• Home »
  • ติดอันดับ »
  • กองทัพออสเตรเลียและกองบัญชาการสหรัฐฯ ประจำภาคพื้นอินโดแปซิฟิกจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการความมั่นคงด้านสุขภาพ
กองทัพออสเตรเลียและกองบัญชาการสหรัฐฯ ประจำภาคพื้นอินโดแปซิฟิกจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการความมั่นคงด้านสุขภาพ

กองทัพออสเตรเลียและกองบัญชาการสหรัฐฯ ประจำภาคพื้นอินโดแปซิฟิกจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการความมั่นคงด้านสุขภาพ

ดร. สเตฟานี เพตซิง และ พ.ต. คามิลล์ เอฟเฟลอร์/กองบัญชาการสหรัฐฯ ประจำภาคพื้นอินโดแปซิฟิก

กองทัพออสเตรเลียและกองบัญชาการสหรัฐฯ ประจำภาคพื้นอินโดแปซิฟิกได้ยกระดับความร่วมมืออันแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการความมั่นคงด้านสุขภาพในแปซิฟิกระหว่างกองทัพและพลเรือนเมื่อปลายเดือนเมษายน พ.ศ. 2564

วันแรกของงาน “การเสริมสร้างขีดความสามารถในการวางแผนและดำเนินการฝึกซ้อม” ซึ่งเป็นการประชุมระดับพหุภาคีหลายภาคส่วนที่จัดขึ้นสองวัน ประกอบด้วยการฝึกตามแผน การออกแบบและการดำเนินการฝึกซ้อมสำหรับความมั่นคงด้านสุขภาพโลก ในวันที่สอง ผู้เข้าร่วมงานได้ใช้ทักษะใหม่ ๆ เพื่อวางแผนการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 16 – 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564

น.อ. นิโคล เคอร์ทิส ผู้อำนวยการทั่วไปฝ่ายการปฏิบัติงานด้านสุขภาพแห่งกองทัพออสเตรเลีย กล่าวในการเปิดงานว่า “หน่วยงานด้านกลาโหม ความมั่นคง สาธารณสุข ตลอดจนทรัพยากรระดับประเทศและภูมิภาคของเราต้องสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น เพื่อป้องกัน ตรวจจับ และตอบสนองต่อภัยคุกคามด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าภัยคุกคามเหล่านั้นจะเกิดขึ้นที่ใด”

ผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้มีตั้งแต่ผู้กำหนดนโยบายและผู้วางแผนกลยุทธ์ ไปจนถึงเจ้าหน้าที่แนวหน้าฝ่ายต่าง ๆ รวมถึงคณะผู้แทน อาทิ ตัวแทนจากประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก ปาปัวนิวกินี ฟิลิปปินส์ และไทย ก็ได้เข้าร่วมการหารือที่ได้รับการสนับสนุนนี้ ตัวแทนหลายคนจากปาปัวนิวกินีเดินทางมาด้วยตนเองเพื่อร่วมการประชุม (ในภาพ)

กลุ่มดังกล่าวมีการใช้ข้อมูลที่ได้รับจากประเทศพันธมิตรมาระบุช่องโหว่สำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับความมั่นคงด้านสุขภาพที่ต้องมุ่งเน้น เช่น ความจำเป็นในการเข้าถึงทั่วทุกภาคส่วน การสื่อสารถึงความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้การฝึกซ้อมวางแผนเพื่อประเมินขีดความสามารถสำหรับความมั่นคงด้านสุขภาพแม้มีเงินทุนจำกัด จากลำดับความสำคัญที่มีร่วมกันเหล่านี้ ผู้เข้าร่วมงานจึงสร้างการฝึกซ้อมที่จะมีการพัฒนาและปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการของพันธมิตรในอนาคต นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมจะใช้การฝึกซ้อมวางแผนเพื่อให้ได้การยอมรับจากประเทศและภูมิภาคของตนเพิ่มขึ้น

กิจกรรมที่จัดขึ้นสองวันนี้ช่วยให้พันธมิตรในภูมิภาคได้ใช้แนวคิดการฝึกซ้อมและการออกแบบ เพื่อยกระดับการเตรียมความพร้อมสำหรับการแพร่ระบาดในประเทศและภูมิภาค อีกทั้งเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการตรวจสอบความถูกต้องของแผนการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านสุขภาพโลกในประเทศและภูมิภาคอีกด้วย

การประชุมดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมล่าสุดที่จัดขึ้นร่วมกันด้วยความร่วมมือเกี่ยวกับความมั่นคงด้านสุขภาพโลกของกองทัพออสเตรเลียและกองบัญชาการสหรัฐฯ ประจำภาคพื้นอินโดแปซิฟิก โดยกิจกรรมนี้เริ่มขึ้นใน พ.ศ. 2561 ณ การประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลกในอินโดนีเซีย ความร่วมมือดังกล่าวเปลี่ยนมาเป็นการอภิปรายเสมือนจริงสืบเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 และบรรดาผู้จัดงานกล่าวว่า การร่วมมือระหว่างกันนี้ยังคงได้รับแรงผลักดันอย่างต่อเนื่องจากการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งของประเทศพันธมิตร กลุ่มพันธมิตรนี้ได้ดำเนินการสัมมนาออนไลน์หลายครั้ง โดยหารือเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของทรัพยากรทางทหารและความมั่นคงที่มีต่อการรับมือกับโควิด-19 ในระดับภูมิภาค ตลอดจนบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากการประสานงานและการทำงานร่วมกันของภาคทหารและความมั่นคง รวมถึงภาคพลเรือน

สาระสำคัญทั่วไปที่ได้จากการสัมมนาออนไลน์ ได้แก่ ความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมและการวางแผนสำหรับการระบาดใหญ่ รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถเพื่อดำเนินการวางแผน การฝึกอบรมและฝึกซ้อมร่วม ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาการประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

ความมั่นคงด้านสุขภาพถือเป็นประเด็นความมั่นคงระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก การที่ประเทศต่าง ๆ สามารถมีส่วนร่วมทั่วทุกภาคส่วน และพัฒนาความสัมพันธ์กันก่อนที่จะเกิดวิกฤตด้านสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ประเทศพันธมิตรต้องหมั่นกระชับความสัมพันธ์และเครือข่ายเหล่านี้ เพื่อให้บรรลุและรักษาขีดความสามารถนี้ไว้ ความร่วมมือของกองทัพออสเตรเลียและกองบัญชาการสหรัฐฯ ประจำภาคพื้นอินโดแปซิฟิกสนับสนุนสำนึกความเป็นเจ้าของประเทศในขีดความสามารถสำหรับความมั่นคงด้านสุขภาพ และกำลังขยายความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการสร้างและรักษาอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง โดยการสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาการฝึกซ้อมวางแผนสำหรับความมั่นคงด้านสุขภาพโลกหลายภาคส่วน

ภาพจาก: น.ต. น.อ. โรเดอริค เอส. นารายาน/โครงการความร่วมมือของกองทัพออสเตรเลีย/กองทัพปาปัวนิวกินี

หุ้น