ตลาดมืด ในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

เรื่องเด่น

สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนโยกย้ายเงิน อย่างเปิดเผย ซึ่งเป็นการคุกคามความมั่นคง

นาย จอห์น เอฟ. โทบอน/หน่วยสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯ

ทางการได้เปิดโปงแผนการเมื่อ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีรายงานว่านายหน้าค้าเงินชาวจีน สมรู้ร่วมคิดกับผู้ค้ายาเสพติดชาวเม็กซิกันเพื่อกระทำการฟอกเงิน เจ้าหน้าที่อธิบายการจับคู่ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้นี้ว่าเป็นตัวอย่างล่าสุดของการค้าที่ใช้ในการปกปิดเงินกองทุนที่ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่สืบสวนเคยได้เห็นชุดการทำธุรกรรมที่ซับซ้อนเป็นอย่างมากเช่นนี้เพียงด้านเดียว ซึ่งส่วนใหญ่ออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ไม่ใช่การฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย

การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความสำคัญต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั่วโลก อันเป็นศูนย์กลางของการค้าโลกทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ซึ่งมีการอำนวยความสะดวกในความเคลื่อนไหวของสินค้าและบริการ อีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น การเสี่ยงโชคที่มีการแพ้ชนะซึ่งมีผลมาจากความผันผวนในตลาดสกุลเงิน และเศรษฐกิจทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับความผันผวนนั้น

ทางการได้เปิดโปงแผนการที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในตลาดมืด ความสำคัญของการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในตลาดมืดต่อผู้กระทำผิดกฎหมายนั้นอย่างน้อยอาจถูกประเมินไว้ต่ำเกินไป และหากแย่ที่สุดก็อาจถูกมองข้ามไปโดยสิ้นเชิง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ อย่างการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในตลาดมืดและผู้กระทำผิดกฎหมายถูกมองว่าเป็นช่องโหว่ในการฟอกเงิน อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสำคัญในสมการนี้ถูกตีความไปในทางที่ผิดว่าเป็นการค้า ดังนั้นจึงมีการเรียกการกระทำดังกล่าวนี้ว่าการฟอกเงินในทางการค้า

การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเหล่านี้อย่างละเอียด ตลอดจนการวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์และการคาดการณ์ในอนาคต แสดงให้เห็นในประการแรกว่า กุญแจสำคัญในการคลี่คลายแผนการฟอกเงินเหล่านี้ไม่ใช่การค้า แต่เป็นการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในตลาดมืด และประการที่สอง คือ เมื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแล้ว การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในตลาดมืดอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ

บทความนี้จะอธิบายถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในตลาดมืดต่อทั้งองค์กรที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย โดยจะสำรวจผลกระทบที่การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในตลาดมืดมีต่อภูมิภาคอินโดแปซิฟิก และวิเคราะห์ผลกระทบที่ข้อจำกัดของการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในจีนมีต่อตลาดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในตลาดมืดในลาตินอเมริกา สุดท้ายนี้ จะเป็นแผนภูมิความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการของความสะดวกระหว่างเหล่านายหน้าในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในตลาดมืดของจีน องค์กรอาชญากรรมของลาตินอเมริกา และบุคคลที่เปิดเผยสถานะทางการเมืองของจีน (ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในสาธารณะที่สำคัญ)

ธนบัตรของจีนและสหรัฐฯ รอยเตอร์

ข้อจำกัดของสกุลเงินซึ่งเป็น ตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

ตลาดสกุลเงินคู่ขนานเป็นตลาดประจำของประเทศทั่วโลก นโยบายทางเศรษฐกิจที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในตลาดมืดมักจะดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงความหายนะทางเศรษฐกิจของประเทศ นโยบายดังกล่าวมักจะเป็นการผลักดันโดยการลดค่าเงินในประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้มีความต้องการใช้เงินที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น จากที่ปกติจะใช้เงินดอลลาร์สหรัฐ ความต้องการที่เพิ่มขึ้นมีผลในทางปฏิบัติในการผลักดันมูลค่าของสกุลเงินในประเทศให้ลดต่ำลง

