระทำที่ต้องสงสัยว่าเป็นการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม รวมถึงการสนับสนุนด้วยการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพ เป็นหัวใจสำคัญของกลุ่มองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระหว่างประเทศกลุ่มใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญในการระบุตัวผู้ทำประมงผิด-กฎหมาย โครงการริเริ่มจากการร่วมมือกันที่ชื่อว่า กลุ่มวิเคราะห์ร่วม ซึ่งเปิดตัวในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นแนวทางแก้ปัญหาที่ไม่มีค่าใช้จ่ายและใช้งานได้จริงสำหรับปัญหาที่กำลังทวีความรุนแรงนี้

หน่วยงานที่รับผิดชอบต่างเผชิญความท้าทายในการจำกัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในเขตอำนาจทางทะเลของหลาย ๆ ประเทศและในทะเลหลวง ขณะเดียวกัน การทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมได้เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเป็นเพราะข้อจำกัดอันเนื่องมาจากโควิด-19 ที่ผลักให้คนยากจนหันไปสู่การทำประมงที่ผิด-กฎหมายมากขึ้น และทำให้การติดตามและตรวจสอบเป็นไปได้ยากขึ้น ประเทศที่มีความสามารถในการติดตามและตรวจสอบได้ใช้แนวทางการบังคับใช้แบบแยกส่วน โดยบ่อยครั้งจะมีความร่วมมือแบบทวิภาคีหรือพหุภาคีเพียงเล็กน้อย

กลุ่มวิเคราะห์ร่วมนี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลและเวทีเพื่อสร้างขีดความสามารถในการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังด้านการประมง เหล่าพันธมิตรช่วยประเทศต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิด-กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ด้วยข้อมูลเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมและการพัฒนาความร่วมมือ กลุ่มวิเคราะห์ร่วมนี้ก่อตั้งขึ้นโดยโกลบอลฟิชชิ่งวอทช์ เครือข่ายการติดตาม การควบคุม และการเฝ้า-ระวังระหว่างประเทศ และทีเอ็มแทร็กกิ้ง เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมีข่าวกรอง การวิเคราะห์ การสนับสนุน และการฝึกอบรมในด้านการประมง องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรลงนามในโครงการริเริ่มนี้เพิ่มขึ้นซึ่งทำให้ความพยายามของกลุ่มมีความเข้มข้นยิ่งขึ้น กลุ่มวิเคราะห์ร่วมนี้ได้รับเงินทุนจากรัฐบาลและองค์กรสาธารณกุศล

เจ้าหน้าที่ตรวจยึดปลาที่ขนาดเล็กเกินกำหนดในตลาดแห่งหนึ่งของเมืองซูวา ประเทศฟิจิ

“เราเชื่อว่าหนึ่งบวกหนึ่งได้ผลลัพธ์มากกว่าสอง” นายโทนี่ ลองประธานกรรมการบริหารของโกลบอลฟิชชิ่งวอทช์ กล่าวในข่าวประชาสัมพันธ์“ด้วยการผสมผสานจุดแข็งและความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันของเรา ตลอดจนความคิดริเริ่ม เครื่องมือ และความร่วมมือที่เรามีอยู่ จะทำให้เราสามารถสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ขึ้นได้”

ประเทศกำลังพัฒนาบางประเทศมีขีดความสามารถที่จำกัดในการติดตามการประมงและบังคับใช้แนวปฏิบัติที่ดีในน่านน้ำของตน และยิ่งเป็นไปไม่ได้ในมหาสมุทรที่ห่างไกล ดังนั้นนี่จึงเป็นการสนับสนุนผู้ที่พยายามหาผลประโยชน์จากการบังคับใช้ที่มีช่องว่างนี้ ซึ่งผลที่ตามมาอาจสร้างความเสียหายอย่างรุนแรง

“หัวใจของปัญหาด้านการทำประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงาน และไร้การควบคุม คือความเสี่ยงที่ผู้คนนับล้านจะสูญเสียแหล่งอาหารหลักเนื่องจากวิกฤตขาดแคลนพันธุ์สัตว์น้ำทั่วโลก” ตามรายงานของสถาบันบรูกกิงส์ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 “เนื่องจากสิ่งมีชีวิตทางทะเลสามารถเดินทางได้โดยไร้พรมแดน อีกทั้งผู้ดำเนินการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมก็เดินทางได้ง่ายมาก และมักใช้ประโยชน์จากความกว้างใหญ่ของมหาสมุทรโลก นี่จึงเป็นปัญหาระดับโลกอย่างแท้จริง”

