เรื่องเด่น

การตอบสนองต่อ โควิด-19

โครงการสตรี สันติภาพ และความมั่นคงเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุม

น.ท. เจนนิเฟอร์ แอตคินสัน/กองทัพอากาศนิวซีแลนด์ น.ต. ลิบบี้ เรียร์ดอน/กองทัพอากาศนิวซีแลนด์ นางเคท แม็คมอร์โรว์/กระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย และ นางชารอน กูเวีย ไฟสต์/กองบัญชาการสหรัฐฯ ประจำภาคพื้นอินโดแปซิฟิก

ชุมชนต่าง ๆ ทั่วโลกได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่สตรีเป็นผู้ได้รับผลกระทบอย่างหนักที่สุดจากผลข้างเคียงทางวัฒนธรรมซึ่งเกิดจากการระบาดใหญ่ครั้งนี้ นโยบายการปิดเมืองของรัฐบาลและคำสั่งให้ประชาชนพักอยู่กับบ้านได้ส่งผลให้เกิด “การแพร่ระบาดในมุมมืด” ของความรุนแรงต่อสตรีโดยไม่ได้ตั้งใจ ความคาดหวังตามบทบาททางเพศต่อสตรีในฐานะผู้ดูแลหลักและผู้จัดการครัวเรือน ทำให้ภาระงานภายในครอบครัวที่ไม่เท่าเทียมกันทวีความรุนแรงขึ้น ผู้หญิงมีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 70 ของบุคลากรทางการแพทย์แนวหน้า ดังนั้นจึงต้องเผชิญกับโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น บทบาทที่มากเกินไปในอุตสาหกรรมบริการและในฐานะผู้ให้บริการดูแลทำให้ผู้หญิงตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งทำให้ผู้หญิงเป็นบุคคลกลุ่มแรกที่ถูกเลิกจ้างงาน การดำรงชีพในเศรษฐกิจนอกระบบ เช่น การทำงานบ้าน เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมสิ่งทอ คัดค้านการเข้าร่วมของสตรีในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เป็นที่แน่ชัดว่าการแพร่ระบาดและการตอบสนองของรัฐบาลมีผลกระทบต่าง ๆ
ต่อสตรี เนื่องจากบทบาททางเพศในสังคม

อย่างไรก็ตาม บทบาทเดียวกันเหล่านี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมที่สำคัญของสตรีต่อยุทธศาสตร์การฟื้นฟูที่ยั่งยืน สิ่งที่เราเห็นในวิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุขในปัจจุบันตอกย้ำความเป็นจริงที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเมื่อ 20 ปีที่แล้ว ด้วยข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 1325 ว่าด้วยเรื่องสตรี สันติภาพ และความมั่นคง ประการแรกคือความขัดแย้งและวิกฤตการณ์ส่งผลกระทบต่อสตรีและเด็กผู้หญิงอย่างไม่สมดุล และประการที่สองคือการมีส่วนร่วมของสตรีมักจะถูกประเมินค่าต่ำกว่าเกณฑ์ ซึ่งนำไปสู่ความไม่มีเสถียรภาพและความไม่มั่นคง

พล.ท. นิโคล มารอสเก้ แห่งกองทัพอากาศออสเตรเลีย เตรียมเข้ารับการตรวจโควิด-19 ที่คลินิกแบบขับรถผ่านในรัฐวิคตอเรีย
กระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย

เนื่องจากขนาดและผลกระทบที่บั่นทอนความมั่นคงจากการระบาดของไวรัสโคโรนา ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้มีส่วนร่วมทางภาคกลาโหมและความมั่นคงในการตอบสนองและความพยายามฟื้นฟู นอกจากนี้ หลายประเทศยังได้นำมุมมองทางเพศและหลักการสตรี สันติภาพ และความมั่นคง มาปรับใช้ในความพยายามของตน เช่น กองทัพนิวซีแลนด์ กระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย กองทัพฟิจิ และกองบัญชาการสหรัฐฯ ประจำภาคพื้นอินโดแปซิฟิก มุมมองทางเพศ หมายถึง การทำความเข้าใจว่าความแตกต่างทางเพศกำหนดความต้องการ ณ ขณะนั้น และผลประโยชน์ระยะยาวของผู้ชาย ผู้หญิง เด็กผู้ชาย และเด็กผู้หญิงในช่วงวิกฤตอย่างไร บทบาททางเพศทำให้เกิดคำถามสำคัญและคำถามเกี่ยวกับการช่วยชีวิตสำหรับกองทัพ เพื่อให้เข้าใจเพศต่าง ๆ ได้ดีขึ้นและใช้ข้อมูลในการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพ ความต้องการและผลประโยชน์ของใครบ้างที่ได้รับการตอบสนอง? บุคคลใดสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้บ้าง? เหล่าชายและหญิงกลุ่มใดบ้างที่ได้รับผลกระทบ?

