• Home »
  • ติดอันดับ »
  • ไทยยับยั้งการค้ายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำด้วยการบังคับใช้กฎหมายและการฟื้นฟู
ไทยยับยั้งการค้ายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำด้วยการบังคับใช้กฎหมายและการฟื้นฟู

ไทยยับยั้งการค้ายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำด้วยการบังคับใช้กฎหมายและการฟื้นฟู

ทอม แอบกี

การต่อต้านการค้ายาเสพติดในประเทศไทยจำเป็นต้องปราบปรามพื้นที่ที่เรียกกันว่า สามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งเป็นภูมิภาคขึ้นชื่อเรื่องยาเสพติดโดยเป็นส่วนที่ชายแดนพม่า ลาว และไทยเชื่อมต่อกันที่จุดบรรจบของแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขง

ความสำเร็จครั้งล่าสุดในการปราบปรามการค้ายาเสพติดในจังหวัดเชียงรายของไทยในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ เกิดจากการผสานแบบพหุภาคีระหว่างการฝึกอบรมการบังคับใช้กฎหมาย การติดตามและการจับกุม รวมถึงการฟื้นฟูผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด

เจ้าหน้าที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดกว่า 130 นาย (ภาพ) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายในกรุงเทพฯ พร้อมด้วย พล.ต.ท. มนตรี ยิ้มแย้ม ผู้บัญชาการ สถาบันดังกล่าวก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2541 โดยไทยและสหรัฐอเมริกา และมีการฝึกอบรมบุคลากรผู้บังคับใช้กฎหมาย 22,000 คนจาก 15 ประเทศในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกด้วยหลักสูตรซึ่งมุ่งเน้นที่แนวโน้มอาชญากรรมในภูมิภาค การสืบสวนยาเสพติดติดอันดับต้น ๆ ใน พ.ศ. 2563

ข้อมูลจากสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติระบุว่า รูปแบบของเมทแอมเฟตามีนชนิดกระตุ้นประสาทได้เข้ามาแทนที่เฮโรอีนเนื่องจากเป็นยาเสพติดที่ผลิตและค้าได้มากที่สุดในสามเหลี่ยมทองคำ โดยใน พ.ศ. 2562 มีการตรวจยึดยาบ้าได้ถึง 140 ตัน

ใน พ.ศ. 2563 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้เข้าจับกุมเครือข่ายอาชญากร แบด บราเธอร์ ที่มีนักการเมืองอัปยศและพี่ชายอยู่เบื้องหลัง พล.ต.ท. มนตรีกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อเดือนธันวาคม การตรวจยึดสารเสพติด 25 ชนิดและสินค้าผิดกฎหมายซึ่งประกอบด้วยเมทแอมเฟตามีน 1.5 ตัน รวมมูลค่าใกล้เคียงเป็นเงินสด 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 60 ล้านบาท) หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ รายงานว่า เจ้าหน้าที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดยังทำลายเครือข่ายยาเสพติดจุน โดยจับกุมสมาชิก 15 คนและยึดทรัพย์สิน รวมทั้งบ้าน รถยนต์ และบัญชีธนาคาร มูลค่า 1.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 51 ล้านบาท)

นอกจากนี้ ไทยยังให้ความสำคัญกับการฟื้นฟู รวมถึงโครงการที่ช่วยเหลือผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้กลับเข้าสู่สังคมได้อีกครั้ง หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์รายงานเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 โครงการกาแลตาแป เริ่มดำเนินการขึ้นใน พ.ศ. 2560 โดยกระทรวงยุติธรรม เป็นโครงการบ้านกึ่งวิถี 11 หลังซึ่งแต่ละหลังสามารถรองรับผู้พ้นโทษ 25 คน นานถึง 4 เดือน ผู้อยู่อาศัยจะได้รับเสื้อผ้า อาหาร และการฝึกอบรมทางอาชีพ

โครงการพัฒนาดอยตุงเชียงราย โดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงซึ่งเป็นผู้ที่สนับสนุนทางการเงิน คือโครงการริเริ่มที่จะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยไม่ข้องเกี่ยวกับการค้ายาเสพติด โครงการนี้ประกอบด้วยสามระยะที่ครอบคลุมถึงการฟื้นฟูยาเสพติด การศึกษาและโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งรายได้ที่ยั่งยืนและที่ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด เช่น อาหาร งานฝีมือ พืชสวนและการท่องเที่ยว การเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจและการรักษาเสถียรภาพของรายได้

ในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา ได้มีการนำโครงการพัฒนาดอยตุงไปใช้ในหมู่บ้าน 29 แห่งทั่วทั้งจังหวัด โดยการเปิดฟาร์ม ร้านกาแฟ และโครงการผู้นำเยาวชนซึ่งได้รับเงินสนับสนุนร่วมจากองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศสหรัฐฯ โครงการพัฒนาดอยตุงได้รับการยอมรับจากองค์การสหประชาชาติว่าเป็น “หนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดในโลกด้านการพัฒนาทางเลือก”

นายทอม แอบกี เป็นผู้สื่อข่าวสมทบของ ฟอรัม รายงานจากสิงคโปร์

หุ้น