นายมาร์ก ยัง ผู้อำนวยการบริหารของเครือข่ายการติดตาม การควบคุม และการเฝ้าระวังระหว่างประเทศ กล่าวกับ ฟอรัม ว่ากลุ่มวิเคราะห์ร่วมให้ข้อมูลข่าวกรองแก่รัฐบาลพันธมิตร“ผู้ที่ต้องการรับการสนับสนุนจากกลุ่มวิเคราะห์ร่วมสามารถดำเนินการได้โดยซื้อบริการแบบครบวงจร แทนที่จะต้องติดต่อกับองค์กรหลายแห่งเพื่อรับบริการและสับสนกับภูมิทัศน์ขององค์กรหลายแห่งที่ทำงานในด้านเดียวกัน” นายยังกล่าว

ความเสี่ยงต่ำ มูลค่าสูง

การทำประมงจะเป็นสิ่งผิดกฎหมายเมื่อเกิดขึ้นในเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศใดประเทศหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต การจับสัตว์น้ำที่บันทึกในจำนวนน้อยกว่าความเป็นจริงหรือไม่มีการบันทึกเลยจะถือว่าขาดการรายงาน การติดตามด้วยดาวเทียมและเรดาร์ทำให้การทำประมงที่ไร้การควบคุมลดลง แต่ไม่ได้หมดไป เช่น การทำประมงหมึกในทะเลหลวงทางตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียและตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทรแอตแลนติก ดำเนินการโดยไม่มีแผนการจัดการเตรียมไว้ ส่งผลให้ขาดการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ นายยังกล่าว

การบังคับใช้ไม่ได้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ประชากรปลาเท่านั้น การทำประมงที่ผิด-กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมยังเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมอีกด้วยตามรายงานขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 สำนักงานศุลกากรและการป้องกันชายแดนของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศย้ำความมุ่งมั่นในการต่อสู้กับการทำประมงที่ผิดกฎหมาย “เนื่องจากเชื่อมโยงโดยตรงกับอาชญากรรมร้ายแรงต่าง ๆ เช่น การบังคับใช้แรงงาน การค้ายาเสพติด การฟอกเงิน และการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย” นอกจากนี้ ประเทศที่ต่อ-ต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมยังมีรายได้มากขึ้นจากการเก็บเกี่ยวทรัพยากรของตนอย่างยั่งยืน

สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลกบริโภคปลามากกว่าประเทศอื่น ๆ ตามรายงานของสถาบันกองทัพเรือสหรัฐฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นอกจากนี้ จีนยังเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอันดับแย่ที่สุดอย่างต่อเนื่องในดัชนีการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม “เนื่องจากการมีความเสี่ยงสูง แนวปฏิบัติ และการตอบสนองต่อการทำประมงที่เป็นอันตราย” โดยดัชนีนี้ทำการประเมิน 152 ประเทศชายฝั่ง ดัชนีนี้ได้รับการพัฒนาโดยหน่วยงานบริหารจัดการทรัพยากรทางน้ำโพไซดอน ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระดับโลก รวมถึงโครงการริเริ่มระดับโลกเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งเป็นองค์กรนอกภาครัฐในสวิตเซอร์แลนด์

เรือประมงจีนมักจะรุกล้ำพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทางทะเลของประเทศอื่น ๆ กองเรือประมงสากลของจีนจำนวน 4,600 ลำเป็นกองเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลก และแผ่ขยายเข้าไปในทะเลหลวงมากขึ้นในแต่ละปี ตามรายงานของสถาบันกองทัพเรือ สหรัฐฯ เรือประมงติดธงชาติจีนจำนวนมากพร้อมลูกเรือเป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังทางทะเลที่รัฐบาลจีนอธิบายว่าเป็น “องค์กรมวลชนติดอาวุธที่ประกอบด้วยพลเรือนที่ยังคงประกอบอาชีพตามปกติของตนเอง” ตามรายงานของ น.ท. เจนนิเฟอร์ รูเนียน
แห่งหน่วยยามฝั่งสหรัฐฯ รายงานไว้ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ชาวประมงช่วยเฝ้าระวังและได้รับเงินทุนและการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ทางทหารของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทรัพยากรทางทะเลหมู่เกาะมาร์แชลล์ติดตามเรือประมงในทะเลสาบมาจูโร เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

การทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่มีมูลค่าสูง เนื่องจากบทลงโทษส่วนใหญ่เป็นเพียงค่าปรับเล็กน้อย ตามรายงานเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ของ แปซิฟิกฟอรัม ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในรัฐฮาวายที่ประสานงานกับศูนย์วิจัยทั่วทั้งกลุ่มประเทศแถบมหาสมุทรแปซิฟิก ในระดับโลก มีเรือบางส่วนที่ทำลายระบบนิเวศทางทะเลที่เปราะบางโดยการลากอวนไปตามแนวพื้นทะเล กองเรือลำเลียงปลาทูน่า ปลาหมึก และสัตว์ทะเลสายพันธุ์อื่น ๆ ที่ตนจับมาอย่างผิดกฎหมายไปส่งที่ท่าเรือของรัฐที่มีกฎระเบียบหละหลวมที่สุด

