• Home »
  • มองภูมิภาค »
  • สิงคโปร์: การทำฟาร์มในเมือง เพื่อช่วยเพิ่ม ทรัพยากรอาหาร
สิงคโปร์: การทำฟาร์มในเมือง เพื่อช่วยเพิ่ม ทรัพยากรอาหาร

สิงคโปร์: การทำฟาร์มในเมือง เพื่อช่วยเพิ่ม ทรัพยากรอาหาร

สิงคโปร์ประกาศมาตรการใหม่ที่จะช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตอาหารในท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงแผนการเปลี่ยนที่จอดรถบนดาดฟ้าในโครงการเคหะของรัฐให้เป็นฟาร์มในเมืองด้วย

แม้นครรัฐที่มีประชากรหนาแน่นแห่งนี้จะผลิตอาหารได้เพียงร้อยละ 10 ของความต้องการอาหารของประเทศ แต่ก็มีแผนเพิ่มปริมาณการผลิต เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมและการเติบโตของประชากรกำลังคุกคามทรัพยากรอาหารของโลก

ทั่วโลกมีการจำกัดการเคลื่อนย้ายของประชากรเนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนา ด้วยเหตุนี้จึงได้สร้างความเสียหายให้แก่การกสิกรรมและห่วงโซ่อุปทานอาหาร อีกทั้งยังก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการขาดแคลนอาหารและการเพิ่มขึ้นของราคาอาหารในวงกว้าง

ทางการระบุในแถลงการณ์ว่า “การผลิตอาหารภายในประเทศสามารถลดการพึ่งพาการนำเข้า และช่วยรองรับในกรณีที่การผลิตอาหารเกิดการหยุดชะงักอีกด้วย”

ทางการให้การรับรองกับคนในประเทศหลายครั้งว่า ประเทศมีการผลิตอาหารอย่างเพียงพอ ท่ามกลางการซื้อสินค้าด้วยความตื่นตระหนกที่เกิดขึ้นระหว่างที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

เกษตรกรและรัฐบาลสิงคโปร์ได้มองหาแนวทางจัดการการขาดแคลนที่ดินในสิงคโปร์ ซึ่งมีพื้นที่เพียงร้อยละ 1 จากพื้นที่ 724 ตารางกิโลเมตรที่ใช้ในการทำเกษตรกรรม ทั้งยังมีต้นทุนการผลิตสูงกว่าประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทางการวางเป้าหมายที่จะเร่ง การผลิตอาหารภายในประเทศ โดยจัดเตรียม เงินช่วยเหลือกว่า 21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 662 ล้านบาท) เพื่อสนับสนุนการผลิตไข่ พืชผัก และปลาโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งค้นหาพื้นที่เพื่อการเกษตรทางเลือก เช่น พื้นที่อุตสาหกรรมและพื้นที่ว่างเปล่า รอยเตอร์

หุ้น