• Home »
  • ติดอันดับ »
  • บังกลาเทศ สหรัฐฯ และองค์การส่วนภูมิภาคหารือเกี่ยวกับเป้าหมายการตระหนักรู้ร่วมกันทางทะเล
บังกลาเทศ สหรัฐฯ และองค์การส่วนภูมิภาคหารือเกี่ยวกับเป้าหมายการตระหนักรู้ร่วมกันทางทะเล

บังกลาเทศ สหรัฐฯ และองค์การส่วนภูมิภาคหารือเกี่ยวกับเป้าหมายการตระหนักรู้ร่วมกันทางทะเล

ร.อ. ลอเรน แชทมาส แห่งกองทัพเรือสหรัฐฯ/ผู้บัญชาการกองเรือพิฆาต

กองทัพเรือบังกลาเทศและกองทัพเรือสหรัฐฯ ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาความร่วมมือในการจัดการกับวิกฤตทางทะเล ผ่านการตระหนักรู้ทางทะเลที่ได้รับการปรับปรุงขึ้นระหว่างการฝึกความร่วมมือและความพร้อมทางเรือในบังกลาเทศ พ.ศ. 2563

การฝึกอมรมที่ใช้เว็บไซต์เป็นพื้นฐานนี้รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการตระหนักรู้ทางทะเลของกองทัพเรือสหรัฐฯ ผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ใช่ทหารจากสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ และสำนักงานสนับสนุนกระบวนการส่วนภูมิภาคบาหลีที่มุ่งเน้นไปที่การจัดการกับความท้าทาย เช่น การอพยพที่ผิดปกติและการลักลอบขนสินค้า อาชญากรรมทางทะเล รวมทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ภาพ: เรือจากกองทัพเรือบังกลาเทศพบกับ ยูเอสเอ็นเอส มิลลินอกเก็ต ในอ่าวเบงกอลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกความร่วมมือและความพร้อมทางเรือที่บังกลาเทศ พ.ศ. 2563)

การตระหนักรู้ทางทะเลคือความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยภายในขอบเขตทางทะเลระดับโลกที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ความปลอดภัย เศรษฐกิจ หรือสิ่งแวดล้อม พล.ร.ต. เฟร็ด เคเชอร์ ผู้บัญชาการกองกำลังโจมตีนอกประเทศที่ 7 กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของกองทัพเรือสหรัฐฯ การตระหนักรู้ทางทะเลและความพยายามที่ได้รับการประสานงานจากประเทศและหน่วยงานหุ้นส่วนในภูมิภาคในการแบ่งปันข้อมูลเพื่อรับรองถึงทะเลที่ปลอดภัยและมั่นคง

“การดำเนินงานด้านความมั่นคงทางทะเลแบบผสมผสานโดยหุ้นส่วนระดับภูมิภาคเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับการคงไว้ซึ่งอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง” พล.ร.ต. เคเชอร์ กล่าว “การทำงานเป็นทีมร่วมกันของกองทัพเรือสหรัฐฯ บังกลาเทศที่เป็นหุ่นส่วนของเรา ตัวแทนสหประชาชาติ และองค์กรอื่น ๆ ที่มีความคิดเหมือนกัน มีความมุ่งมั่นต่อการตระหนักรู้ทางทะเลในช่วงการฝึกความร่วมมือและความพร้อมทางเรือในบังกลาเทศเป็นการย้ำถึงเป้าหมายร่วมกันของเราในภารกิจด้านความมั่นคงทางทะเลที่ซับซ้อนในปัจจุบัน”