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติรายงานว่า การขนถ่ายสินค้าเพื่อขนส่งปลาที่จับได้ไปยังโรงงานหรือเรือบรรทุกสินค้าแช่เย็นที่มักจะดำเนินการไกลออกไปกลางทะเล อาจเป็นจุดอ่อนในการควบคุมการประมง เนื่องจากสามารถใช้เคลื่อนย้ายปลาได้โดยปราศจากการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพในท่าเรือบางแห่ง ทำให้ปลาที่จับมาอย่างผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานได้

ความพยายามที่จะหยุดการกระทำดังกล่าวซึ่งสร้างความเสียหายไปถึงวิถีชีวิตของชาวประมงที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ต้องเผชิญกับอุปสรรคที่ยากจะรับมือ แต่เทคโนโลยีรวมถึงดาวเทียมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถช่วยระบุตัวและขัดขวาง
ผู้ละเมิดกฎหมายการเดินเรือ ภารกิจของกลุ่มวิเคราะห์ร่วมคือการช่วยให้ประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาสามารถเข้าถึงตัวเลือกขั้นสูงในการระบุการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม รวมถึงระบุผู้ที่สนับสนุนการทำประมงเหล่านั้น ตลอดจนใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผนึกกำลังความเชี่ยวชาญ

ในกรุงโตเกียว เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 ผู้นำของควอดซึ่งประกอบด้วยออสเตรเลีย อินเดีย ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ ได้ให้คำมั่นว่าจะปรับปรุงความตระหนักรู้ในขอบเขตทางทะเล โดยการแบ่งปันข้อมูลและแสวงหาเทคโนโลยีเพื่อปกป้องการประมงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก ผู้สนับสนุนกล่าวว่าข้อตกลงนี้เป็นต้นแบบสำหรับความร่วมมือในการต่อสู้กับการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม

ใน พ.ศ. 2550 ออสเตรเลียและอินโดนีเซียได้กำหนดแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคเพื่อส่งเสริมแนวทางปฏิบัติในการทำประมงอย่างรับผิดชอบซึ่งรวมถึงการต่อสู้กับการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 11 ประเทศสมาชิกมีเป้าหมายที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการด้านการประมง

ใน พ.ศ. 2565 รัฐบาลตูวาลูได้ว่าจ้างบริษัทของนิวซีแลนด์ให้ดำเนินการเฝ้าระวังผ่านดาวเทียม เพื่อตรวจหาเรือประมงที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีการรายงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษของตน ตามรายงานของซีฟู้ดซอร์ส ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมอาหารทะเล ขณะเดียวกัน ข้อตกลงชิปไรเดอร์ระหว่างสหรัฐฯ และ13 ประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกอนุญาตให้เรือของกองทัพสหรัฐฯ ช่วยเหลือหน่วยงานท้องถิ่นในการบังคับใช้กฎหมายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทางทะเลของประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกเหล่านั้น

“ผมคิดว่าแนวคิดความสัมพันธ์แบบร่วมมือกันนี้จะยังคงส่งเสริมให้เกิดผลประโยชน์ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราเห็นว่าแนวคิดนี้พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่เป็นประโยชน์ร่วมกันมากขึ้น” นายยังกล่าว

“การมีส่วนร่วมของเรากับกลุ่มวิเคราะห์ร่วมอยู่ในช่วงเริ่มต้น”นายวิฟ เฟอร์นันเดซ ผู้จัดการอาวุโสด้านนโยบายการปฏิบัติตามกฎระเบียบระหว่างประเทศของกรมประมงเครือรัฐออสเตรเลีย กล่าวกับฟอรัม “อย่างไรก็ตาม เราสนับสนุนความคิดริเริ่มและยังคงมีส่วนร่วมกับพันธมิตรระดับนานาชาติของเราในการแบ่งปันข้อมูลและการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันจัดการกับการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม”

ภาครัฐของนิวซีแลนด์เองก็มองในแง่ดีเช่นกัน “การประมงเป็นสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยข้อมูลที่มีข้อมูลหลายกระแส ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายการประมงสามารถเข้าถึงได้แล้ว” นายแอนดรูว์ ไรท์ หัวหน้าทีมการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการประมงระหว่างประเทศของนิวซีแลนด์ กล่าวกับ ฟอรัม “กลุ่มวิเคราะห์ร่วมจะช่วยให้ประเทศสมาชิกใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นเจ้าหน้าที่แนวหน้าจึงสามารถใช้ข้อมูลนี้ได้”