ดังนั้นเพื่อตอบโต้ผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากการกระทำเหล่านี้ ประเทศต่าง ๆ จึงจำกัดการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การเคลื่อนไหวขาออกของสกุลเงินจริง ตลอดจนการควบคุมการส่งคืนการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกลับสู่ต่างประเทศโดยผู้ส่งออก นโยบายดังกล่าวเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก หรืออาจเป็นไปไม่ได้เลย สำหรับผู้นำเข้าที่จำเป็นต้องดำเนินธุรกิจในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ในขณะเดียวกัน ข้อจำกัดต่าง ๆ ก็มีผลทำให้ผู้ส่งออกไม่มีแรงจูงใจที่จะทำการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับสินค้าของตน ราคาของการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะสูงเกินกว่าจะซื้อได้สำหรับผู้นำเข้า และต่ำเกินกว่าจะขายได้สำหรับผู้ส่งออก นโยบายดังกล่าวสร้างภาระแสนหนักอึ้งให้กับผู้ที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจที่ใช้การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบธุรกิจ และในขณะเดียวกันก็สร้างโอกาสให้กับผู้ที่สามารถเข้าถึงหรือครอบครองการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนอกตลาดที่อยู่ภายใต้การดูแล

ตลาดมืดสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในอินโดแปซิฟิกนั้นมีมานานหลายทศวรรษ นักวิเคราะห์ระบุว่า ตลาดเหล่านี้มีมาตั้งแต่ทศวรรษที่ 1940 (พ.ศ. 2483-2492) ซึ่งเป็นผลมาจากการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในหลายประเทศ การควบคุมเหล่านั้นตัดการเข้าถึงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแก่บุคคลที่ใช้สกุลเงินดังกล่าวในการเข้าร่วมการค้าระหว่างประเทศได้อย่างชะงัด

ซึ่งสถานการณ์นี้ก่อให้เกิดความต้องการในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนอกภาคส่วนการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การดูแล ดังนั้นจึงทำให้เกิดตลาดมืดขึ้นมา ตลาดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนั้น ไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็จะดำเนินการตามอุปสงค์และอุปทาน เมื่อตลาดมืดถือถือกำเนิดขึ้น ความต้องการสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจากช่องทางอื่น ๆ ก็จะได้รับการตอบสนองผ่านช่องทางการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมาย โดยมักจะอยู่ในรูปแบบของการทุจริตทางการเมืองระดับสูง และการก่ออาชญากรรม ซึ่งส่วนใหญ่คือการค้ายาเสพติด

กระดานอิเล็กทรอนิกส์แสดงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในฮ่องกง เอเอฟพี/เก็ตตี้อิมเมจ

การฟอกเงินผ่านทางการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กระบวนการฟอกเงินในสถานการณ์นี้ยังคงสร้างความสับสนและงุนงงให้กับหน่วยงานภาครัฐและแวดวงธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การทำธุรกรรมทางธุรกิจมีการพัวพันกับรายได้จากการก่ออาชญากรรมได้อย่างไร การพัวพันดังกล่าวจะทำให้ธุรกิจจำเป็นต้องก่ออาชญากรรมสืบเนื่องเพื่อปกปิดความร่วมมือกับองค์กรอาชญากรรมมากน้อยเพียงใด และคำถามสำคัญ คือ การฟอกเงินนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อใด
การทำธุรกรรมทางธุรกิจจะกลายเป็นเรื่องที่พัวพันกับการก่ออาชญากรรมเมื่อผู้นำเข้าได้ทำการซื้อการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากนายหน้าในตลาดมืด นายหน้าเหล่านี้เป็นตัวกลางที่เชื่อมโยงระหว่างการจัดหาการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างผิดกฎหมาย และความต้องการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างแท้จริง ความต้องการที่ถูกต้องตามกฎหมายจะถูกตั้งคำถาม เนื่องจากมีการใช้การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมายในการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศแบบดั้งเดิม ในขณะนี้ ผู้นำเข้าต้องหาหนทางในการดำเนินการนำเข้าให้แล้วเสร็จ

