การป้องปรามแบบบูรณาการความขัดแย้ง/ความตึงเครียดเรื่องเด่น

ปฏิบัติการทางข้อมูล กุญแจสู่การป้องปราม

การเปลี่ยนมุมมองของคู่แข่งเกี่ยวกับความเสี่ยงและค่าใช้จ่าย

พล.ร.อ. ซามูเอล ปาปาโร ผู้บัญชาการกองเรือสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก กล่าวสุนทรพจน์ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ ที่ประชุมสัมมนาปฏิบัติการทางข้อมูลและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีครั้งที่ 11 ในรัฐฮาวาย ซึ่งกองบัญชาการสหรัฐฯ ภาคพื้นอินโดแปซิฟิกเป็นเจ้าภาพ บทความนี้มีการเรียบเรียงเนื้อหาเพื่อให้เหมาะสมกับการนำเสนอของ ฟอรัม


ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ผมเห็นสหายเก่า บางคนในที่ประชุมแห่งนี้และเพื่อนที่ร่วมลงเรือลำเดียวกันด้วย แต่เหนือสิ่งอื่นใด ผมเห็นหุ้นส่วนและพันธมิตรจำนวนมากในทุกภาคส่วนของกองทัพ ผมเห็นการมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งระหว่างชุมชนพลเรือนและภาคอุตสาหกรรม และการมีส่วนร่วมดังกล่าวเน้นย้ำถึงข้อเท็จจริงที่เฉพาะเจาะจง นั่นคือ ความแข็งแกร่ง และความแข็งแกร่งก็นำพาเราทุกคนเพื่อมามีส่วนร่วมกัน ณ ที่แห่งนี้

หัวข้อโดยรวมของการประชุมสัมมนาของเราคือการป้องปราม

และในการป้องปราม ปฏิบัติการทางข้อมูลถือเป็นลำดับความสำคัญแรกในทุกช่วงเวลา

ความหมายของการป้องปรามคือการบูรณาการขีดความสามารถและเจตจำนงที่จะกำหนดค่าใช้จ่ายที่ไม่คุ้มเสีย เมื่อเทียบกับสิ่งที่จะได้รับจากพฤติกรรมมุ่งร้าย

และที่สำคัญที่สุดคือการทำให้ฝ่ายศัตรูตระหนักว่าคุณมีความสามารถและความตั้งใจที่จะป้องปรามการกระทำดังกล่าว

เรากำลังพยายามบรรลุสิ่งใดกันแน่?

สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดคือ ความชอบธรรมของเราขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่ว่าทุกคนในที่นี้พยายามรักษาสภาพที่เป็นอยู่และป้องปรามไม่ให้ใครก็ตามพยายามเปลี่ยนแปลงสภาพที่เป็นอยู่ด้วยการใช้กำลัง

เรือพิฆาตติดตั้งขีปนาวุธนำวิถีของกองทัพเรือสหรัฐฯ ยูเอสเอส เบนโฟลด์ ปฏิบัติการในทะเลฟิลิปปินส์ เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 จ.อ. อาร์เธอร์ โรเซน/กองทัพเรือสหรัฐฯ

คุณอาจเปลี่ยนพรมแดนของประเทศได้ และคุณก็สามารถเปลี่ยนสภาพสถานการณ์ของคุณได้เช่นกัน แต่ต้องดำเนินการผ่านการเจรจาโดยยึดหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการกำหนดการปกครองด้วยตนเองเพื่อประชาชนทุกคน

สิ่งที่เราพยายามคงไว้ภายใต้สภาพที่เป็นอยู่ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง และในความเป็นจริง ประเทศทั่วโลกเหล่านี้

 • เคารพหลักนิติธรรมและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ
 • สนับสนุนสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล
 • ส่งเสริมธรรมาภิบาล
 • ยึดมั่นในค่านิยมและเสรีภาพร่วมกัน
 • ใช้ประโยชน์จากหน่วยงานระดับพหุภาคี
 • สนับสนุนและปกป้องการเข้าถึงพื้นที่ทางทะเล ทางอากาศ และทางอวกาศ
 • มีส่วนร่วมในการค้าที่เป็นธรรมและเปิดกว้าง