การใช้โครงการสตรี สันติภาพ และความมั่นคงในภาคกลาโหม พร้อมกับการตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ของแต่ละประเทศนั้นจะต้องพิจารณาถึงความซับซ้อนของประชากรโลกและความต้องการของประชากรในประเทศของตนเอง ภาพรวมต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงการรวมมุมมองทางเพศเข้ากับความพยายามด้านโควิด-19 ในภาคกลาโหมของทั้งสี่ประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกัน แต่แนวทางที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศยังคงเดินหน้าเพื่อยกระดับการดำเนินโครงการสตรี สันติภาพ และความมั่นคงต่อไป

กองทัพนิวซีแลนด์

รัฐบาลนิวซีแลนด์ได้พัฒนาแผนปฏิบัติการแห่งชาติของโครงการสตรี สันติภาพ และความมั่นคงใน พ.ศ. 2558 ซึ่งกองทัพนิวซีแลนด์เป็นพันธมิตรสำคัญในการพัฒนาและการดำเนินการ กองทัพนิวซีแลนด์ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามแผนการ 8 แผนจาก 17 แผนการ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มจำนวนสตรีในเครื่องแบบที่ปรับใช้และปลูกฝังมุมมองทางเพศไว้ในการฝึกอบรมและการปฏิบัติงาน กองทัพนิวซีแลนด์มีเจ้าหน้าที่ประจำที่ดำเนินการและดูแลโครงการสตรี สันติภาพ และความมั่นคง นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่แบบไม่ประจำที่สนับสนุนความพยายามของโครงการสตรี สันติภาพ และความมั่นคงในหมู่เกาะแปซิฟิก การกำกับดูแลของกองทัพนิวซีแลนด์ได้พิสูจน์แล้วว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบรรเทา การจัดการ และการตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด-19 อย่างประสบความสำเร็จ

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 กองทัพนิวซีแลนด์ได้เปิดตัว โอเปอร์เรชัน โพรเทค เพื่อประสานงานการตอบสนองภายในประเทศและการมีส่วนร่วมทั้งหมดของรัฐบาลในการตอบสนองต่อโควิด-19 ตั้งแต่เริ่มต้น มีการส่งตัวบุคลากรของกองทัพนิวซีแลนด์ที่มีประสบการณ์จำนวนไม่มากไปเพื่อสนับสนุนศูนย์การจัดการการตอบสนองของรัฐบาล โดยอาศัยความเชี่ยวชาญด้านการวางแผน การวิเคราะห์ และการขนส่งของกองทัพนิวซีแลนด์ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทหารก่อนส่งกำลังพลรอบแรกนั้นประกอบด้วยการบรรยายสรุปเกี่ยวกับลักษณะเกี่ยวกับเพศของโควิด-19 โดยมีเนื้อหาจากการวิจัยระหว่างประเทศและข้อมูลประชากรนิวซีแลนด์ การบรรยายสรุปดังกล่าวตั้งข้อสังเกตถึงผลกระทบที่ไม่สมดุลของโควิด-19 ต่อสตรีและการปิดเมือง ความจำเป็นที่จะต้องจัดการกับผลกระทบเหล่านี้ในการวางแผน และความสำคัญของทีมกองทัพนิวซีแลนด์ในการนับรวมทหารหญิง

พยาบาลตรวจผู้ป่วยโควิด-19 ที่คลินิกแบบขับรถผ่านในเมืองกาเลาดรา ประเทศออสเตรเลีย เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 รอยเตอร์

