• Home »
  • ติดอันดับ »
  • อินเดียผนึกกำลังกองทัพเพื่อลดภัยคุกคามจากอัคคีภัย
อินเดียผนึกกำลังกองทัพเพื่อลดภัยคุกคามจากอัคคีภัย

อินเดียผนึกกำลังกองทัพเพื่อลดภัยคุกคามจากอัคคีภัย

มันดีป ซิงห์

อัคคีภัยเป็นสาเหตุให้มีผู้เสียชีวิตในอินเดียจำนวนมาก จนกระทั่งกระทรวงกลาโหมของประเทศแห่งนี้เห็นว่าสถานการณ์ดังกล่าวเป็นภัยคุกคามความมั่นคงซึ่งต้องส่งกำลังทหารเข้าช่วย

กระทรวงกลาโหมอินเดียได้จัดตั้งศูนย์แห่งหนึ่งขึ้นเพื่อฝึกอบรมบุคลากรกลาโหมเกี่ยวกับการดับเพลิงและการป้องกันอัคคีภัย บันทึกของรัฐบาลระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจากอัคคีภัยในอินเดียเฉลี่ย 14,284 คนต่อปีตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2562 โดยการเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดขึ้นในบ้านเรือนและสถานประกอบธุรกิจซึ่งอยู่ในเมือง นอกจากนี้ที่ดินในอินเดียจำนวน 257,000 เฮกตาร์ยังได้รับผลกระทบจากไฟป่าใน พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นปีล่าสุดที่มีข้อมูลสถิติดังกล่าว

นายราชนาถ ซิงห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอินเดีย ได้ทำพิธีเปิดศูนย์พัฒนาทักษะสำหรับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัยขององค์กรวิจัยและพัฒนากลาโหม เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ศูนย์แห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 24 เฮกตาร์ในพิลกูวา เมืองหนึ่งในรัฐอุตตรประเทศซึ่งมีพื้นที่ป่า 16,582 ตารางกิโลเมตร โดยเกือบครึ่งหนึ่งถือว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดอัคคีภัย

นายซิงห์ได้เน้นย้ำถึงโศกนาฏกรรมการสูญเสีย “ชีวิตที่หวงแหนและทรัพย์สินอันมีค่า” ไปกับอัคคีภัย ตามข่าวประชาสัมพันธ์ของกระทรวงฉบับหนึ่ง “เพื่อป้องกันการสูญเสียดังกล่าว ศูนย์ฝึกอบรมนี้จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจในการฝึกอบรมที่มีคุณภาพแก่บุคลากร และป้องกันเหตุร้ายดังกล่าว”

นอกเหนือจากการฝึกอบรมนักดับเพลิงแล้ว กระทรวงกลาโหมระบุว่าศูนย์พัฒนาทักษะแห่งนี้จะพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย และจะใช้ระบบจำลองขั้นสูงเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการฝึกอบรมที่สมจริง (ภาพ: เจ้าหน้าที่ดับเพลิงคนหนึ่งมองดูควันที่พวยพุ่งจากเพลิงไหม้ที่หลุมฝังกลบกาซิปูร์ นอกกรุงนิวเดลี ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563)

หอฝึกซ้อมหนีไฟของศูนย์แห่งนี้มีทางลาดหนีไฟฉุกเฉินสำหรับการจำลองสถานการณ์ไฟไหม้ในอาคารสูง นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการฝึกอบรมใช้เครื่องช่วยหายใจ สถานีดับเพลิงต้นแบบพร้อมอุปกรณ์กู้ภัย สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการทดสอบและประเมินผลชุดดับเพลิง รวมทั้งเครื่องจำลองการเกิดอัคคีภัยจากปิโตรเลียม

ผู้เข้าฝึกอบรมกลุ่มแรกคาดว่าจะมาจากหน่วยดับเพลิงกลาโหมของกองทัพบกอินเดีย กองกำลังรักษาชายฝั่งอินเดีย องค์กรวิจัยและพัฒนากลาโหม รวมทั้งโรงงานด้านการป้องกันที่ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

กระทรวงการต่างประเทศระบุว่า ภูฏานและศรีลังกาตกลงที่จะส่งผู้เข้าฝึกอบรมมา โดยได้เชิญให้ประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ ส่งผู้เข้าฝึกอบรมมาเช่นกัน

ภูฏานมีบันทึกการเกิดไฟป่า 1,403 ครั้งระหว่าง พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2563 ตามรายงานของหนังสือพิมพ์คูเอนเซลของประเทศแห่งนี้ ศูนย์จัดการภัยพิบัติของศรีลังการะบุว่า ประเทศแห่งนี้เกิดไฟป่าเฉลี่ยปีละ 50 ถึง 200 ครั้ง

 

นายมันดีป ซิงห์ เป็นผู้สื่อข่าวสมทบของ FORUM รายงานจากกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย

 

ภาพจาก: เอเอฟพี/เก็ตตี้อิมเมจ

หุ้น