อินโดนีเซียเสริมสร้างความร่วมมือผ่านทักษะทางภาษา

อินโดนีเซียเสริมสร้างความร่วมมือผ่านทักษะทางภาษา

ทอม แอบกี

อินโดนีเซียกำลังสอนทักษะภาษาต่างประเทศให้แก่กองทัพและเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหม โดยหวังว่าจะขจัดอุปสรรคที่มีต่อพันธมิตรระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค

กองทัพอินโดนีเซียและกระทรวงกลาโหมอินโดนีเซียซึ่งรู้จักกันในนาม เคมฮาน กำลังสอนภาษาอาหรับ จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี และรัสเซีย พล.จ. ยูดี แคนดรา จายา หัวหน้าศูนย์ภาษาการศึกษาและฝึกอบรมการป้องกันบาดิกแลต ระบุในรายการพอดคาสต์เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 (ดังภาพ)

ศูนย์ดังกล่าวสอนภาษาต่างประเทศให้แก่กองทัพอินโดนีเซียและเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมอินโดนีเซีย อีกทั้งจัดหลักสูตรภาษาอินโดนีเซียให้แก่สมาชิกของกองทัพอื่น ๆ ที่เข้าเรียนในสถาบันการศึกษาด้านกลาโหมของอินโดนีเซียด้วย

พล.จ. จายา ยกย่องบัณฑิตของศูนย์ภาษาการศึกษาและฝึกอบรมการป้องกันบาดิกแลตในฐานะทูตระดับชาติและเรียกบทบาทของโรงเรียนดังกล่าวว่า “มีกลยุทธ์อย่างมาก” ในการเตรียมพร้อมบุคลากรด้านการป้องกันประเทศของอินโดนีเซียให้บรรลุภารกิจระดับนานาชาติ ภารกิจรักษาสันติภาพขององค์การสหประชาชาติถือเป็นหนึ่งในภารกิจดังกล่าว นางธรรมา อกัสเทีย ศาสตราจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยเพรซิเดนท์ในอินโดนีเซีย กล่าวกับ ฟอรัม

“กองกำลังการูด้าน่าจะมีชื่อเสียงมากที่สุด” นางอกัสเทียกล่าวถึงกลุ่มผู้รักษาสันติภาพที่มาจากกองทัพชาวอินโดนีเซีย ซึ่งประจำการอยู่ในแอฟริกา บอสเนีย และเลบานอน นับตั้งแต่ภารกิจแรกใน พ.ศ. 2499 “เนื่องจากกองกำลังดังกล่าวจำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รักษาสันติภาพจากประเทศอื่น ๆ รวมถึงประชากรท้องถิ่น จึงน่าจะมีทักษะด้านภาษาที่จำเป็นด้วย”

นอกจากนี้ กระทรวงกลาโหมอินโดนีเซียยังเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกซ้อมระดับทวิภาคีและพหุภาคีร่วมกับพันธมิตรด้านกลาโหม ซึ่งทักษะภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญ นางอกัสเทียกล่าวว่า ความรู้เกี่ยวกับภาษาอื่น ๆ จะช่วยเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ประจำวันระหว่างทหารจากกองกำลังติดอาวุธของประเทศต่าง ๆ ซึ่งช่วยเพิ่มการทำงานร่วมกัน

“ในขณะที่อินโดนีเซียพยายามมีบทบาทมากขึ้นทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ข้าพเจ้าเชื่อว่าการมีทักษะด้านภาษาที่จำเป็นถือเป็นการลงทุนเพียงเล็กน้อยแต่มีความสำคัญสำหรับกองทัพ” นางอกัสเทียกล่าว

นายอันเดร ซูเรียนตา นักวิเคราะห์แห่งศูนย์ศึกษานโยบายอินโดนีเซียในกรุงจาการ์ตา กล่าวว่า การสอนภาษาอินโดนีเซียให้แก่บุคลากรด้านกลาโหมต่างประเทศเป็นวิธีปฏิบัติที่มีรากฐานมาจากประเพณีประจำชาติ “บรรดาชาวต่างชาติในอินโดนีเซียได้รับการผลักดันอย่างมากในการเรียนภาษาอินโดนีเซีย” นายซูเรียนตากล่าวกับ ฟอรัม

ในขณะเดียวกัน พล.จ. จายาได้อธิบายว่าหลักสูตรภาษาอินโดนีเซียของศูนย์ภาษาการศึกษาและฝึกอบรมการป้องกันบาดิกแลตเป็น “ประตูสำหรับนักเรียนต่างชาติจากกองทัพของประเทศที่เป็นพันธมิตร” ที่ต้องการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารและโรงเรียนฝ่ายอำนวยการและการบังคับบัญชาหลายแห่งในประเทศ

นายทอม แอบกี เป็นผู้สื่อข่าวสมทบของฟอรัม รายงานจากประเทศสิงคโปร์

ภาพจาก: กระทรวงกลาโหมอินโดนีเซีย

หุ้น