อินโดนีเซียผลักดันการปฏิรูปกระทรวงกลาโหม

อินโดนีเซียผลักดันการปฏิรูปกระทรวงกลาโหม

ทอม แอบกี

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพพร้อมกับปราบปรามการทุจริต กระทรวงกลาโหมอินโดนีเซียได้เริ่มต้น “แนวทางการดำเนินงานการปฏิรูประบบราชการสำหรับ พ.ศ. 2563 – 2567” ด้วยความพยายามในการปฏิรูปที่ใหญ่ขึ้นทั่วทั้งรัฐบาลอินโดนีเซีย

ในการบรรลุเป้าหมาย กระทรวงกลาโหมอินโดนีเซียได้นำระบบความรับผิดชอบสมรรถภาพของหน่วยงานรัฐเข้ามาใช้ พล.อ.ท. ดอนนี เออร์มาวัน ทอฟันโท เลขาธิการกระทรวงกลาโหมอินโดนีเซีย กล่าวในเดือนกันยายน พ.ศ. 2563

ระบบความรับผิดชอบสมรรถภาพของหน่วยงานรัฐมุ่งที่จะสร้าง “การบริหารเชิงสถาบันของระบบราชการที่มัธยัสถ์ คล่องตัว ผสมผสาน และเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์” ผ่านการประเมินรายปีขององค์กรภาครัฐ ตามรายงานของกระทรวงการปฏิรูปการปกครองและระบบราชการ

การประเมินระบบความรับผิดชอบสมรรถภาพของหน่วยงานรัฐล่าสุดของกระทรวงกลาโหมอินโดนีเซียแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาระหว่าง พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 ในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพในด้านการใช้งบประมาณ พล.อ.ท ดอนนีกล่าว “ประสิทธิภาพควรเริ่มจากการปรับปรุงรูปแบบการใช้งบประมาณตั้งแต่ครั้งแรกที่รัฐบาลวางแผนผลการดำเนินงานตามหลักการของความรับผิดชอบที่มุ่งเน้นผลการดำเนินงาน” พล.อ.ท ดอนนีกล่าว

กระทรวงกลาโหมอินโดนีเซียได้รับเกรดบีสำหรับสมรรถภาพโดยรวมของการนำระบบความรับผิดชอบสมรรถภาพของหน่วยงานรัฐมาใช้ บ่งชี้ว่ายังมีบางจุดในด้านประสิทธิภาพของงบประมาณที่ควรปรับปรุง (ภาพ: เจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมอินโดนีเซียหารือถึงความพยายามในการปฏิรูปในเดือนกันยายน พ.ศ. 2563)

“แนวทางการดำเนินงานนี้กลายเป็นแนวทางสำหรับเจ้าหน้าที่โครงการและหัวหน้าหน่วยงานทั้งหมดในการดำเนินโครงการปฏิรูประบบราชการของกระทรวงกลาโหม” พล.อ.ท. ดอนนีกล่าว โดยเสริมว่าจะต้องสร้างประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบและไม่ผ่านนโยบายชั่วคราว เช่น การปรับเปลี่ยนการใช้จ่ายในช่วงกลางปีงบประมาณ

ทีมนักวิจัยเขียนในบทความเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 สำหรับวารสารเทคโนโลยีและวิศวกรรมนานาชาติว่า การก้าวไปสู่ระบบดิจิทัลเป็นส่วนสำคัญของขบวนการปฏิรูปในอินโดนีเซีย เมื่อได้อันดับที่ 77 จาก 119 ประเทศในดัชนีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก รัฐบาลอินโดนีเซียได้สั่งการผ่านกระทรวงการปฏิรูปการปกครองและระบบราชการให้ทุกหน่วยงานของรัฐนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อปรับปรุงสมรรถภาพ ผู้เขียนระบุว่า ด้วยการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในระยะสรรหา รัฐบาลยังคาดหวังว่าจะปราบปรามการทุจริตด้วย

“การมีอยู่ของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลจะทำให้โอกาสในการทุจริตแคบลง” ตามรายงานของข่าวประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการปฏิรูปการปกครองและระบบราชการ

กระทรวงกลาโหมอินโดนีเซียร่วมดำเนินการกับความพยายามในการปฏิรูปอย่างเต็มที่ เราดำเนินการใช้การปฏิรูประบบราชการทุกรูปแบบเพื่อคงไว้และปรับปรุงผลการดำเนินงาน พล.อ.ท. ดอนนี กล่าว

นายทอม แอบกี เป็นผู้สื่อข่าวสมทบของ ฟอรัม รายงานจากประเทศสิงคโปร์

หุ้น