หนึ่งในคุณลักษณะของกลุ่มวิเคราะห์ร่วม คือ ไม่ใช่หน่วยงานเชิงพาณิชย์ แต่องค์กรสมาชิกจะมอบการเข้าถึงเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แก่ประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีขีดความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอุบัติใหม่ และมอบการเข้าถึงข้อมูลที่สามารถตอบโต้การทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมได้มากขึ้น ตามหลักการแล้ว บริการนี้จะช่วยยกระดับความตระหนักรู้ในขอบเขตทางทะเลทั่วโลก นายยังกล่าว

“กลุ่มวิเคราะห์ร่วมใหม่นี้เป็นตัวอย่างที่น่าอัศจรรย์ว่ากลุ่มที่แตกต่างกันสามารถรวมตัวกัน เพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่มีอยู่ในการเพิ่มปริมาณข่าวกรองด้านการประมง การวิเคราะห์ข้อมูล และการสร้างขีดความสามารถ” นางโมนิกา เมดินารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ฝ่ายกิจการมหาสมุทร สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ และวิทยาศาสตร์ ณ ขณะนั้น กล่าวในการประชุมว่าด้วยมหาสมุทรขององค์การสหประชาชาติ ที่กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส เมื่อปลายเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 “สิ่งสำคัญที่สุดคือข้อมูลที่เราร่วมกันสร้างนี้จำเป็นต้องรีบส่งให้ถึงมือของผู้ที่สามารถนำข้อมูลไปดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเร็ว”


หุ้นส่วนของกลุ่มวิเคราะห์ร่วม

กลุ่มวิเคราะห์ร่วมเป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นโดยไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งสนับสนุนความพยายามร่วมกันและยินดีเปิดรับความเชี่ยวชาญของผู้อื่น สามกลุ่มที่ริเริ่มก่อตั้งกลุ่มวิเคราะห์ร่วม ได้แก่

โกลบอลฟิชชิ่งวอทช์ ซึ่งวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของมนุษย์ในทะเล เพื่อส่งเสริมการใช้มหาสมุทรอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน “เพื่อให้มองเห็นสิ่งที่มองไม่เห็น” โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม การเรียนรู้ของเครื่องจักร และการนำเสนอข้อมูลในแบบรูปภาพ เพื่อติดตามพิกัดจีพีเอสจากระบบระบุตัวตนอัตโนมัติของเรือและระบบติดตามเรือ

เครือข่ายการติดตาม การควบคุม และการเฝ้าระวัง ระหว่างประเทศ ซึ่งสนับสนุน “การสื่อสาร ความร่วมมือ และการประสานงาน” ในหมู่สมาชิกและผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายการประมง นอกจากนี้ เครือข่ายการติดตาม การควบคุม และการเฝ้าระวัง ระหว่างประเทศ ยังอำนวยความสะดวกในการสร้าง ขีดความสามารถให้แก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย การประมง โดยเฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนา

ทีเอ็มแทร็กกิ้ง เป็นผู้ให้ข่าวกรองและการวิเคราะห์แก่หน่วยงานประมงแห่งชาติและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อช่วยประเทศพันธมิตรในการปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมายและการกำกับดูแลการประมง

องค์กรอื่น ๆ ที่เข้าร่วมกลุ่มวิเคราะห์ร่วมในฐานะพันธมิตร มีดังนี้

ศูนย์ศึกษาเพื่อการป้องกันประเทศขั้นสูง ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยในสหรัฐอเมริกา ให้การวิเคราะห์ ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงเรือประมงกับบริษัทหรือบุคคลที่ทำกำไรได้มากที่สุด จากการจับปลา “หากคุณแค่ระบุตำแหน่งของเรือ ในทะเล ก็เหมือนคุณกำลังเล่นเกมตีตัวตุ่น” นายแซม เนาโจกัส หัวหน้านักวิเคราะห์โครงการ ของศูนย์ศึกษาเพื่อการป้องกันประเทศขั้นสูง กล่าวกับ ฟอรัม

ซอฟต์แวร์สกายไลต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเอไอของสถาบันอัลเลนเพื่อปัญญาประดิษฐ์จะช่วยให้นักวิเคราะห์ทางทะเลและผู้จัดการพื้นที่คุ้มครองมีเครื่องมือแบบใกล้เคียงเวลาจริงในการระบุพฤติกรรมที่น่าสงสัยของเรือ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button