การป้องปรามแบบบูรณาการอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างเรื่องเด่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความโปร่งใส ทางทะเล

ฮอว์กอาย 360 ปรับปรุงด้านการตระหนักรู้ ในขอบเขต

เจมส์ แมกอาเดน/ฮอว์กอาย 360

เทคโนโลยีบนอวกาศที่ใช้ความถี่วิทยุจะช่วยในด้านการตระหนักรู้ในขอบเขตทางทะเลและการตรวจจับเรือมืดทั้งหลาย เมื่ออยู่ในทะเล เรือเหล่านี้ได้ปิดการใช้งานระบบระบุตัวตนอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามตำแหน่ง ตัวตน เส้นทาง และความเร็วในขณะที่อาจกำลังดำเนินกิจกรรมชั่วร้าย การตระหนักรู้ในขอบเขตทางทะเลก่อให้เกิดความท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศต่าง ๆ มีทรัพยากรจำกัดและภูมิศาสตร์ทางทะเลที่แสนกว้างใหญ่ อย่างไรก็ตามการตระหนักรู้ดังกล่าวก็ยังคงมีความสำคัญต่อการปกป้องทรัพยากรทางทะเลและผลประโยชน์ของชาติในเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศที่มีอำนาจอธิปไตย

กิจกรรมของเรือมืดถูกระบุว่าเป็นการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม โดยรวมถึงกิจกรรมทางทะเลอื่น ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้งยังคงเป็นข้อกังวลไปทั่วโลก การดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นการลดลงของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม การสูญเสียรายได้ของกิจการประมงที่ถูกกฎหมายการขาดแคลนอาหารในพื้นที่ชายฝั่ง การขนส่งยาเสพติดและสินค้าผิดกฎหมายอื่น ๆ อย่างผิดกฎหมาย ตลอดจนการบุกรุกเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศใดประเทศหนึ่งเพื่อการสำรวจทรัพยากรใต้น้ำ

ประเทศในอินโดแปซิฟิกหลายประเทศใช้งานระบบระบุตัวตนอัตโนมัติสำหรับการตระหนักรู้ในขอบเขตทางทะเล ซึ่งอาจทำให้เกิดช่องโหว่ที่สำคัญได้ แม้ว่าระบบระบุตัวตนอัตโนมัติจะมีประโยชน์ทว่าก็ต้องมีการส่งข้อมูลระบุตัวตนและตำแหน่งของเรือโดยสมัครใจ ซึ่งเรือสามารถปิดหรือปรับเปลี่ยนเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับได้อย่างง่ายดาย ด้วยการตรวจจับที่ใช้ความถี่วิทยุและการระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์นี้ ประเทศต่าง ๆ จึงไม่จำเป็นต้องพึ่งพาระบบระบุตัวตนอัตโนมัติที่ต้องดำเนินการโดยสมัครใจเพียงอย่างเดียวสำหรับการตรวจสอบเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ทางทะเลที่ต้องการ การตรวจจับที่ใช้ความถี่วิทยุและการระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์จากอวกาศถือเป็นเครื่องมือที่สร้างสรรค์และคุ้มค่าในการจัดการกับความท้าทายเหล่านี้

ประเทศหุ้นส่วนทางทะเลทำงานร่วมกันในระหว่างการฝึกความร่วมมือและการฝึกผสมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำ พ.ศ. 2565 เดวิด เลา/กองทัพเรือสหรัฐฯ

ในระหว่างการฝึกความร่วมมือและการฝึกผสมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นการฝึกแบบพหุภาคีเป็นเวลา 10 วันที่นำโดยกองทัพเรือของสหรัฐอเมริกา ณ ศูนย์บูรณาการข้อมูลในสิงคโปร์
ได้มีการนำข้อมูลและการวิเคราะห์ความถี่วิทยุจากฮอว์กอาย 360 ซึ่งเป็นบริษัทในรัฐเวอร์จิเนีย มารวมเข้ากับซีวิชชันเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ของการฝึก ฮอว์กอาย 360 มีความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจจับและระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของการปล่อยความถี่วิทยุจากกลุ่มดาวเทียมวงโคจรโลกระดับต่ำ รวมถึงยังให้ข้อมูลและการวิเคราะห์แก่สหรัฐฯ และประเทศหุ้นส่วนระหว่างประเทศเพื่อโลกที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ซีวิชชันเป็นเครื่องมือในการตระหนักรู้สถานการณ์ทางทะเลผ่านเว็บไซต์ที่ช่วยให้ผู้ใช้แบ่งปันข้อมูลเพื่อปรับปรุงปฏิบัติการทางทะเล
เพิ่มความปลอดภัยทางทะเล และสร้างพันธมิตรภายในชุมชนทางทะเล

