• Home »
  • มองภูมิภาค »
  • ฮ่องกง: เป้าหมายการสนับสนุนประชาธิปไตย ได้รับการสนับสนุน
ฮ่องกง: เป้าหมายการสนับสนุนประชาธิปไตย ได้รับการสนับสนุน

ฮ่องกง: เป้าหมายการสนับสนุนประชาธิปไตย ได้รับการสนับสนุน

การสำรวจโดยรอยเตอร์แสดงให้เห็นว่า ประชาชนในฮ่องกงที่ให้การสนับสนุนเป้าหมายของขบวนการสนับสนุนประชาธิปไตยมีจำนวนเพิ่มขึ้นหลังจากที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติในฮ่องกง โดยมีผู้สนับสนุนขบวนการประท้วงอยู่ที่ร้อยละ 44

นักวิเคราะห์กล่าวว่า การประท้วงมีน้อยลงและมีขนาดเล็กกว่าการประท้วงครั้งใหญ่ในช่วงครึ่งปีหลังของ พ.ศ. 2562 ที่ทำให้ฮ่องกงสั่นคลอน โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับไวรัสโคโรนาในการชุมนุมและผลกระทบของกฎหมายใหม่ที่ใช้อย่างสมบูรณ์

การสำรวจของสถาบันวิจัยความคิดเห็นสาธารณะฮ่องกงเป็นการสำรวจแรกนับตั้งแต่กฎหมายดังกล่าวบังคับใช้ในศูนย์กลางด้านการเงินโลกแห่งนี้เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

การสำรวจพบว่าเกือบร้อยละ 60 ของประชาชนคัดค้านกฎหมายความมั่นคง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ 57 ในการสำรวจของสถาบันวิจัยความคิดเห็นสาธารณะฮ่องกงในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ตอนที่ยังทราบรายละเอียดเพียงเล็กน้อย

นายอิวาน ชอย รองศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกงกล่าวว่า ทัศนคติของประชาชนเปลี่ยนไปหลังจากมีการใช้กฎหมายความมั่นคง

“ตอนนี้มีความกังวลเพิ่มมากขึ้นเมื่อคุณเรียกร้องให้ผู้คนออกมาประท้วง” นายชอยกล่าว โดยเสริมว่าการจับกุมต่าง ๆ กระตุ้นให้เกิด “ความโกรธแค้นมากขึ้นในสังคม”

รัฐบาลจีนกล่าวว่า กฎหมายดังกล่าวจำเป็นต้องมีไว้เพื่ออุดช่องโหว่ด้านความมั่นคงของชาติที่มีความเสี่ยงจากการประท้วงและเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพในฮ่องกง การสำรวจพบว่า การสนับสนุนกฎหมายดังกล่าวของสาธารณชนสูงกว่าร้อยละ 31 เล็กน้อย

นักวิจารณ์กล่าวว่าการออกกฎหมายดังกล่าวยังบ่อนทำลายเสรีภาพในวงกว้าง ที่จีนได้สัญญากับอดีตอาณานิคมอังกฤษเอาไว้เมื่อส่งคืนฮ่องกงสู่การปกครองของจีนใน พ.ศ. 2540

การสำรวจแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนความปรารถนาหลักของขบวนการสนับสนุนประชาธิปไตยที่เพิ่มขึ้น

การสนับสนุนการร้องขอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการอิสระในการซักถามวิธีการที่ตำรวจจัดการกับการชุมนุมเพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ 4 เป็นร้อยละ 70

ตำรวจและรัฐบาลกล่าวว่ามีการใช้กำลังโดยน้อยที่สุดในการฟื้นฟูกฎหมายและความสงบเรียบร้อย และมีกลไกที่เพียงพอในการป้องกันและลงโทษการทำผิดวินัย (ภาพ: มีการส่งกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจฮ่องกงในเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 เพื่อตอบสนองต่อการเรียกร้องผ่านทางออนไลน์ให้ออกมาประท้วงกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติและการเลื่อนเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติ)

การสนับสนุนสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งเป็นความต้องการอีกประการหนึ่ง ยังคงแรงกล้าด้วยการสนับสนุนประมาณร้อยละ 63 ของประชาชนฮ่องกง ซึ่งเท่ากับการสำรวจความคิดเห็นในเดือนมิถุนายน

การสนับสนุนการนิรโทษกรรมสำหรับผู้ประท้วงที่ถูกจับกุมเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ50 ซึ่งเพิ่มขึ้น 5 เปอร์เซนต์การต่อต้านความต้องการของขบวนการสนับสนุนประชาธิปไตยลดลงเหลือร้อยละ 19 จากร้อยละ 21.5

การสำรวจยังแสดงให้เห็นว่าการสนับสนุนเอกราชของฮ่องกง ซึ่งเป็นการประณามรัฐบาลจีนและเป็นจุดมุ่งเน้นของกฎหมายใหม่ดังกล่าว ยังคงอยู่ที่ประมาณร้อยละ 20 ในขณะที่การคัดค้านเอกราชลดลงมาต่ำกว่าร้อยละ 60 เล็กน้อย รอยเตอร์

หุ้น