นานาทัศนะ

ผู้อ่านที่เคารพ

ยินดีต้อนรับสู่นิตยสารอินโดแปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม ฉบับว่าด้วยความมั่นคงทางทะเล

เนื่องด้วยนี่คือฉบับแรกนับตั้งแต่ผมเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการกองบัญชาการสหรัฐฯ ภาคพื้นอินโดแปซิฟิก ผมจึงต้องการเน้นย้ำถึงความสำคัญของสิ่งพิมพ์ดังเช่นฉบับนี้ ตามที่ชื่อเรื่องชี้นำ นี่คือกระดานสนทนาสำหรับผู้คนจากประเทศที่มีความคิดเหมือนกัน เพื่อแบ่งปันแนวคิดอันเป็นการรับมือกับความท้าทายหลาย ๆ อย่างในสถานการณ์ฉากนี้ ในฉบับการสร้างพันธมิตรเพื่อสันติสุขนี้ คุณจะเห็นว่าวิธีการทำงานร่วมกัน เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายเหล่านี้ตั้งอยู่บนหลักการของแนวทางตามค่านิยม โดยเป็นพื้นฐานเพื่อสร้างความมั่นใจในความต่อเนื่องของอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง

การเน้นย้ำเรื่องความมั่นคงทางทะเล ให้น้ำหนักกับความสำคัญของสถานการณ์ในอินโดแปซิฟิก มหาสมุทร ทะเล และน่านน้ำของมหาสมุทรค้ำจุนวิถีชีวิตของเรา และต้องได้รับการคุ้มครองเต็มที่เพื่อใช้ร่วมกันอย่างเท่าเทียม มีความรับผิดชอบ และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ ซึ่งจะเกิดขึ้นโดยการมุ่งสร้างการทำงานร่วมกัน ความสามารถในการแบ่งปันข้อมูล การตระหนักรู้ขอบเขตสถานการณ์ และการขยายความร่วมมือกับพันธมิตรและแนวร่วม สหรัฐอเมริการ่วมมือกับประชาชนและรัฐบาลที่มีความคิดเหมือนกัน เพื่อเสริมสร้างสถาบันความมั่นคงในภูมิภาคและเสริมกำลังโครงสร้างความมั่นคงที่เปิดกว้างและมีประสิทธิภาพ ซึ่งทุกประเทศทั้งน้อยใหญ่มีสิทธิ์มีเสียงที่เท่าเทียมกันและเป็นเวทีรับฟังเสียงเหล่านั้น

บทความเบิกโรงของฉบับนี้พินิจพิเคราะห์ภารกิจความเป็นผู้นำระดับโลกที่ประเทศในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกมีบทบาทด้านความร่วมมือทางทะเล ผ่านมุมมองปฏิบัติการต่อต้านการกระทำอันเป็นโจรสลัด ชุมชนของรัฐ องค์กรพลเมือง และภาคอุตสาหกรรมเอกชนในภูมิภาคได้ร่วมกันต่อสู้กับภัยคุกคามจากการกระทำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นสะดมทางทะเลที่รุนแรงขึ้นสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

บทความสำคัญอื่น ๆ เน้นย้ำวิธีที่ชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เสริมกำลังการต้านทานต่อการบีบบังคับและการรุกรานอย่างต่อเนื่องในทะเลจีนใต้ ซึ่งคุกคามอธิปไตยทางทะเลและเสรีภาพในการเดินเรือของตน ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนามกำลังใช้กลไกทางการทูตอย่างมีวิจารณญาณเพื่อตอบโต้การอ้างสิทธิ์ที่มากเกินไปในทรัพยากรทางทะเลและเส้นทางการค้าที่มีมูลค่าสำคัญ บทความสองเรื่องวิเคราะห์ทางเลือกของสหรัฐฯ ต่อโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน และประเมินขีดความสามารถทางการเงินของจีนที่จะบรรลุการเปลี่ยนแปลงที่ทะเยอทะยานดังกล่าว

บทความชุดสุดท้ายเกี่ยวกับการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม แสดงให้เห็นถึงความเร่งด่วนของประเทศในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่จะต้องสร้างการตอบสนองร่วมกัน ระหว่างประเทศ และเชิงกลยุทธ์ต่อภัยคุกคามที่ทวีคูณขึ้นนี้ ในขณะที่กองเรือประมงน่านน้ำห่างไกลของจีนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น การตอบสนองของเราต้องคำนึงถึงความกว้างใหญ่ของสถานการณ์ฉากนี้ ตั้งแต่น่านน้ำใกล้ประเทศเพื่อนบ้านแห่งต่าง ๆ ดังเช่นญี่ปุ่น ไปจนถึงชายฝั่งไกลโพ้นดังเช่นเอกวาดอร์ การกระทำที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมไม่เพียงคุกคามความยั่งยืนและความเสมอภาคด้านทรัพยากร แต่ยังเชื่อมโยงอย่างไม่อาจหยุดยั้งได้กับการค้ามนุษย์ การลักลอบค้ายาเสพติด และอาชญากรรมทางทะเลอื่น ๆ

ผมขอยกย่องผู้เขียนของเราในฉบับนี้ สำหรับการนำเสนอทางออกที่ใหม่และมีนวัตกรรม เพื่อต่อสู้กับความท้าทายด้านความมั่นคงทางทะเลหลาย ๆ ประการที่กำลังเผชิญอยู่ในภูมิภาคนี้ ผมหวังว่าบทความเหล่านี้จะกระตุ้นให้เกิดการสนทนาในระดับภูมิภาคด้านความมั่นคงทางทะเล และผมยินดีรับฟังความคิดเห็นจากท่าน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ฟอรัม ที่ ipdf@ipdefenseforum.com เพื่อแบ่งปันความคิดเห็น

ขอแสดงความนับถือ

พลเรือเอก เจ. ซี. อาควิลิโน
กองทัพเรือสหรัฐฯ
ผู้บัญชาการ กองบัญชาการสหรัฐฯ ประจำภาคพื้นอินโดแปซิฟิก

หุ้น