ซึ่งวิธีการที่ใช้ในการดำเนินการนำเข้าให้แล้วเสร็จจำเป็นต้องใช้แผนการฉ้อโกงทางศุลกากร (การประเมินราคาให้สูง/ต่ำเกินหรือการออกใบแจ้งหนี้ซ้ำซ้อน) การลักลอบนำเข้าและ/หรือการติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐ นอกจากนี้ ยังเป็นวิธีที่นำพาให้หน่วยงานภาครัฐและสถาบันการเงินเข้าสู่สถานการณ์ทางการค้าที่ยุ่งยากและสับสน ทั้งนี้ เมื่อนำปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวไปข้างต้นมารวมกันก็จะสามารถอธิบายความหมายของการฟอกเงินในทางการค้าได้

การเน้นย้ำถึงความสำคัญของธุรกรรมทางการค้านั้น ทำให้ดูเหมือนว่าการค้าเป็นกุญแจสำคัญในแผนการนี้ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและองค์กรกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน ได้สนับสนุนให้มีการตรวจสอบธุรกรรมทางการค้าระหว่างประเทศอย่างละเอียดยิ่งขึ้นเพื่อระบุและยับยั้งการฟอกเงิน แต่โชคร้ายที่การฟอกเงินที่ทุกคนกังวลนั้นเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการซื้อสินค้าด้วยซ้ำ องค์กรอาชญากรรมซึ่งได้ทำการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างผิดกฎหมายได้ลบตัวตนขององค์กรออกทั้งหมดหลังจากทำการขายการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของตนให้กับนายหน้าในตลาดมืดแล้ว องค์กรอาชญากรรมส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า แต่จะไม่ส่งมอบรายได้ให้กับนายหน้าค้าเงิน รูปแบบการฟอกเงินในทางการค้านั้นถูกเข้าใจผิดว่าองค์กรอาชญากรรมจะนำรายได้ไปลงทุนในสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อที่จะรับรายได้จากการฟอกเงินเมื่อมีการนำเข้าและขายสินค้านั้น

แนวความคิดนี้มีข้อบกพร่องที่สำคัญ ซึ่งคือการที่เข้าใจผิดว่าองค์กรอาชญากรรมเป็นพวกเดียวกับผู้นำเข้า ด้วยเหตุนี้ บางคนจึงเชื่อว่าการเฝ้าติดตามการค้าจะนำไปสู่แหล่งที่มาของการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างผิดกฎหมายได้ แนวคิดดังกล่าวได้เบี่ยงเบนความสนใจและทรัพยากรไปจากช่องโหว่ที่แท้จริง ตลอดจนทำให้มองข้ามผู้นำเข้าที่ได้กระทำการละเมิดทางอาญาและการคลัง

แทนที่จะมอบหมายให้สถาบันการเงินเฝ้าติดตามธุรกรรมทางการค้า ซึ่งอาจไม่เหมาะสม กลับกันควรมีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อตรวจสอบบัญชีที่จัดหาเงินทุนในการซื้อสินค้า วิธีนี้จะเป็นการระบุกลุ่มผู้จัดหาของเพื่อแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในตลาดมืด องค์กรอาชญากรรม และนักการเมืองที่ทุจริต

ชายสองคนนั่งอยู่นอกสำนักงานใหญ่ของ ธนาคารแห่งประเทศจีนในกรุงปักกิ่ง ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

