นานาทัศนะ

พลเรือเอก ฟิลิป เอส. เดวิดสัน กองทัพเรือสหรัฐฯ ผู้บัญชาการ กองบัญชาการสหรัฐฯ ภาคพื้นอินโดแปซิฟิก

ผู้อ่านที่เคารพ

ยิินดีต้อนรับสู่นิตยสารอินโดแปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม ฉบับว่าด้วยอิทธิพลครอบงำและการแทรกแซง

ฉบับนี้จะพาไปสำรวจเครือข่ายกิจกรรมการใช้อิทธิพลครอบงำที่ประเทศต่าง ๆ
ดำเนินการทั่วทั้งอินโดแปซิฟิก ในยุคแห่งการแข่งขันกันเป็นมหาอำนาจนี้ การแยกแยะระหว่างรูปแบบอิทธิพลที่เป็นประโยชน์กับเป็นอันตราย และการรับรู้ว่าเมื่อใดที่รูปแบบอิทธิพลที่เป็นอันตรายนั้นล้ำเส้นของการแทรกแซง ถือว่ามีความสำคัญต่อการรับรองแนวคิดอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง รวมทั้งความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคแห่งนี้

การแทรกแซงเกิดขึ้นเมื่อประเทศต่าง ๆ ดำเนินกิจกรรมที่แอบแฝง ตบตา และเป็นการบีบบังคับ เพื่อสร้างผลกระทบต่อกระบวนการทางเศรษฐกิจ การเมือง และทางแพ่งของประเทศอื่น ๆ เพื่อบ่อนทำลายความมั่นคงและเสถียรภาพในระดับภูมิภาค เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น แอปพลิเคชันสำหรับการเฝ้าระวังและควบคุม รวมกันเป็นปัจจัยที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในปฏิบัติการใช้อิทธิพลครอบงำและการแทรกแซง เราต้องดำเนินการร่วมกับพันธมิตรและหุ้นส่วนเพื่อต่อต้านการใช้อิทธิพลและการแทรกแซงของต่างชาติในรูปแบบที่ไม่สามารถยอมรับได้ซึ่งล่วงล้ำอธิปไตยของชาติ

ในฉบับนี้ ฟอรัม จะตรวจสอบการมีส่วนร่วมของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในปฏิบัติการด้านการใช้อิทธิพลครอบงำและการแทรกแซงที่เป็นอันตรายต่อภูมิภาคและโลก บทความจะเปิดเผยให้เห็นถึงวิธีที่เจ้าหน้าที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนและตัวแทนเข้าดำรงตำแหน่งผู้นำที่สำคัญในองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อรวบรวมแรงสนับสนุนเพิ่มให้แก่พรรคคอมมิวนิสต์จีน บทความเสริมจะตรวจสอบการรณรงค์เพื่อควบคุมการบอกเล่าเรื่องราวทั่วโลกของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ก่อให้เกิดผลย้อนเข้าตัว ซึ่งทำให้ผู้รับสารกลุ่มเป้าหมายตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือของพรรค และสาเหตุที่ผู้ผลิตภาพยนตร์ฮอลลีวูดต้องเผชิญกับแรงกดดันให้สร้างภาพพรรคคอมมิวนิสต์จีนในแง่ดี

ฉบับนี้ยังนำเสนอทางออกในการลดความก้าวร้าวของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและการคุกคามด้วยการใช้อิทธิพลครอบงำและอื่น ๆ นายแอชลีย์ ทาวน์เชนด์ และ ดร. เดวิด ซานโตโร นักวิจัย จะวินิจฉัยว่า ความพยายามในการป้องปรามและการต่อต้านการบีบบังคับในระดับภูมิภาคได้รับการเสริมสร้างโดยความร่วมมือที่ดีขึ้นระหว่างออสเตรเลีย สหรัฐฯ และพันธมิตรอื่น ๆ ที่มีความคิดแบบเดียวกันได้อย่างไร นอกจากนี้ เรายังจะพาไปดูวิธีที่ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกขยับหนีจากการพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานของจีนอย่างหนัก เพื่อสร้างความพร้อมรับมือในการตอบสนองต่อวิกฤตในอนาคต (เช่น การระบาดใหญ่)

ผมยินดีรับฟังความคิดเห็นของท่าน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ฟอรัม ที่ ipdf@ipdefenseforum.com เพื่อแบ่งปันความคิดเห็น

ขอแสดงความนับถือ

พลเรือเอก ฟิลิป เอส. เดวิดสัน
กองทัพเรือสหรัฐฯ
ผู้บัญชาการ กองบัญชาการสหรัฐฯ ภาคพื้นอินโดแปซิฟิก

หุ้น