นี่เป็นปีแรกที่สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสำนักงานสนับสนุนกระบวนการส่วนภูมิภาคบาหลีได้สนับสนุนการฝึกความร่วมมือและความพร้อมทางเรือในบังกลาเทศ ความเชี่ยวชาญของทั้งสององค์กรทำให้กองทัพเรือบังกลาเทศและกองทัพเรือสหรัฐฯ มีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับกฎระเบียบและบรรทัดฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับความท้าทายในการดำเนินงานของภารกิจความมั่นคงทางทะเลที่ซับซ้อน บุคลากรบังกลาเทศและสหรัฐฯ เข้าร่วมในหัวข้อที่น่าสนใจเฉพาะที่ปรับมาอย่างเหมาะสมผ่านที่ประชุมเสมือนที่มีประสิทธิภาพสูงโดยบุคลากรของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ สำนักงานสนับสนุนกระบวนการส่วนภูมิภาคบาหลี และศูนย์สงครามข้อมูลกองทัพเรือแปซิฟิก มีการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเสริมสร้างศักยภาพภายในเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและหน้าที่ทางกฎหมายที่ได้รับการยอมรับเมื่อพบกับภัยคุกคามที่ผิดปกติในทะเล การแพร่ระบาดทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะทำให้ความท้าทายทางทะเลของการอพยพของมนุษย์ที่ผิดปกติ การลักลอบนำเข้าแรงงานข้ามชาติ การค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานในทะเลแย่ลง

สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2540 สำนักงานแห่งนี้ให้ความช่วยเหลือในทางปฏิบัติระหว่างภูมิภาคในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางทะเล การค้ามนุษย์ และการลักลอบนำเข้าแรงงานข้ามชาติ นางมารินา ยาคูนีนา เจ้าหน้าที่โครงการของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในบังกลาเทศ กล่าวถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ในการทำงานที่เข้มแข็งระหว่างพันธมิตรระหว่างประเทศและองค์การสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมทางทะเล

“เป็นเพราะการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งของประเทศสมาชิกและการทำงานอย่างทุ่มเทของเจ้าหน้าที่ สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติยังคงให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคที่ประสบความสำเร็จในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางทะเล รวมถึงการค้ามนุษย์และการลักลอบนำเข้าแรงงานข้ามชาติผ่านแนวทางระหว่างภูมิภาค” นางยาคูนีนา กล่าว

สืบเนื่องจาก ร.อ. เจสัน ฟริกเกอร์โรอา ผู้เชี่ยวชาญการตระหนักรู้ทางทะเลของกองเรือพิฆาตที่ 7 การตระหนักรู้ทางทะเลที่ได้รับการปรับปรุงขึ้นเป็นวัตถุประสงค์สำคัญในความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงของบังกลาเทศกับสหรัฐฯ เนื่องจากกองทัพเรือทั้งสองประเทศตระหนักถึงความสำคัญของการต่อสู้กับภัยคุกคามทางทะเล รวมถึงการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม การค้ามนุษย์ การลักลอบขนสินค้า อาชญากรรมข้ามชาติ และภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม

“การมีปฏิสัมพันธ์เคียงบ่าเคียงไหล่กับบังกลาเทศที่เป็นหุ้นส่วนของเราในการประชุมอภิปรายครั้งนี้ โดยมีสถานการณ์และบทเรียนที่ปรับแต่งโดยสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสำนักงานสนับสนุนกระบวนการส่วนภูมิภาคบาหลี ได้มอบโอกาสในการเรียนรู้ที่พิเศษสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง และตอกย้ำถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามบรรทัดฐานระหว่างประเทศเพื่อทะเลเสรีและเปิดกว้างสำหรับทุกคน” ร.อ. ฟริกเกอร์โรอา กล่าว

บังกลาเทศทำการฝึกความร่วมมือและความพร้อมทางเรือครั้งที่สองใน พ.ศ. 2563 หลังจากการฝึกความร่วมมือและความพร้อมทางเรือในบรูไนในทะเลจีนใต้ในช่วงต้นเดือนตุลาคม ชุดการฝึกความร่วมมือและความพร้อมทางเรือในบังกลาเทศที่เพิ่งฉลองครบรอบ 26 ปีนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการกับข้อกังวลด้านความมั่นคงทางทะเลที่มีร่วมกันและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือระดับภูมิภาค บังกลาเทศเป็นผู้เข้าร่วมตั้งแต่ พ.ศ. 2554

หุ้น