การทับซ้อนระหว่างผู้ค้าในตลาดมืดจีนและเม็กซิโก

ไม่มีความสับสนใดที่เห็นได้ชัดไปกว่าความสัมพันธ์ระหว่างการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในตลาดมืดของจีนและองค์กรค้ายาเสพติดของเม็กซิโก ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากการตีความเหตุการณ์ด้วยวิสัยทัศน์ที่แคบ ประกอบกับมุมมองที่ไม่มีข้อมูลของการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในตลาดมืด พาดหัวข่าวระบุว่าเหล่านักฟอกเงินชาวจีนได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรค้ายาเสพติดของเม็กซิโก ซึ่งสันนิษฐานว่านายหน้าเหล่านั้นทำงานเพื่อผลประโยชน์ของอาชญากรเป็นหลัก
แต่จะเป็นไปตามนั้นแน่หรือ? คำตอบของคำถามดังกล่าวจำเป็นต้องมีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในตลาดมืดของจีน ซึ่งเติบโตมานานหลายทศวรรษ นักวิเคราะห์อธิบายว่า การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในตลาดมืดของจีนได้รับการจัดหามาโดยการลักลอบนำเข้าสินค้า การออกใบแจ้งหนี้เกินราคาในการนำเข้าสินค้า การออกใบแจ้งหนี้ต่ำกว่าราคาในการส่งออกสินค้า เงินโอนที่ได้รับจากต่างประเทศ และการค้าบริเวณชายแดน ปริมาณการจัดหาการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้กับตลาดมืดของจีนนั้นเพียงพอต่อความต้องการ โดยการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปตามการใช้กฎการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของจีนเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งกำหนดให้ธนาคารและสถาบันการเงินต้องรายงานธุรกรรมเงินสดทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีจำนวนมากกว่า 50,000 หยวน (ประมาณ 2.6 แสนบาท) ขึ้นไป และธนาคารยังต้องรายงานการโอนเงินไปต่างประเทศที่มีจำนวนมากกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3.3 แสนบาท) ขึ้นไป นอกจากนี้ กฎระเบียบดังกล่าวยังได้จำกัดวงเงินในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้ไม่เกิน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.6 ล้านบาท)

การเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งนี้มีความต้องการที่จะยับยั้งการทุจริตที่กระทำโดยสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนและเจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จุดมุ่งหมายที่จะจำกัดความสามารถของชาวจีนในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ หลักทรัพย์ ประกันชีวิต หรือสินค้าประกันอื่น ๆ ที่มีรูปแบบเป็นการลงทุน ก่อนที่จะมีการแก้ไขนโยบายนี้ สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนสามารถใช้ตลาดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแบบดั้งเดิมและแนวปฏิบัติทางธนาคารแบบเดิมในการเคลื่อนย้ายและสำราญกับความมั่งคั่งของตนในต่างประเทศ ข้อจำกัดเหล่านี้ไม่ได้ยับยั้งการทุจริต อย่างไรก็ตาม สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ได้รับผลที่ตามมาอย่างไม่ได้ตั้งใจจากการผลักดันความต้องการสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในตลาดมืดของจีนให้เกินกว่าปริมาณการจัดหาที่มีอยู่ เนื่องจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในตลาดมืดทำงานเหมือนกับตลาดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแบบดั้งเดิม นายหน้าในตลาดมืดของจีนจึงถูกบังคับให้แสวงหาแหล่งที่มาใหม่ ๆ ของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเพื่อตอบสนองต่อความต้องการให้ได้ และนี่เป็นวิธีที่องค์กรค้ายาเสพติดของเม็กซิโกเข้ามามีส่วนร่วมในสมการ นายหน้าค้าเงินชาวจีนแสวงหาสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่ถือครองโดยองค์กรค้ายาเสพติดของเม็กซิโก เนื่องจากต้องการจัดหาสกุลเงินดังกล่าวให้แก่ลูกค้าระดับสูงสุดอย่างบุคคลที่เปิดเผยสถานะทางการเมืองของจีนที่ต้องการสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเพื่อรักษาอนาคตทางการเงินของพวกเขาภายนอกประเทศจีน การฟอกเงินที่เกิดขึ้นในองค์กรค้ายาเสพติดของเม็กซิโกถือเป็นกิจกรรมเสริม ซึ่งเป็นเพียงหนทางสู่จุดจบของนายหน้าค้าเงินชาวจีน

