นานาทัศนะ

พลเรือเอก ฟิลิป เอส. เดวิดสัน กองทัพเรือสหรัฐฯ ผู้บัญชาการ กองบัญชาการสหรัฐฯ ภาคพื้นอินโดแปซิฟิก

เรียนท่านผู้อ่านที่เคารพ

 

ยินดีต้อนรับสู่นิตยสารอินโดแปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม ฉบับว่าด้วยพลวัตของประชากร

เมื่อความสำคัญทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงทางสถิติประชากรและสังคมที่สอดคล้องกันจะก่อให้เกิดรูปร่างภูมิทัศน์ความมั่นคงของภูมิภาคมากขึ้น ฟอรัม ฉบับนี้ตรวจสอบความกังวลหลายประการ ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงสถิติประชากร ไปจนถึงความต้องการด้านพลังงานและอาหารที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในอินโดแปซิฟิก แรงกดดันด้านต่าง ๆ ที่ไม่หยุดนิ่งเหล่านี้จะเปลี่ยนบทบาทของกองทัพ กองกำลังและผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงต่าง ๆ ในอินโดแปซิฟิกและวิธีการปฏิบัติงานของพวกเขาในอนาคต

ความร่วมมือระหว่างพันธมิตรและหุ้นส่วนจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการกับการแข่งขันด้านทรัพยากร ความตึงเครียดด้านพลเมือง ความเหลื่อมล้ำด้านโรคภัยและเศรษฐกิจ รวมทั้งความท้าทายใหม่อื่น ๆ ที่เกิดขึ้น

เนื้อหาในบทนำนี้จะกล่าวถึงการสำรวจวิธีการที่กองทัพกำลังเตรียมพร้อมสำหรับขอบเขตสนามรบใหม่ นั่นคือ การผงาดของมหานคร ด้วยการคาดการณ์ว่าการเติบโตของเมืองส่วนใหญ่ของโลกจะเกิดขึ้นในอินโดแปซิฟิก การอพยพจากพื้นที่ชนบทอย่างรวดเร็วจึงกำลังเพิ่มความท้าทายให้ประเทศต่าง ๆ ในการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาที่ยั่งยืนและเสถียรภาพ แนวโน้มนี้ยังเปลี่ยนแปลงวิธีการที่กองทัพจะปกป้องศูนย์กลางประชากรขนาดใหญ่ดังกล่าว
อีกหนึ่งบทความสำคัญตั้งคำถามถึงวิธีการที่อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงและอายุขัยที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดประเทศที่มีอายุมากขึ้น ซึ่งมีประชากรสูงวัยมากขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอินโดแปซิฟิก อัตราร้อยละที่ลดลงของพลเมืองวัยทำงานและทหารจะทำให้การเกิดเปลี่ยนแปลงในแนวทางความมั่นคง และผลักดันให้กองทัพต้องนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ให้เร็วยิ่งขึ้น บทความที่เกี่ยวพันกันกล่าวถึงการที่ช่องว่างทางเพศขนาดใหญ่ในสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความกังวลด้านสังคมและความมั่นคงหลายประการ รวมถึงการค้าสตรีและเด็กผู้หญิง ความไม่เท่าเทียมกันด้านรายได้ และอาชญากรรมทางเพศ

พลวัตประชากรยังมีอิทธิพลต่อการแข่งขันด้านอาหารและทรัพยากรด้วยเช่นกัน บทความสองเรื่องเล่าถึงวิธีการที่ประเทศในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกใช้การแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีและการทำงานร่วมกันมากขึ้น เพื่อปรับปรุงความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ท่ามกลางความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ปิดท้ายฉบับนี้ด้วยบทความชุดหนึ่งที่สำรวจว่า การเปลี่ยนแปลงทางสถิติประชากรและโลกาภิวัตน์ที่เพิ่มขึ้นสามารถทำให้ผลลัพธ์ด้านการดูแลสุขภาพและความมั่นคงเกิดความซับซ้อนได้อย่างไร นางเคิร์สเตน เซเยอส์ ประธานกรรมการบริหารของเรดอาร์ออสเตรเลีย ซึ่งเป็นหน่วยงานตอบสนองด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ให้รายละเอียดว่าการระบาดใหญ่ของโควิด-19 เปลี่ยนแปลงวิธีการที่ประเทศต่าง ๆ ตอบสนองและมองปัญหาด้านสาธารณสุขอย่างไร บทความหนึ่งที่เขียนโดยกลุ่มที่ปรึกษานานาชาติซึ่งสังกัดองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติในโครงการสันติภาพและความมั่นคงอธิบายว่า โครงการดังกล่าวจะช่วยเตรียมตัวให้ภาคกลาโหมและความมั่นคงมีส่วนร่วมกับประชากรของตนได้ดีขึ้นและให้แนวทางแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมได้อย่างไร อีกบทความหนึ่งเผยให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและหน่วยงานในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่ส่งเสริมชุมชนในช่วงการระบาดใหญ่

ผมยินดีรับฟังความคิดเห็นของท่าน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ฟอรัม ที่ ipdf@ipdefenseforum.com เพื่อแบ่งปันความคิดเห็น

ขอแสดงความนับถือ

พลเรือเอก ฟิลิป เอส. เดวิดสัน
กองทัพเรือสหรัฐฯ
ผู้บัญชาการ กองบัญชาการสหรัฐฯ ภาคพื้นอินโดแปซิฟิก

หุ้น