• Home »
  • ติดอันดับ »
  • ความไม่มั่นคงด้านอาหารของเกาหลีเหนือยังคงดำเนินต่อไปขณะที่ฤดูเพาะปลูกเริ่มขึ้น
ความไม่มั่นคงด้านอาหารของเกาหลีเหนือยังคงดำเนินต่อไปขณะที่ฤดูเพาะปลูกเริ่มขึ้น

ความไม่มั่นคงด้านอาหารของเกาหลีเหนือยังคงดำเนินต่อไปขณะที่ฤดูเพาะปลูกเริ่มขึ้น

ฟีลิกซ์ คิม

รายงานระบุว่า นโยบายโดดเดี่ยวของรัฐบาลเกาหลีเหนือยังคงก่อให้เกิดความไม่มั่นคงด้านอาหารอย่างรุนแรง ซึ่งเป็นผลจากภาคเกษตรกรรมที่ถูกละเลยและสภาพอากาศที่รุนแรงประกอบกับสถานการณ์ในเกาหลีเหนือ

นักวิเคราะห์กล่าวว่า ข้อจำกัดทางเศรษฐกิจทำให้เกาหลีเหนือมีความเสี่ยงมากขึ้นต่อความไม่มั่นคงด้านอาหารเนื่องจากภาวะการระบาดใหญ่ของโควิด-19 และนายคิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ปฏิเสธที่จะรับวัคซีน “ช่องว่างด้านอาหารของเกาหลีเหนือเทียบเท่ากับการใช้อาหารราวสองถึงสามเดือน โดยความเสียหายที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางข้อจำกัดทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการต่อสู้กับไวรัสอย่างต่อเนื่อง” ตามรายงานของสำนักข่าวยอนฮัปของเกาหลีใต้เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์เดอะเวิลด์แฟกต์บุ๊กของสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐฯ

หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ชาวเกาหลีเหนือจะต้องเผชิญกับความหิวโหยและการขาดสารอาหารต่อไป ตามรายงานของเดอะเวิลด์แฟกต์บุ๊ก “หากช่องว่างนี้ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเพียงพอด้วยการนำเข้าในเชิงพาณิชย์และ/หรือการช่วยเหลือด้านอาหาร ครัวเรือนต่าง ๆ อาจประสบกับช่วงเวลาที่ขาดแคลนอย่างรุนแรง” เว็บไซต์ดังกล่าวระบุเพิ่มเติม

ตลอดช่วงภาวะการระบาดใหญ่นั้น รัฐบาลเกาหลีเหนือปฏิเสธที่จะฉีดวัคซีนให้แก่ชาวเกาหลีเหนือด้วยโครงการโคแว็กซ์ขององค์การอนามัยโลก นายอันกิต ปันดา นักวิจัยอาวุโสของมูลนิธิคาร์เนกีเพื่อสันติภาพระหว่างประเทศ เขียนลงในนิตยสารฟอเรนโพลิซีเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 การปิดเมืองเพื่อป้องกันการระบาดที่รับรู้โดยสาธารณะเป็นครั้งแรกของเกาหลีเหนือในขณะนี้มุ่งจะทำลายฤดูเพาะปลูกของประเทศ ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม ผลที่ตามมาคืออาจเกิดภาวะขาดเเคลนอาหารในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า นายปันดากล่าวเตือน

“การผลิตข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักของประเทศ เป็นสิ่งจำเป็นในการป้องกันปัญหาการขาดแคลนอาหารครั้งใหญ่” นายปันดากล่าวย้ำ

บีบีซีรายงานว่า ก่อนจะเกิดสถานการณ์ปัจจุบันนี้ เกาหลีเหนือประสบปัญหาการเก็บเกี่ยวไม่เพียงพอที่เกิดจากสภาพอากาศเลวร้าย ซึ่งทำให้ภาคเกษตรกรรมต้องประสบปัญหาอุปกรณ์และวิธีการที่ล้าสมัย รัฐบาลเกาหลีเหนือได้ให้ความสำคัญกับทรัพยากรสำหรับเทคโนโลยีทางทหารและขีปนาวุธใหม่ ๆ แต่ยังขาดเครื่องมือที่มีความซับซ้อนที่จำเป็นสำหรับการเก็บเกี่ยวอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บีบีซีระบุเพิ่มเติม

ข้าวที่เก็บเกี่ยวได้ในหนึ่งชั่วโมงโดยใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยในเกาหลีใต้อาจใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ในการเก็บเกี่ยวด้วยมือในเกาหลีเหนือ เกษตรกรชาวเกาหลีใต้กล่าวกับบีบีซี (ภาพ: เกษตรกรปลูกข้าวในเปียงยางเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ท่ามกลางวิกฤตการณ์อาหารที่เลวร้ายลงในเกาหลีเหนือ)

มีการคาดการณ์ว่ารูปแบบสภาพอากาศที่เลวร้ายลงจะทำลายแหล่งอาหารของเกาหลีเหนือในอีกหลายปีข้างหน้า ตามรายงานของ “วิกฤตการณ์ที่บรรจบกันในเกาหลีเหนือ: ความมั่นคง เสถียรภาพ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ซึ่งเป็นการศึกษาในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยศูนย์วิจัยด้านสภาพอากาศและความมั่นคง ผลการศึกษาพบว่า มีคาดการณ์ว่าเกาหลีเหนือจะมีฝนตกหนักและน้ำท่วมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยที่มีแนวโน้มจะเกิดความล้มเหลวด้านผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้นตามชายฝั่งทางตะวันตกของประเทศ ซึ่งรู้จักกันในฐานะอู่ข้าวอู่น้ำของเกาหลีเหนือ

นอกเหนือจากเทคนิคกสิกรรมที่ไม่ได้มาตรฐานแล้ว การศึกษายังระบุถึงแนวทางปฏิบัติของรัฐบาลในการตัดไม้ทำลายป่าและการวางแผนที่ไม่ดีเนื่องจากทำให้ปัญหาความมั่นคงด้านอาหารรุนแรงขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศที่เลวร้าย

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ขับเคลื่อนความไม่มั่นคงทางอาหารในเกาหลีเหนือตลอดเวลาคือความยากจนที่คนส่วนใหญ่ในประเทศต้องเผชิญ ตามรายงานของโครงการบอร์เกน ซึ่งเป็นองค์กรนอกภาครัฐที่ต่อต้านความยากจน โครงการบอร์เกนระบุเพิ่มเติมว่า ความยากลำบากเหล่านี้เชื่อมโยงโดยตรงกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศประมาณหนึ่งในสี่ของประเทศในการพัฒนาอาวุธ นอกจากนี้ มาตรการคว่ำบาตรจากนานาชาติที่เกิดขึ้นจากรูปแบบการคุกคามอย่างต่อเนื่องของเกาหลีเหนือต่อประเทศเพื่อนบ้านของตนด้วยการทดสอบนิวเคลียร์และการยิงขีปนาวุธได้จำกัดการนำเข้า ดังนั้นจึงก่อให้เกิดความยากลำบากทางเศรษฐกิจและความไม่มั่นคงด้านอาหาร

ที่เลวร้ายไปกว่านั้น การปราบปรามการค้าตามท้องถนนได้มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ต้น พ.ศ. 2564 ซึ่งชาวเกาหลีเหนือจำนวนมากใช้เพื่อเสริมรายได้ของรัฐที่ไม่เพียงพอ

ฟีลิกซ์ คิม เป็นผู้สื่อข่าวสมทบของ ฟอรัม รายงานจากกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

ภาพจาก: ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

หุ้น