หุ้นส่วนทางทะเลในภูมิภาคมากกว่า 20 ประเทศได้เข้าร่วมหรือเฝ้าสังเกตการณ์ในการฝึกความร่วมมือและการฝึกผสมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้เห็นว่าข้อมูลความถี่วิทยุสามารถตรวจพบเรือมืดที่อาจมีอยู่ในพื้นที่ของพวกเขาได้อย่างไร นอกจากนี้ การสาธิตในครั้งนั้นยังเน้นย้ำถึงวิธีการที่ข้อมูลนี้สามารถระบุการวางแผนภารกิจสำหรับสินทรัพย์อื่น ๆ เช่น อากาศยานเฝ้าระวังทางทะเลหรือเรือลาดตระเวนบริเวณผิวน้ำ

ฮอว์กอาย 360 และการตรวจจับกิจกรรมของเรือจีน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สาธารณรัฐประชาชนจีนได้เคลื่อนไหวอย่างก้าวร้าวหลายต่อหลายครั้งในทะเลจีนใต้ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่อุดมไปด้วยทรัพยากรและเส้นทางการค้า อีกทั้งยังมีการพิพาทกันอย่างดุเดือด
รวมถึงการบุกรุกที่ผิดกฎหมายในน่านน้ำรอบ ๆ หมู่เกาะเซ็งกะกุของญี่ปุ่นในทะเลจีนตะวันออก จีนพยายามที่จะแสดงอำนาจและลด
การอ้างสิทธิ์ในอธิปไตยของประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการสร้าง การครอบครอง และการจัดกำลังทางทหารบนสิ่งปลูกสร้างเทียม เช่น แนวปะการัง เกาะ และแนวปะการังรูปวงแหวนในทะเลจีนใต้

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีความโปร่งใสมากขึ้นเพื่อต่อต้านการเคลื่อนไหวดังกล่าว เนื่องจากการส่งข้อมูลของระบบระบุตัวตนอัตโนมัติเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ ข้อมูลความถี่วิทยุของฮอว์กอาย 360 ช่วยให้มีภาพที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นของกิจกรรมในทะเลจีนใต้และในภูมิภาคอื่น ๆ เช่น หมู่เกาะเซ็งกะกุ ซึ่งทำให้ประเทศต่าง ๆ สามารถตอบสนองเพื่อปกป้องน่านน้ำของตนเองได้

ประเด็นสำคัญ

ทะเลจีนใต้ที่มีพื้นที่กว่า 3.4 ล้านตารางกิโลเมตร มีพรมแดนติดกับบรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ จีน ไต้หวัน และเวียดนาม ความตึงเครียดระหว่างจีนและประเทศอื่น ๆ ที่อ้างสิทธิ์ในน่านน้ำเชิงยุทธศาสตร์อยู่ในระดับสูงมาเป็นเวลาหลายปี โดยการอ้างสิทธิ์ตามใจชอบและครอบคลุมของรัฐบาลจีนนั้นถูกศาลระหว่างประเทศยกฟ้องเนื่องจากไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

กองทัพปลดปล่อยประชาชนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้สร้างด่านหน้าทางทหารบนแนวปะการังและหมู่เกาะต่าง ๆ รวมถึงกองกำลังรักษาชายฝั่งและกองทัพเรือที่ลาดตระเวนน่านน้ำ จีนได้แสดงตนว่าเต็มใจที่จะผลักดันข้อจำกัดของกฎระเบียบและกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อสร้างอำนาจเหนือกว่าในทะเลให้เป็นภัยต่อประเทศเพื่อนบ้าน

จีนสามารถเข้าครอบครองดินแดนทางยุทธศาสตร์ในทะเลจีนใต้ได้บางส่วน เนื่องจากการตรวจสอบน่านน้ำอันกว้างใหญ่นั้นมีความยากลำบากไม่น้อย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลความถี่วิทยุของฮอว์กอาย 360 ช่วยให้เห็นภาพรวมของภูมิภาคที่ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งทำให้ประเทศต่าง ๆ สามารถดำเนินการลาดตระเวนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อต่อสู้กับกิจกรรมทางการประมงที่ผิดกฎหมายของจีนและความพยายามที่จะสร้างอำนาจเหนือหมู่เกาะที่เป็นข้อพิพาท

ข้อมูลเชิงลึกที่มากขึ้นจากกิจกรรมของกองทัพเรือจีน กองกำลังรักษาชายฝั่ง กองกำลังทางทะเล และกองเรือประมง จะทำให้ประเทศเพื่อนบ้านและประชาคมระหว่างประเทศมีรากฐานที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อประเมินและต่อต้านการรุกล้ำดังกล่าว หากไม่มีการตรวจสอบที่ได้รับการปรับปรุงแล้วนี้ ประเทศเพื่อนบ้านจะไม่มีความพร้อมด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและปกป้องน่านน้ำของตนเองจากการประมงที่ผิดกฎหมายและกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button