• Home »
  • ข่าวรอบโลก »
  • สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก: จังหวัดที่อุดมด้วยโคบอลต์จะรวมศูนย์การขายแร่
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก: จังหวัดที่อุดมด้วยโคบอลต์จะรวมศูนย์การขายแร่

สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก: จังหวัดที่อุดมด้วยโคบอลต์จะรวมศูนย์การขายแร่

ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่าแร่ทั้งหมดที่ผลิตได้ผ่านการขุดเหมืองขนาดเล็กในจังหวัดลัวลาบาทางตะวันออกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก จะต้องผ่านการทดสอบและจำหน่ายที่ศูนย์กลางการค้าส่วนกลาง โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563

การเคลื่อนไหวนี้ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อต่อต้านการฉ้อโกงในการขุดเหมืองและเพิ่มรายได้ของรัฐ สะท้อนให้เห็นถึงการผลักดันระดับประเทศในการรวมศูนย์กลางการซื้อขายโคบอลต์ผ่านการผูกขาดของรัฐที่กำหนดขึ้นในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ซึ่งเรียกว่าวิสาหกิจทั่วไปด้านโคบอลต์

การขายวัสดุที่ไม่ได้มาจากอุตสาหกรรมทั้งหมด รวมถึงโคบอลต์จำนวนมาก ถูกระงับจนกว่าจะมีการจัดการใหม่นี้เกิดขึ้นโดยรัฐบาลลัวลาบา นายริชาร์ด มูเยจ กล่าวในจดหมายฉบับเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563

กฎระเบียบใหม่นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทาน นายมูเยจกล่าว

คนงานเหมืองขนาดเล็กคิดเป็นประมาณร้อยละ 20 ของผลผลิตโคบอลต์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ซึ่งเป็นผู้ผลิตโลหะรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยส่วนใหญ่มีการขุดเหมืองในจังหวัดลัวลาบาและจังหวัดโอกาตองกาที่อยู่ใกล้เคียง

โลหะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จได้ที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือ แล็ปท็อป และรถยนต์ไฟฟ้า โดยการซื้อขายโคบอลต์เชิงช่างซึ่งสกัดด้วยเครื่องมือพื้นฐาน และมักเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็ก รวมทั้งมีสภาพการทำงานที่เป็นอันตรายถูกกุมอำนาจโดยพ่อค้าคนกลางชาวจีนที่โดยปกติจะเชื่อมโยงกับพรรคคอมมิวนิสต์จีน วัสดุนี้มักผสมกับโคบอลต์ที่ผลิตในอุตสาหกรรม ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในการปนเปื้อนห่วงโซ่อุปทานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง เช่น แอปเปิล เทสลา และไมโครซอฟท์  รอยเตอร์

หุ้น