สิ่งที่เราต้องการป้องปรามเป็นการเฉพาะ คือ

สาธารณรัฐประชาชนจีน จากการขยายอาณาเขตและการยึดที่ดิน ทะเล สารอาหาร และทรัพยากรแร่ธาตุ โดยการบีบบังคับและ/หรือปฏิบัติการทางทหารที่ขัดต่อบรรทัดฐานระหว่างประเทศ ไม่ว่าจีนจะพยายามสร้างเรื่องเล่าที่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิดหรือสร้างความชอบธรรมให้กับข้อโต้แย้งของตนด้วยการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมากเพียงใดก็ตาม
การรุกรานอย่างต่อเนื่องโดยรัสเซีย และเราได้เห็นเป็นประจักษ์แล้วว่ารสชาติของการรุกรานเป็นอย่างไรในยุโรปกลาง
เกาหลีเหนือ จากการคุกคามประเทศเพื่อนบ้านและประชาคมโลกด้วยอาวุธนิวเคลียร์

เรากำลังใช้ชีวิตในช่วงเวลาที่เลวร้ายอย่างไม่น่าเชื่อ และที่จริงแล้ว เหตุการณ์เหล่านี้เป็นเหตุผลที่ทำให้ผมเล็งเห็นความเร่งด่วนในภารกิจร่วมกันของเรา

การประชุมครั้งนี้มีวาระเกี่ยวกับปฏิบัติการทางข้อมูลเพื่อรักษาสถานะที่เป็นอยู่ของประเทศเสรีและมีอธิปไตย ตลอดจนการป้องปรามประเทศและการกระทำที่จะส่งผลเสียต่อระบบปัจจุบัน ซึ่งเป็นระบบที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง กว่าร้อยละ 60 ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้หลุดพ้นจากภาวะยากจน

กองทัพสาธารณรัฐเกาหลีและสหรัฐฯ เตรียมการซ้อมรบข้ามแม่น้ำร่วมกันที่เมืองยอจู เกาหลีใต้ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

ปฏิบัติการทางข้อมูลและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการออกแบบมาเพื่อชักจูงและส่งผลต่อสภาวะการรับรู้ ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างการรับรู้และความเชื่อที่ว่าค่าใช้จ่ายของการขยายอาณาเขตอย่างแข็งกร้าว การบีบบังคับ และการกระทำทางทหารจะมีค่ามหาศาลเกินกว่าผลประโยชน์ใดที่จะได้รับจากการกระทำต่าง ๆ ดังกล่าว

เราทำเช่นนี้ผ่านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การสื่อสารระหว่างผู้นำระดับสูง และแม้แต่การสื่อสารกับศัตรูในการมีส่วนร่วมกับผู้นำสำคัญของเรา

เราดำเนินการดังกล่าวภายใต้การปฏิบัติการทางข้อมูล การเฝ้าระวังและการลาดตระเวน ตลอดจนเครือข่ายต่าง ๆ ที่รับประกัน
การรับรู้ในพื้นที่สมรภูมิและขีดความสามารถของเราในการปฏิบัติการในพื้นที่สมรภูมิ

และท้ายที่สุดคือการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่แต่ละประเทศนำมาใช้ในการป้องกันประเทศของตน

นายลอยด์ ออสติน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ได้กล่าวถึงการป้องปรามแบบบูรณาการที่เพิ่มผลกระทบสูงสุดทั่วทั้งขอบเขตสงคราม ยุทธบริเวณ และบริเวณที่เกิดความขัดแย้งผ่านเครื่องมือของกองกำลังทหารทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านขีดความสามารถที่ไม่มีใครเทียบได้ ตลอดจนเครือข่ายพันธมิตรและหุ้นส่วนของเรา ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่ไม่สมดุลอย่างแท้จริง