ในขณะที่เกิดการแพร่ระบาด บุคลากรของกองทัพนิวซีแลนด์จำนวนมากขึ้นได้รับมอบหมายให้สนับสนุนสถานอำนวยความสะดวกในการแยกกักและการกักตัวที่ได้รับการจัดการ ซึ่งในช่วงแรกอยู่ที่โรงแรมในเมืองหนึ่ง แต่ไม่นานก็เพิ่มขึ้นไปเป็นจำนวนมากกว่า 30 แห่งทั่วประเทศ สถานอำนวยความสะดวกในการแยกโรคและการกักตัวที่ได้รับการจัดการรองรับพลเมืองนิวซีแลนด์หลากหลายกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มได้เข้าพักเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งส่วนใหญ่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ บุคลากรกองทัพนิวซีแลนด์ได้ประสานงานความพยายามระหว่างเจ้าของโรงแรมและผู้ให้บริการอื่น ๆ อาทิ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สวัสดิการ และพนักงานโรมแรม ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 บุคลากรกว่า 250 คนยังคงให้การสนับสนุนการรับมือกับโควิด-19 ในเวลาใด ๆ โดยส่วนใหญ่สนับสนุนสถานอำนวยความสะดวกในการแยกโรคและการกักตัวที่ได้รับการจัดการ

ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการนำการบรรยายสรุปมุมมองทางเพศมาปรับให้มีการพิจารณาด้านเพศ โดยเฉพาะสำหรับสถานอำนวยความสะดวกในการแยกกักและการกักตัวที่ได้รับการจัดการ การบรรยายสรุปที่ได้รับการ กลั่นกรองเน้นย้ำถึงข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ จากบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากค่ายผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ และการพูดคุยกับบุคลากรที่สนับสนุนสถานอำนวยความสะดวกในการแยกโรคและการกักตัวที่ได้รับการจัดการ ประการแรก ภายในสถานอำนวยความสะดวกในการแยกโรคและการกักตัวที่ได้รับการจัดการ ความรุนแรงทางเพศปรากฏในรูปแบบที่หลากหลาย ได้แก่ ความรุนแรงในครอบครัว ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการทารุณกรรมทางเพศระหว่างผู้เข้าพัก การแสวงหาประโยชน์ทางเพศที่อาจเกิดขึ้นกับสตรีที่มีความเสี่ยง และการจัดตำแหน่งของผู้เข้าพักอย่างเลินเล่อโดยใกล้กับผู้เข้าพักคนอื่น ๆ ที่มีประวัติอาชญากรรมการกระทำความผิดทางเพศ นอกจากนี้ ยังมีข้อสังเกตอีกว่าการหยุดชะงักต่อสุขภาพทางเพศและการเจริญพันธุ์ภายในสถานอำนวยความสะดวกในการแยกโรคและการกักตัวที่ได้รับการจัดการ เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการพิจารณาหญิงตั้งครรภ์ โดยเฉพาะผู้ที่จำเป็นต้องการได้รับการจัดการทางคลินิกในสถานที่ หรือจำเป็นต้องออกจากสถานอำนวยความสะดวกในการแยกโรคและการกักตัวที่ได้รับการจัดการเพื่อคลอดบุตร

นอกจากนี้ การพิจารณาการวางแผนจำเป็นต้องครอบคลุมวิธีเข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขอนามัยสำหรับผู้หญิง หากไม่สามารถออกจากสถานอำนวยความสะดวกในการแยกกักและการกักตัวที่ได้รับการจัดการได้ นอกจากนี้ การบรรยายสรุปดังกล่าวยังเน้นย้ำถึงความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นกับพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว (โดยปกติแล้วเป็นผู้หญิง) ในสถานอำนวยความสะดวกในการแยกกักและการกักตัวที่ได้รับการจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีที่มีบุตรหลายคนหรือมีบุตรที่มีความต้องการพิเศษ สุดท้ายนี้ การบรรยายสรุปดังกล่าวเน้นย้ำว่าบุคลากรควรมีความตระหนักถึงโอกาสในการมีส่วนร่วมกับผู้เข้าพักในสถานอำนวยความสะดวกในการแยกโรคและการกักตัวที่ได้รับการจัดการ ที่มีอิทธิพลในกลุ่มใหญ่ขึ้นและให้ผู้เข้าพักดังกล่าวเผยแพร่ข้อมูลและข้อเสนอแนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ภาษาเป็นอุปสรรค

