• Home »
  • ติดอันดับ »
  • เกาหลีใต้ยกระดับการป้องกันทางไซเบอร์จากแฮกเกอร์ในเกาหลีเหนือและประเทศอื่น ๆ
เกาหลีใต้ยกระดับการป้องกันทางไซเบอร์จากแฮกเกอร์ในเกาหลีเหนือและประเทศอื่น ๆ

เกาหลีใต้ยกระดับการป้องกันทางไซเบอร์จากแฮกเกอร์ในเกาหลีเหนือและประเทศอื่น ๆ

ฟีลิกซ์ คิม

หน่วยงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของเกาหลีใต้กำลังร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศเพื่อจัดการกับการโจมตีทางไซเบอร์ที่ซับซ้อนท่ามกลางการคาดการณ์ในแง่ร้ายว่าจะมีการเจาะระบบเพิ่มมากขึ้น

ศูนย์ความมั่นคงทางไซเบอร์แห่งชาติของหน่วยข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้ได้บันทึกว่ามีการโจมตีทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 โดยผู้กระทำที่ไม่ใช่รัฐต่อองค์กรภาครัฐและบริษัทเอกชนในช่วงครึ่งแรกของ พ.ศ. 2564 ยิ่งไปกว่านั้น ศูนย์ความมั่นคงทางไซเบอร์แห่งชาติยังคาดการณ์ว่าการโจมตีในลักษณะดังกล่าวจะทวีความรุนแรงมากขึ้นก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 นี้

รายงานประจำปีของศูนย์ความมั่นคงทางไซเบอร์แห่งชาติ ซึ่งเผยแพร่เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ระบุว่าแฮกเกอร์ที่ทำงานให้กับสำนักงานข่าวกรองทางทหารที่มีชื่อเสียงของเกาหลีเหนือพยายามกำหนดเป้าหมายและขโมยข้อมูลจากสถาบันต่าง ๆ ของเกาหลีใต้ ทั้งในด้านการทหาร การต่างประเทศ และการรวมคาบสมุทรเกาหลีใน พ.ศ. 2564 มีการคาดการณ์ว่าจะมีการโจมตีด้วยมัลแวร์เรียกค่าไถ่ต่อผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญใน พ.ศ. 2565 ตลอดจนการโจมตีทางไซเบอร์ในหลายแง่มุมต่อบริษัทเอกชนด้านกลาโหม การดูแลสุขภาพ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ

รายงานดังกล่าวระบุว่าการตอบโต้ของศูนย์ความมั่นคงทางไซเบอร์แห่งชาติประกอบด้วยการวิเคราะห์การโจมตีและการประเมินการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลขององค์กรหลายร้อยแห่งในเกาหลีใต้ โดยทางศูนย์ดังกล่าวได้แบ่งปันข่าวกรองภัยคุกคามทางไซเบอร์กับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ หน่วยงานรัฐบาลและองค์กรภาคเอกชนอื่น ๆ ที่สำคัญ

จนถึงปัจจุบัน องค์กรกว่า 351 แห่งได้เข้าร่วมระบบข่าวกรองภัยคุกคามทางไซเบอร์แห่งชาติของศูนย์ความมั่นคงทางไซเบอร์แห่งชาติ และบริษัททางกลาโหมรายใหญ่กว่า 14 แห่งได้รับข้อมูลข่าวกรองด้านภัยคุกคามจากหน่วยงานดังกล่าวตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ควบคู่ไปกับ “บริษัทเทคโนโลยีหลัก”

“ข้อมูลด้านภัยคุกคาม (รหัสที่เป็นอันตราย หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคำสั่งและการควบคุม) ที่ได้จากศูนย์ความมั่นคงทางไซเบอร์แห่งชาติได้รับการแบ่งปันกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อป้องกันความเสียหายในวงกว้าง” ตามที่ระบุในรายงานดังกล่าว “เมื่อมีกรณีเร่งด่วน ปัญหาทางไซเบอร์ทั่วโลกเกิดขึ้น หรือค่าดัชนีภัยคุกคามทางไซเบอร์เกินกว่าเกณฑ์ (อยู่ในระดับวิกฤต) จะมีการเรียกประชุมประเมินวิกฤตทางไซเบอร์เพื่อกำหนดขั้นตอนการเตือนวิกฤตในภาครัฐ”

นอกจากนี้ ศูนย์ความมั่นคงทางไซเบอร์แห่งชาติยังร่วมมือกับกลุ่มนานาชาติอีกสองกลุ่ม ได้แก่ คณะทำงานด้านการรับมือกับเหตุการณ์และความมั่นคง และคณะทำงานด้านการรับมือกับเหตุฉุกเฉินทางคอมพิวเตอร์ในเอเชียแปซิฟิก เพื่อต่อต้านภัยคุกคามทางไซเบอร์

ยิ่งไปกว่านั้น รัฐบาลเกาหลีใต้ยังได้เปิดตัวโครงการการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัยจากการโจมตีทางไซเบอร์ ในการดำเนินการดังกล่าว รัฐบาลกำลังติดตั้งเครือข่ายไร้สาย 5 จี ที่ปลอดภัยในอาคารของรัฐบาลทุกแห่ง และย้ายไปใช้การประมวลผลบนระบบคลาวด์สำหรับระบบสารสนเทศสาธารณะภายใน พ.ศ. 2565 ตามรายงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเกาหลีใต้

ในขณะเดียวกัน โครงการประกันความปลอดภัยบนระบบคลาวด์ของหน่วยงานอินเทอร์เน็ตและความมั่นคงของเกาหลีใต้ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อรับรองระดับการป้องกันของการประมวลผลระบบคลาวด์ โดยจำเป็นต้องมีใบรับรองสำหรับผู้ใช้ระบบคลาวด์ของรัฐบาลทั้งหมด แต่สำหรับบริษัทเอกชนส่วนใหญ่จะเป็นไปตามความสมัครใจ

เกาหลีใต้เป็นที่รู้จักในด้านการยอมรับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งตั้งแต่แรกเริ่ม และได้เปิดตัวเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งแบบ 5 จีเชิงพาณิชย์ทั่วประเทศเป็นแห่งแรกใน พ.ศ. 2559 ตามรายงานของเอส เค เทเลคอม ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายดังกล่าว ในการปกป้องเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งจากการโจมตีทางไซเบอร์ หน่วยงานอินเทอร์เน็ตและความมั่นคงของเกาหลีใต้กล่าวว่ากำลังจะเปิดตัวระบบการรับรองบริการตรวจสอบความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งและแอปมือถือที่เกี่ยวข้องจะมีความปลอดภัย

ฟีลิกซ์ คิม เป็นผู้สื่อข่าวสมทบของ ฟอรัม รายงานจากกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

หุ้น