กลุ่มทหาร บนเรือ

กลุ่มทหาร บนเรือ

ทหารเรือของกองทัพเรือออสเตรเลียมีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมทางเรือ ระหว่างการฝึกริมออฟแปซิฟิก หรือริมแพค ประจำ พ.ศ. 2563 เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานร่วมกันและเสริมสร้างความร่วมมือทางทะเลเชิงยุทธศาสตร์ การฝึกที่จัดขึ้นทุก ๆ สองปีระหว่างวันที่ 17 – 31 สิงหาคม ณ บริเวณน่านน้ำรอบหมู่เกาะฮาวายครั้งนี้ มีประเทศที่เข้าร่วมกว่า 10 ประเทศ เรือ 2 ลำ เรือดำน้ำ 1 ลำ และบุคลากรมากกว่า 5,300 นาย การฝึกริมแพคซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 27 นี้ สร้างความสัมพันธ์ด้านความร่วมมือเพื่อสนับสนุนแนวคิดอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง ทั้งนี้เพื่อลดภัยคุกคามจากโควิด-19 บุคลากรจึงดำเนินการฝึกริมแพคประจำ พ.ศ. 2563 ในทะเลเท่านั้น

ภาพโดย: กองทัพเรือออสเตรเลีย

หุ้น