ยุโรป: การหยุดยั้ง การเผยแพร่ ข่าวปลอม

ยุโรป: การหยุดยั้ง การเผยแพร่ ข่าวปลอม

สองปีหลังจากข้อตกลงที่จะใช้ประมวลหลักการปฏิบัติในการกำกับดูแลตนเองเพื่อจัดการกับการบิดเบือนข้อมูล เฟซบุ๊ก กูเกิลของบริษัทอัลฟาเบต ทวิตเตอร์ และคู่แข่งทางเทคโนโลยีเจ้าอื่น ๆ จะต้องใช้ความพยายามมากกว่านี้เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คณะกรรมาธิการยุโรปกล่าว

ข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 กระตุ้นให้เกิดการเรียกร้องให้บริษัทสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ทำงานในเชิงรุกมากขึ้น บริษัทต่าง ๆ รวมถึงโมซิลลาและหน่วยงานด้านการค้าสำหรับอุตสาหกรรมโฆษณา ตกลงที่จะใช้ประมวลหลักการปฏิบัติดังกล่าวใน พ.ศ. 2561 เพื่อยับยั้งการกำกับดูแลที่เข้มงวดยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ไมโครซอฟท์และติ๊กต็อกได้เข้าร่วมกลุ่มดังกล่าวด้วยเช่นกัน

ประมวลหลักการปฏิบัตินี้มีข้อบกพร่องหลายประการ ตามการประเมินของคณะกรรมาธิการในการนำไปใช้งานปีแรก รายงานการประเมินดังกล่าวระบุว่า “ข้อบกพร่องสามารถจัดกลุ่มได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ คือการประยุกต์ใช้ประมวลหลักการปฏิบัติดังกล่าวที่ไม่สอดคล้องกันและไม่สมบูรณ์ทั่วทั้งแพลตฟอร์มและประเทศสมาชิก การขาดคำจำกัดความที่เป็นหนึ่งเดียวกัน การมีช่องว่างจำนวนมากด้านความครอบคลุมของข้อผูกพันในประมวลหลักการปฏิบัตินี้ และข้อจำกัดตามลักษณะของประมวลหลักการปฏิบัติในการกำกับดูแลตนเองนี้”

นางเวรา ยอโรวา รองประธานคณะกรรมาธิการด้านค่านิยมและความโปร่งใส เรียกร้องให้มีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อต่อสู้กับความเสี่ยงใหม่ ๆ

นางยอโรวากล่าวว่า “ในขณะที่เราพบเห็นภัยคุกคามและผู้กระทำการรายใหม่ ถึงเวลาแล้วที่จะเดินหน้าต่อไปและเสนอมาตรการใหม่ ๆ แพลตฟอร์มต่าง ๆ ต้องมีความรับผิดชอบและความโปร่งใสมากขึ้น ตัวอย่างหนึ่งคือ ต้องเปิดกว้างและให้การเข้าถึงข้อมูลที่ดีขึ้น” โดยนางยอโรวากำลังดำเนินการตามแผนการหนึ่งที่จะทำให้ประชาธิปไตยมีความพร้อมรับมือต่อภัยคุกคามทางดิจิทัลมากขึ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการดังกล่าวยังพยายามพัฒนากฎระเบียบเพื่อเพิ่มความรับผิดชอบและความรับผิดต่อเนื้อหาในแพลตฟอร์มของบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ รอยเตอร์

หุ้น