บุคลากรกองทัพนิวซีแลนด์ให้ข้อเสนอแนะที่สำคัญเกี่ยวกับผลกระทบทางเพศจากประสบการณ์เกี่ยวกับสถานอำนวยความสะดวกในการแยกกักและการกักตัวที่ได้รับการจัดการ ข้อมูลนี้ยังคงเดินหน้าปรับปรุงสถานอำนวยความสะดวกในการแยกกักและการกักตัวที่ได้รับการจัดการ และเตรียมพร้อมต่อการหมุนเวียนบุคลากรครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

กองทัพฟิจิ

การดำเนินโครงการสตรี สันติภาพ และความมั่นคงในกองทัพฟิจิเกี่ยวข้องกับการพัฒนานโยบายและการฝึกอบรม รวมถึงการฝึกอบรมความตระหนักทางเพศและหลักสูตรที่ปรึกษาด้านเพศของหลายหน่วยงานสำหรับสมาชิกรัฐบาลและกองทัพฟิจิ คณะกรรมการโครงการสตรี สันติภาพ และความมั่นคงได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อทำงานร่วมกับพันธมิตรทางกฎหมาย เพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อสตรีอย่างไม่สมดุลและตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีกลไกการสนับสนุน

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 คุกคามสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของชาวฟิจิ ทีมกองทัพฟิจิจึงได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนฉุกเฉิน การสนับสนุนการบังคับใช้มาตรการกักตัว และการบรรยายสรุปรัฐมนตรีเกี่ยวกับผลงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน สุขภาพ และการป้องกันประเทศ ตั้งแต่ระยะแรก ที่ปรึกษาด้านเพศเป็นส่วนหนึ่งของทีมและมีหน้าที่รับผิดชอบในการเน้นย้ำลักษณะทางเพศของวิกฤตนี้ (เช่น การวิเคราะห์ประชากร การเคลื่อนไหว และระดับความเสี่ยง) และการกำหนดแผนการตอบสนองทางมนุษยธรรม เนื่องจากความซับซ้อนของภัยคุกคามนี้ อีกทั้งพลวัตเพิ่มเติมในการตอบสนองต่อพายุหมุนเขตร้อนฮาโรลด์ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 จึงได้นำแนวทางแบบหลายหน่วยงานมาปรับใช้

สตรีสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขณะเดินผ่านสถานีรถไฟใต้ดินในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

แม้ว่าภัยคุกคามจากโควิด-19 จะลดลงอย่างมากภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 แต่ความร่วมมือแบบหลายหน่วยงานยังคงดำเนินต่อไป ทั้งในด้านการตอบสนองต่อการระบาดโดยตรงและผล กระทบจากมาตรการปิดเมือง รัฐบาลฟิจิพบการโทรติดต่อสายด่วนความรุนแรงในครอบครัวที่เพิ่มขึ้นจาก 87 สายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึงมากกว่า 500 สายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ซึ่งสิ่งนี้สะท้อนถึงแนวโน้มทั่วโลก มีการระดมแนวทางแบบหลายหน่วยงานอีกครั้งผ่านพันธมิตรของหน่วยงานนอกภาครัฐ ภายใต้การดูแลของกระทรวงสตรี เด็ก และการบรรเทาความยากจน นอกเหนือจากการฝึกอบรมเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศที่จัดทำโดยขบวนการสิทธิสตรีฟิจิให้แก่กองทัพเรือฟิจิ และการสนับสนุนการบังคับใช้มาตรการกักตัวของกองทัพฟิจิอย่างต่อเนื่องแก่กระทรวงสาธารณสุข ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ความสำเร็จของฟิจิในการต่อสู้กับโควิด-19 และผลกระทบทางเพศ

กระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย

ในปีที่ 20 ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 1325 ออสเตรเลียยังคงรักษาจังหวะการดำเนินงานระดับสูงตามวาระโครงการสตรี สันติภาพ และความมั่นคง ผ่านบุคลากรและทรัพยากรที่มุ่งมั่นในการเพิ่มขีดความสามารถ กระทรวงกลาโหมออสเตรเลียมีความก้าวหน้าอย่างมากในการดำเนินการตามวาระโครงการสตรี สันติภาพ และความมั่นคง รวมทั้งการรับรู้กระแสหลักทั่วทั้งกระทรวงพร้อมกับความพยายาม 6 ประการ ได้แก่ การสร้างความมั่นใจในการกำหนดเชิงกลยุทธ์ผ่านการบูรณาการมุมมองทางเพศเข้ากับนโยบายและหลักคำสอน, การฝึกอบรมกลุ่มบุคลากรจำนวนมากทั่วทั้งองค์กร, การอุทิศบุคลากรเพื่อดำเนินการตามวาระโครงการสตรี สันติภาพ และความมั่นคง, การรักษาความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจโดยการใช้ที่ปรึกษาด้านเพศในการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม, การสนับสนุนพันธมิตรระหว่างประเทศผ่านโครงการริเริ่มและโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถ และการพัฒนากรอบการกำกับดูแลและการรายงานที่แข็งแกร่งเพื่อให้แน่ใจว่าออสเตรเลียปฏิบัติตามพันธกรณีของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 1325

ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 กระทรวงกลาโหมออสเตรเลียได้สร้างความเชี่ยวชาญในการประเมินผลกระทบทางเพศจากภัยพิบัติและความขัดแย้ง ซึ่งเป็นรากฐานที่ทำให้กระทรวงกลาโหมมีส่วนร่วมในการตอบสนองต่อการระบาด ผลกระ
ทบทางเพศของโควิด-19 ได้รับการบันทึกไว้เป็นอย่างดี ประชากรออสเตรเลียกว่าร้อยละ 80 ทำงานในภาคอุตสาหกรรมบริการ เช่น การดูแลสุขภาพ การศึกษา และการค้าปลีก ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นภาคที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ตามข้อมูลขององค์กรแคร์ออสเตรเลีย องค์กรช่วยเหลือไม่แสวงหาผลกำไร สตรีต้องเผชิญกับความไม่มั่นคงมากขึ้น เนื่องจากประกอบด้วยพนักงานนอกเวลาและลูกจ้างชั่วคราวเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงบทบาทในการดูแลที่ไม่ได้รับค่าจ้าง นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญยังรายงานว่าการใช้ความรุนแรงต่อสตรีมีความถี่ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มทั่วโลก โดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติคาดการณ์ว่า คดีความรุนแรงในครอบครัวจะเพิ่มขึ้นอีก 15 ล้านคดีทั่วโลกในระหว่างการปิดเมืองทุก ๆ สามเดือน จุดเริ่มต้นของการแพร่ระบาดเกิดขึ้นหลังจากฤดูไฟป่าครั้งใหญ่ในออสเตรเลีย ซึ่งทำให้เกิดความเครียดในครอบครัวและธุรกิจจำนวนมาก

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 มีการส่งกองกำลังทหารของกองทัพออสเตรเลียกว่า 3,000 นาย เข้าร่วมในหลากหลายบทบาทเพื่อสนับสนุนการตอบสนองต่อโควิด-19 ในประเทศ ซึ่งรวมถึงการทดสอบ โลจิสติกส์ การติดตามผู้สัมผัสเชื้อ และจัดการการปิดพรมแดน จากการโต้ตอบกับชุมชนของกองทัพออสเตรเลีย เครือข่ายที่ปรึกษาด้านเพศและจุดมุ่งเน้นทางเพศจึงได้รับการผนวกไว้เป็นส่วนหนึ่งของการตอบสนอง มีการจัดตั้งระบบชั้นตั้งแต่สำนักงานใหญ่เชิงยุทธศาสตร์ไปจนถึงระดับหน่วยงาน ซึ่งช่วยให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูลและวงจรป้อนกลับ แพ็คเกจและวิดีโอฝึกอบรมทางออนไลน์ที่มีชื่อว่า ความตระหนักทางเพศ ชนเผ่าพื้นเมือง และวัฒนธรรม ได้รับการพัฒนาสำหรับสมาชิกทุกคนที่ใช้งานและทำงานร่วมกับชุมชนดังกล่าว รายการตรวจสอบ “บัตรอัจฉริยะของทหาร” สำหรับผู้บังคับบัญชาและครอบครัว รวมทั้งข้อมูลสรุปสั้น ๆ ฉบับกระเป๋าเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการบูรณาการข้อพิจารณาทางเพศตลอดการวางแผนและการดำเนินการ กระทรวงกลาโหมออสเตรเลียอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการจัดการผลกระทบทางเพศที่เกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาด อีกทั้งการรับมือกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้น ความต้องการการตอบสนองทางมนุษยธรรม และสถานการณ์วิกฤตหรือความขัดแย้งอื่น ๆ ผ่านแนวทางสตรี สันติภาพ และความมั่นคงของตน

