• Home »
  • ติดอันดับ »
  • เกาหลีใต้และอาเซียนร่วมมือกันปรับปรุงการรับมือกับภัยพิบัติให้ดียิ่งขึ้น
เกาหลีใต้และอาเซียนร่วมมือกันปรับปรุงการรับมือกับภัยพิบัติให้ดียิ่งขึ้น

เกาหลีใต้และอาเซียนร่วมมือกันปรับปรุงการรับมือกับภัยพิบัติให้ดียิ่งขึ้น

ทอม แอบกี

เกาหลีใต้ร่วมมือกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน ในการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อรับมือกับภัยพิบัติและกำหนดมาตรฐานวิชาชีพสำหรับวิธีจัดการกับภัยพิบัติ

โครงการฝึกอบรมและสร้างศักยภาพดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนความร่วมมืออาเซียน-เกาหลี โดยโครงการหนึ่งจะดำเนินหลักสูตรฝึกอบรมผ่านความเป็นจริงเสมือนเพื่อการเสริมสร้างการกำกับดูแลความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โครงการดังกล่าวยังรวมถึงการฝึกอบรมการจัดการกับภัยพิบัติแบบบูรณาการสำหรับภัยพิบัติประเภทต่าง ๆ ให้เจ้าหน้าที่จาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ของกองทุนความร่วมมืออาเซียน-เกาหลีระบุว่า โครงการระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2563-2568) ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สามประการ ได้แก่ สร้างศักยภาพให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในท้องถิ่นและส่วนกลาง ปรับปรุงการกำกับดูแลความเสี่ยงจากภัยพิบัติของสมาชิกอาเซียน และอนุญาตให้สำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของแต่ละประเทศรวบรวมและประเมินข้อมูลของความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

โครงการมาตรฐานและการรับรองสำหรับผู้เชี่ยวชาญในการจัดการกับภัยพิบัติของอาเซียนหรือเรียกย่อ ๆ ว่า โครงการแอสเซนด์ เป็นโครงการความพยายามระยะเวลาสามปีที่เปิดตัวในเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 โดยรัฐบาลเกาหลีใต้และศูนย์ประสานงานอาเซียนสำหรับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการจัดการภัยพิบัติในกรุงจาการ์ตา (ในภาพ) ด้วยการกำหนดมาตรฐานการรับรองสำหรับวิทยากรหลักสูตรและผู้สำเร็จการศึกษา “โครงการนี้จะสร้างกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพื่อระดมความช่วยเหลือและทรัพยากรในช่วงภัยพิบัติ” ข่าวประชาสัมพันธ์อาเซียนระบุ

“เราต้องการให้การรับรองผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะและประสิทธิภาพในการจัดการกับภัยพิบัติ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของอาเซียนในการเป็นผู้นำระดับโลกด้านการจัดการภัยพิบัติภายใน พ.ศ. 2568 ผ่านโครงการนี้” นางอเดลีนา คามาล ผู้อำนวยการบริหารของศูนย์ประสานงานอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม กล่าวในงานเปิดตัว

นายลิม ซุงนัม เอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำอาเซียน แสดงความหวังว่าระบบจัดการภัยพิบัติที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศของเกาหลีจะช่วยให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว เกาหลีใต้ร่วมสมทบเงินมากกว่า 3.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 100 ล้านบาท) ในโครงการแอสเซนด์ และสมทบเงินโดยรวม 124 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3.7 พันล้านบาท) ในโครงการของกองทุนความร่วมมืออาเซียน-เกาหลี กว่า 421 โครงการตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ตามเอกสารของกองทุนความร่วมมืออาเซียน-เกาหลี

โครงการฝึกอบรมดังกล่าวมีพื้นฐานมาจากความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ใน พ.ศ. 2552 โดยได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และภายหลังเกิดเป็นโครงการดำเนินงานตามความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งรวมถึงโครงการแอสเซนด์ด้วย

พายุไต้ฝุ่น น้ำท่วม ภัยแล้ง แผ่นดินไหว และภูเขาไฟปะทุ ทำให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติมากที่สุดในโลก ในช่วง 16 ปีที่ผ่านมา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องเผชิญกับภัยพิบัติร้ายแรงถึง 3 ครั้งตามที่จัดประเภทไว้ในคู่มืออ้างอิงการจัดการภัยพิบัติอาเซียน ได้แก่ สึนามิในมหาสมุทรอินเดีย (พ.ศ. 2547) พายุไซโคลนนากิส (พ.ศ. 2551) และไต้ฝุ่นไห่เหยียน (พ.ศ. 2556)

นายทอม แอบกี เป็นผู้สื่อข่าวสมทบของ ฟอรัม รายงานจากประเทศสิงคโปร์

หุ้น