การบูรณาการการป้องปรามและข้อมูลช่วยให้เราเปลี่ยนการรับรู้ของคู่แข่งเกี่ยวกับความเสี่ยง ต้นทุน และผลประโยชน์ ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความสามารถของเราในการควบคุมเหตุการณ์ที่บานปลาย

พิจารณาว่าเราอยู่ในตำแหน่งใด ขณะที่ผมพูดอยู่นี้ การประชุมสภาพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 ยังคงดำเนินต่อไป ซึ่งนำไปสู่การเข้ารับตำแหน่งผู้นำสมัยที่สามเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของนายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน จีนกำลังเบนเข็มจากประเพณี 30 ปีแห่งฉันทามติและนโยบายต่างประเทศที่สมเหตุสมผลไปสู่สิ่งที่ดูเป็นเผด็จการมากขึ้น

ความปรารถนาของเราคือการยึดมั่นในระเบียบระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกติกามากกว่าการสร้างระเบียบใหม่ตามที่เสนอโดยผู้ที่อาจเป็นศัตรูของเราผ่านวลีที่ฟังดูเหมือนมีปรารถนาดี เช่น
“ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน”

นี่คือระบบที่มีจีนเป็นศูนย์กลาง และ “กิจการทั้งหมดใต้หล้าจีน” จะกำหนดโดยระบอบเผด็จการ หลักนิติธรรมไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นในจีน เราเห็นแต่การปกครองด้วยการสักแต่อ้างกฎหมาย กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการตีความกฎหมายระหว่างประเทศหรือจารีตประเพณีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และอ้างว่าเป็นกฎหมายของจักรวาลและแสดงราวกับว่าเป็นเช่นนั้น

เรามาทำความเข้าใจกันใหม่ว่าการฟื้นฟูหมายถึงอะไร การฟื้นฟูระดับชาติ หมายถึง การควบคุมเศรษฐกิจของพรรค หมายถึงการปรับปรุงความทันสมัยของกองทัพเพื่อสนับสนุนการควบคุมดังกล่าว และหมายถึงการเปลี่ยนแปลงพรมแดนระหว่างประเทศโดยใช้กำลัง เหล่านี้คือความหมายที่แท้จริงของการฟื้นฟูระดับชาติ

ในฐานะพันธมิตรและหุ้นส่วน เราไม่อาจมองว่าพฤติกรรมมุ่งร้ายโดยเจตนาของจีนและพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นเป็นเรื่องปกติได้
ซึ่งเราเห็นพฤติกรรมดังกล่าวในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ

 • การขยายกำลังทางทหารในทะเลจีนใต้
 • การบีบบังคับและแรงกดดันในน่านน้ำและน่านฟ้าโดยรอบไต้หวัน
 • การบีบบังคับและแรงกดดันทางทหารในน่านน้ำและน่านฟ้าโดยรอบหมู่เกาะเซ็งกะกุ
 • ปฏิบัติการทางทหารตามแนวเส้นควบคุมแท้จริงที่แยกอิน
 • เดียออกจากจีน
 • การปราบปรามเสรีภาพและอิสรภาพในฮ่องกง
 • พฤติกรรมทางเศรษฐกิจเชิงขจัดคู่แข่ง ตั้งแต่การทำประมงผิดกฎหมาย การขโมยทรัพย์สินทางปัญญา ไปจนถึงกับดักหนี้ทั่ว
 • โลก รวมถึงการจัดการความขัดแย้งของจีนกับออสเตรเลีย แคนาดา และลิทัวเนีย

ดังนั้น นี่จึงไม่เกี่ยวกับการจำกัดการเติบโตทางเศรษฐกิจและการทหารของจีน แต่เกี่ยวกับการสร้างความมั่นใจว่าเรา ซึ่งเป็นประเทศอิสระและมีอำนาจอธิปไตย รับรองว่าการกระทำและพฤติกรรมของจีนจะไม่รบกวนสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคหรือระเบียบระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกติกา

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button