กองบัญชาการสหรัฐฯ ภาคพื้นอินโดแปซิฟิก

กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ได้ให้การสนับสนุนโครงการสตรี สันติภาพ และความมั่นคง นับตั้งแต่การเปิดตัวแผนปฏิบัติการแห่งชาติสหรัฐฯ ฉบับแรกใน พ.ศ. 2554 ซึ่งได้รับการประมวลผลเพิ่มเติมด้วยข้อมติของพระราชบัญญัติสตรี สันติภาพ และความมั่นคง พ.ศ. 2560, ยุทธศาสตร์สหรัฐฯ ใน พ.ศ. 2562 รวมทั้งกรอบงานและแผนการดำเนินงานทางยุทธศาสตร์ของกระทรวงกลาโหมใน พ.ศ. 2563 กองบัญชาการสหรัฐฯ ประจำภาคพื้นอินโดแปซิฟิกจัดตั้งสำนักงานสตรี สันติภาพ และความมั่นคง เพื่อจัดให้มี 3 ตำแหน่งที่สำคัญต่อการดำเนินโครงการสตรี สันติภาพ และความมั่นคง ซึ่งได้แก่ ที่ปรึกษาบัญชาการทางเพศ นักพัฒนาหลักสูตรสตรี สันติภาพ และความมั่นคง และนักวิเคราะห์ทางเพศ

เมื่อการระบาดทั่วโลกเพิ่มขึ้นในช่วงต้น พ.ศ. 2563 สำนักงานสตรี สันติภาพ และความมั่นคงได้ระบุประเด็นสำคัญ 2 ประเด็นในการปรับปรุงการวางแผนและการตอบสนองของกองบัญชาการสหรัฐฯ ประจำภาคพื้นอินโดแปซิฟิก โดยประการแรกคือการฝึกอบรมก่อนส่งกำลังพลเกี่ยวกับเพศและการตอบสนองต่อโควิด-19 แก่ทหารกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิฮาวายที่เตรียมพร้อมช่วยเหลือการตอบสนองของชุมชน และประการที่สองคือการรวบรวมข้อมูลระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องและการพัฒนาการวิเคราะห์ทางเพศเพื่อให้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ กองบัญชาการสหรัฐฯ ประจำภาคพื้นอินโดแปซิฟิกยังใช้บทความดิจิทัลและวิดีโอฝึกอบรม เพื่อเน้นย้ำถึงผลกระทบด้านความมั่นคงทางเพศในภูมิภาคซึ่งเป็นผลมาจากโควิด-19

การฝึกอบรมก่อนส่งกำลังพลจะต้องมีความเฉพาะเจาะจงตามบริบทและปรับให้เหมาะกับสถิติประชากร แต่ต้องมีข้อพิจารณาทางเพศในระดับมหภาคที่ใช้กับชุมชนท้องถิ่น เช่น การเพิ่มขึ้นของความรุนแรงในครอบครัวในช่วงการปิดเมือง การเข้าถึงการดูแลสุขภาพทางเพศและการเจริญพันธุ์ที่หยุดชะงัก สตรีในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพส่วนใหญ่ และผลกระทบอันไม่สมดุลต่อชุมชนที่มีความเสี่ยงอื่น ๆ ในฮาวาย ชุมชนชาวฮาวายพื้นเมืองและชาวเกาะแปซิฟิกได้รับผลกระทบมากที่สุด การแพร่ระบาดครั้งนี้ทำให้ความเหลื่อมล้ำของระบบโครงสร้างและสังคมทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น เช่น การขาดการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ สภาพความเป็นอยู่ที่แออัดจากที่อยู่อาศัยหลากหลายรุ่น และการจ้างงานในอุตสาหกรรมแนวหน้าทั้งในระบบและนอกระบบ การฝึกอบรมเกี่ยวกับเพศและโควิด-19 มุ่งเน้นไปที่แนวทางการรักษาความปลอดภัยแบบครอบคลุม โดยการทำความเข้าใจว่าผู้ชาย ผู้หญิง เด็กผู้ชาย และเด็กผู้หญิง ประสบวิกฤตด้านสาธารณสุขแตกต่างกัน เช่น บทบาททางเพศของพวกเขาอาจทำให้พวกเขาได้รับอันตรายหรือยอมเสี่ยงเพื่อความอยู่รอดในรูปแบบต่าง ๆ และการเข้าถึงทรัพยากรบรรเทาทุกข์และการฟื้นฟูอาจแตกต่างกัน

ช่องว่างของข้อมูลทางเพศขนาดใหญ่ยังคงมีอยู่โดยเกี่ยวกับโควิด-19 ทั่วโลก และสำนักงานสตรี สันติภาพ และความมั่นคง ของกองบัญชาการสหรัฐฯ ประจำภาคพื้นอินโดแปซิฟิก ได้พัฒนาการรายงานและการวิเคราะห์ที่เน้นย้ำถึงความจำเป็นของข้อมูลมากขึ้นเพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจสังคมทางเพศของภูมิภาค ผลกระทบด้านสุขภาพทางเพศ บทความเกี่ยวกับความสำคัญของมุมมองทางเพศในการวางแผน ตลอดจนการศึกษาทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเพศที่มีในสถานการณ์โควิด-19 และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบาย

ความพยายามในการฟื้นฟู

ความพยายามของรัฐบาลในการฟื้นฟูจากโควิด-19 ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต้องพิจารณาถึงช่องโหว่ที่เฉพาะเจาะจงซึ่งสตรีและเด็กผู้หญิงต้องเผชิญในช่วงวิกฤตนี้ อีกทั้งต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสตรีและเด็กผู้หญิงได้รับการปกป้องและสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือด้านการบรรเทาทุกข์และการฟื้นฟูได้อย่างปลอดภัย กลยุทธ์การฟื้นฟูสำหรับสตรีและเด็กผู้หญิงต้องรวมมุมมองทางเพศเข้าไว้ด้วยกัน วาระของโครงการสตรี สันติภาพ และความมั่นคงจะช่วยให้ภาคกลาโหมและความมั่นคงมีส่วนร่วมกับประชากรได้ดียิ่งขึ้นและมอบแนวทางแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุม ภาคกลาโหมควรเดินหน้าสร้างขีดความสามารถของที่ปรึกษาด้านเพศ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานร่วมกันและความร่วมมือ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพภารกิจได้เป็นอย่างดี

ผลกระทบทางเพศของโรคระบาดใหญ่จะถูกเปิดเผยตลอดช่วงเวลาหลายปี ภาคกลาโหมและความมั่นคงของประเทศของเราจะยังคงเรียนรู้และใช้บทเรียนเหล่านี้ในการฝึกอบรมฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง, ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความต้องการของผู้หญิง ผู้ชาย เด็กผู้หญิง และเด็กผู้ชายได้รับการตอบสนองในระหว่างพันธกิจของเรา, เพิ่มการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการสตรี สันติภาพ และความมั่นคง ตลอดจนเสริมสร้างความพร้อมรับมือระดับชาติและระดับภูมิภาค เพื่อต่อสู้อย่างมีประสิทธิภาพกับความท้าทายด้านความมั่นคงในศตวรรษที่ 21 ที่ซับซ้อนและคาดเดาไม่ได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button