จีนและอสังหาริมทรัพย์

แผนการนี้้สามารถพบได้ทั่วไปในอเมริกาเหนือ อินโดแปซิฟิก และโอเชียเนีย ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่หรูหราด้วยเงินสดของเหล่าบุคคลที่เปิดเผยสถานะทางการเมืองของจีนนั้นมีเพิ่มขึ้นในออสเตรเลีย แคนาดา ฮาวาย และประเทศต่าง ๆ ในแถบนั้น นายหน้าค้าเงินชาวจีนสามารถใช้ประโยชน์จากการเก็งกำไรระหว่างเงินหยวนทั้งสองรูปแบบ ได้แก่ เงินหยวนที่ซื้อขายในประเทศและเงินหยวนที่ซื้อขายในต่างประเทศ เพื่อโยกย้ายมูลค่าจากจีนแผ่นดินใหญ่ไปยังฮ่องกง เมื่อเงินหยวนมีมูลค่าในฮ่องกง พวกเขาก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมของตลาดเสรีที่อยู่นอกอิทธิพลของธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้
จากนั้น นายหน้าค้าเงินชาวจีนจะใช้บัญชีสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในนามของบริษัทบังหน้าภายในสถาบันการเงินของฮ่องกง เพื่อทำการโอนเงินผ่านบุคคลที่สามทั่วทั้งโลก โดยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเหล่านี้ถูกซื้อโดยนายหน้าการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในตลาดมืดของจีนจากแหล่งที่มาต่าง ๆ รวมถึงองค์กรค้ายาเสพติดของเม็กซิโก และจากนั้นจะถูกขายให้กับบุคคลที่เปิดเผยสถานะทางการเมืองของจีน เมื่อการโอนเงินผ่านธนาคารส่งมาถึงสถาบันการเงินของสหรัฐฯ ผู้รับมักอ้างถึงข้อจำกัดทางสกุลเงินของจีน นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการทำธุรกรรมจึงดูผิดแปลก

ซึ่งสถาบันการเงินก็ได้มีความเห็นอกเห็นใจลูกค้าของพวกเขาและไม่ได้ตั้งคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรมดังกล่าวจนถึงกระทั่งเมื่อไม่นานนี้ เนื่องจากทางสถาบันการเงินได้รับข้อมูลภาพกว้างของแผนการนี้ จึงได้เริ่มตรวจสอบการทำธุรกรรมดังกล่าว

การหยุดยั้งการโอนเงินที่ผิดกฎหมาย

ผลกระทบต่อความมั่นคงระดับชาติจากการฟอกเงินผ่านทางการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลที่เปิดเผยสถานะทางการเมืองของจีนนั้นมีนัยสำคัญ หากการบังคับใช้กฎหมายยังคงมุ่งเน้นเรื่องการจัดหาภายในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในตลาดมืดของจีน ทางการจะขัดขวางความพยายามในการจัดหาสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจากองค์กรค้ายาเสพติดของเม็กซิโก อย่างไรก็ตาม แหล่งที่มาของการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างผิดกฎหมายนั้นมีจำนวนมากเกินกว่าจะนับไหว ความพยายามในการสืบสวนจะต้องคำนึงถึงลักษณะที่ซับซ้อนของภัยคุกคาม แผนการเหล่านี้จะต้องไม่ถูกมองว่าเป็นการทำธุรกรรมหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองฝ่ายที่มีผลประโยชน์ร่วมกันอีกต่อไป ในทางกลับกัน ควรมองว่าแผนการดังกล่าวนั้นจริง ๆ แล้วเป็นอย่างไร ทั้งการทำธุรกรรมระยะยาวที่เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมใต้ดินขนาดใหญ่ ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินการของกลุ่มอาชญากรรมแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทั่วโลก ซึ่งหากยังคงมองในแบบเดิมอยู่ ก็จะทำให้บุคคลที่เปิดเผยสถานะทางการเมืองของจีนสามารถโยกย้ายผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายไปยังเมืองต่าง ๆ ทางตะวันตกได้ต่อไป โดยที่เงินเหล่านั้นจะมีไว้สำหรับกิจกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การพนันและการซื้ออสังหาริมทรัพย์ระดับสูง ตลอดจนกิจกรรมอันชั่วร้ายที่อาจเป็นการแทรกแซงทางการเมืองภายในประเทศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *