ไต้หวัน: ผลสำรวจพบ กลุ่มพลเมืองจัดว่าตน ไม่ใช่ชาวจีน

ไต้หวัน: ผลสำรวจพบ กลุ่มพลเมืองจัดว่าตน ไม่ใช่ชาวจีน

ประมาณสองในสามของพลเมืองไต้หวันไม่ระบุว่าตนเป็นชาวจีน ตามผลการสำรวจที่เผยแพร่ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ที่เน้นย้ำถึงความท้าทายที่สาธารณรัฐประชาชนจีนจะต้องเผชิญหากจะผนวกเกาะที่ปกครองตนเองแห่งนี้เข้ามาอยู่ภายใต้การควบคุมของตน

ศูนย์วิจัยพิวพบว่า มีพลเมืองร้อยละ 66 มองว่าตนเป็นชาวไต้หวัน ร้อยละ 28 มองว่าตนเป็นทั้งชาวไต้หวันและชาวจีน และอีกร้อยละ 4% มองว่าตนเป็นชาวจีนเพียงอย่างเดียว ผลสำรวจประชากรทางโทรศัพท์จำนวน 1,562 คน ซึ่งทำการสำรวจเมื่อปลาย พ.ศ. 2562 มีอัตราความผิดพลาดร้อยละ 3.2 จุด (ภาพ: ผู้สนับสนุนนางไช่ อิงเหวิน ประธานาธิบดีไต้หวัน เข้าร่วมการเดินขบวนนอกสำนักงานใหญ่ของพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าในนครไทเป เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563)  

ศูนย์วิจัยพิวระบุว่า ผลลัพธ์นี้สอดคล้องกับผลการสำรวจอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นว่า ประชาชนไต้หวันจำนวนเพิ่มขึ้นระบุว่าตนเป็นชาวไต้หวันเท่านั้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่คนรุ่นใหม่ซึ่งมีพัฒนาการด้านตัวตนที่แตกต่าง โดยร้อยละ 83 ของผู้ตอบแบบสำรวจที่อายุต่ำกว่า 30 ปีกล่าวว่าพวกเขาไม่ถือว่าตนเองเป็นชาวจีน

นายอเล็กซานเดอร์ หวง ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยทัมกังในไต้หวัน กล่าวว่า คำถามดังกล่าวเป็นคำถามเกี่ยวกับการเมือง ไม่ใช่ภูมิหลังทางเชื้อชาติ พลเมืองไต้หวันรุ่นใหม่เติบโตขึ้นในระบอบประชาธิปไตย ในขณะที่จีนเป็นรัฐแบบพรรคการเมืองเดียว นายหวงกล่าวว่า ปัจจัยอีกประการหนึ่งคือแรงกดดันทางการทูตที่จีนมีต่อไต้หวันและการฝึกซ้อมทางการทหารที่จีนดำเนินการในบริเวณใกล้กับไต้หวัน

“เรามีเชื้อชาติจีนแน่นอน แต่ในทางการเมืองแล้ว ผมคิดว่าเรามีความแตกต่างกันอย่างใหญ่หลวง” นายหวงกล่าว “เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเข้าใจได้ที่ประชาชนไม่ต้องการให้ระบุว่าตนเป็นชาวจีน”

นอกจากนี้ ประชาชนประมาณร้อยละ 2.3 ของไต้หวันยังเป็นกลุ่มชนพื้นเมืองที่ไม่ได้มีเชื้อชาติจีน

จีนยังคงถือว่าเกาะที่มีประชากร 23.6 ล้านคนแห่งนี้เป็นดินแดนส่วนหนึ่งของตน และออกอาการไม่พอใจเมื่อมีการพูดถึงเอกราช จีนสนับสนุนการรวมชาติอย่างสันติ แต่ไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ในการใช้กำลังออกอย่างชัดเจน

การสำรวจของศูนย์วิจัยพิวพบว่า พลเมืองประมาณร้อยละ 60 ของไต้หวันมีมุมมองที่ไม่ดีต่อจีน ในขณะที่ร้อยละ 52 สนับสนุนให้มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกับจีนยิ่งขึ้น มีเพียงร้อยละ 36 เท่านั้นที่สนับสนุนให้มีความสัมพันธ์ทางการเมืองที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น

ในทางกลับกัน มีจำนวนมากกว่าสองในสามที่มีมุมมองที่ดีต่อสหรัฐอเมริกา โดยร้อยละ 79 สนับสนุนให้มีความสัมพันธ์ทางการเมืองที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

หุ้น