• Home »
  • มองภูมิภาค »
  • การประชุม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิงปฏิบัติการแปซิฟิก
การประชุม  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เชิงปฏิบัติการแปซิฟิก

การประชุม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิงปฏิบัติการแปซิฟิก

วันที่ 7 – 10 มีนาคม พ.ศ. 2565

รวดเร็วขึ้นไปด้วยกัน – เร่งความเร็ว ชุมชนแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทัน ความเร็วของนวัตกรรม

กองบัญชาการสหรัฐอเมริกาประจำภาคพื้นอินโดแปซิฟิกและสมาคมอุตสาหกรรมกลาโหมแห่งชาติจะร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการแปซิฟิก ครั้งที่ 23 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ฮิลตัน ฮาวายเอี้ยน วิลเลจ เมืองโฮโนลูลู รัฐฮาวาย และที่ฐานทัพนาวิกโยธิน รัฐฮาวาย ระหว่างวันที่ 7 – 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 การประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญนี้เป็นการรวมผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความมั่นคงของภูมิภาคอินโดแปซิฟิก เพื่อทำความเข้าใจและจัดการกับปัญหาและความท้าทายด้านปฏิบัติการให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น การประชุมครั้งนี้ยังช่วยให้ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีจากทั่วภูมิภาคอินโดแปซิฟิกสามารถแนะนำวิธีการแก้ปัญหาในระยะสั้นสำหรับความท้าทายต่าง ๆ ดังกล่าวได้อีกด้วย

หัวข้อการประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการแปซิฟิกประจำ พ.ศ. 2565 คือ “รวดเร็วไปด้วยกัน – เร่งความเร็วชุมชนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทันความเร็วของนวัตกรรม” เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมจากนานาประเทศมีส่วนร่วมในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ได้เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางการแข่งขันและสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงของภูมิภาค ในขณะที่กองทัพสหรัฐฯ ทำงานร่วมกับพันธมิตรระดับภูมิภาค ชุมชนร่วมดังกล่าวจำเป็นต้องคิดค้นนวัตกรรมให้เร็วขึ้นด้วยแนวคิดที่จะเร่งพัฒนา ทดลอง และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและความสามารถใหม่ ๆ เพื่อรักษาสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูที่ www.NDIA.org/POST

หุ้น