มุมมอง ด้านแปซิฟิก จากนิวซีแลนด์

ข้อมูลผู้นำคนสำคัญแผนก

เจ้าหน้าที่ ฟอรัม

พ.จ.อ. ไคลฟ์ ดักลาส แห่งกองทัพบกนิวซีแลนด์นั่งคุยกับ ฟอรัม ในบริเวณใกล้กับที่ประชุมและนิทรรศการของกองกำลังภาคพื้นดินแปซิฟิกในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 เพื่อแบ่งปันมุมมองจากนิวซีแลนด์ พ.จ.อ. ดักลาสพูดถึงวิสัยทัศน์หลัง พ.ศ. 2568 ของผู้บัญชาการทหารบกนิวซีแลนด์ การมีส่วนสนับสนุนโครงการแปซิฟิกพาทเวย์ และวิธีที่ค่านิยมของกองทัพบกนิวซีแลนด์ อันได้แก่ ความกล้าหาญ ความมุ่งมั่น ความเป็นมิตร และความซื่อสัตย์ หล่อหลอมโครงการฝึกและความร่วมมือทางการทหารทั่วทั้งแปซิฟิกและที่อื่น ๆ

ฟอรัม: กรุณาอธิบายหน้าที่ของคุณภายในกองทัพบกนิวซีแลนด์ในฐานะพันจ่าและในฐานะที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะจ่าสิบเอก

พ.จ.อ. ดักลาส: ผมเป็นสมาชิกในทีมผู้บริหารของผู้บัญชาการทหารบกในฐานะทหารอาวุโสและให้คำแนะนำจากมุมของที่ปรึกษาอาวุโสชั้นประทวน แต่ที่สำคัญคือเป็นตัวแทนการแสดงทัศนะของทหารและครอบครัวของทหารเหล่านั้น ไม่ใช่เพียงแค่กลุ่มดังกล่าว แต่ยังรวมถึงเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ และผู้รับเหมาที่เป็นพลเรือน ผมเป็นสมาชิกคณะกรรมการผู้นำกองทัพบก และให้มุมมองทางด้านการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์กับทหารของเราที่คณะกรรมการของเราทำขึ้นเพื่อก้าวไปสู่อนาคต ผมทำงานนี้มาเกินสองปีแล้วและต้องทำต่อไปอีกประมาณหนึ่งปี ผมมีแผนเสมอเมื่อตอนผมได้เป็นจ่าสิบเอก และนั่นคือเหตุผลส่วนหนึ่งที่ผมได้รับเลือก แผนส่วนหนึ่งคือการมุ่งเน้นไปที่การศึกษาสำหรับทหารของเรา รวมถึงเส้นทางอาชีพและการเรียนรู้ที่ช่วยยกระดับเส้นทางแบบใหม่ซึ่งสามารถสร้างจ่าสิบเอกในอนาคตขึ้นได้จากสิ่งเหล่านี้ ผมประสบความสำเร็จในการทำให้นโยบายการศึกษานี้ได้รับการอนุมัติสำหรับทหารและเจ้าหน้าที่ของเรา ผมยังอยู่ระหว่างการร่างนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางอาชีพและการเรียนรู้ของเรา

ฟอรัม: คุณเข้ารับราชการใน พ.ศ. 2528 กรุณาอธิบายว่า คุณเห็นว่ากองทัพบกนิวซีแลนด์มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตลอดช่วงกว่า 30 ปีที่ผ่านมา

พ.จ.อ. ดักลาส: เมื่อผมเข้าร่วมกองทัพ เราเป็นกองทัพที่มีกองพันทหารราบสองกองพันและทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นเช่นนั้น แต่กองพันหนึ่งอยู่ในสิงคโปร์ โดยอยู่ที่นั่นมาตั้งแต่ พ.ศ.
2500 ในระหว่างวิกฤตการณ์มาลายา หากคุณดูที่อุปกรณ์ การเปลี่ยนผ่าน หรือการเปลี่ยนแปลงของทหารราบของเรา สิ่งที่ผมได้เห็นก็มีตั้งแต่การถือเข็มทิศ ปืนไรเฟิล จนถึงระบบสื่อสารแบบบูรณาการ เรามีระบบอนาล็อก และหนึ่งในโครงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือการเปลี่ยนกองทัพไปสู่ระบบดิจิทัล ซึ่งหมายถึงระบบซี2 หรือการบังคับบัญชาและควบคุมของเรา คุณลองดูวิธีที่เราสื่อสารกันก่อนหน้านี้ และตอนนี้เรามีอุปกรณ์พร้อมหน้าจอและเทคโนโลยีทั้งหมดให้ทหารจนถึงระดับล่างสุดใช้ ซึ่งนั่นเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริง ๆ

ฟอรัม: ลักษณะวิธีการฝึกใดของทหารนิวซีแลนด์ที่เป็นเอกลักษณ์เมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณเห็นจากหน่วยทหารบกในประเทศอื่น

พ.จ.อ. ดักลาส: ผมคิดว่าการฝึกคล้ายกันมาก แต่สิ่งที่เราให้ความสำคัญคือกลุ่มทักษะรายบุคคล เคลื่อนที่ ยิง สื่อสาร บรรเทา และทักษะทหารขั้นต้น ซึ่งคล้ายกับสหรัฐฯ แต่เราดำเนินการหลักสูตรกับความชำนาญการทางทหารทั้งหมดอย่างเป็นเรื่องปกติ เพราะเรามีขนาดเล็ก เราจึงทำเช่นนั้นได้ ทหารทุกนายเข้าร่วมและปฏิบัติตามหลักสูตรสรรพาวุธ นั่นคือที่ที่พวกเขาได้รับทักษะทหารขั้นต้นประการแรก ๆ เพราะทุกคนได้รับการฝึกในหลักสูตรเดียวกัน ในความชำนาญการทางทหาร เราดำเนินหลักสูตรในกองทัพซึ่งสอนเฉพาะในประเทศเท่านั้น จากนั้นก็รวมหลักสูตรนั้นเข้ากับการฝึกในต่างประเทศกับหุ้นส่วนเพื่อทำการส่งกำลัง และเมื่อทำเช่นนั้นอย่างต่อเนื่องเป็นกิจวัตร ก็จะได้ทหารที่มีความสามารถรอบด้าน

ร.ท. แมทธิว วอลล์ จากกองทัพบกสหรัฐฯ เข้าร่วมการฝึกอบรมทักษะการยิงปืนที่ค่ายทาจิ ประเทศอิรัก ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ส.ท. ทามารา คัมมิงส์/กองกำลังสำรองกองทัพบกสหรัฐฯ

ฟอรัม: กรุณาพูดถึงโครงการแปซิฟิกพาทเวย์และบทบาทของกองทัพบกนิวซีแลนด์ในอดีต รวมถึงบทบาทของนิวซีแลนด์ที่คุณคาดหวังเมื่อเริ่มเข้าสู่ช่วงแปซิฟิกพาทเวย์ 2.0

พ.จ.อ. ดักลาส:ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์รู้จักมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นอย่างดี ดังนั้นสำหรับประเทศหุ้นส่วนอื่น ๆ ที่ต้องการเข้ามามีบทบาทในพื้นที่นั้น จะเป็นการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ ซึ่งนั่นเป็นวิธีที่สหรัฐฯ ต้องการใช้ สหรัฐฯ มองหาโอกาสที่สามารถส่งทหารออสเตรเลีย ทหารนิวซีแลนด์ และทหารสหรัฐฯ จำนวนไม่มาก แล้วจึงสร้างทีมฝึกอบรมเคลื่อนที่เพื่อดึงหุ้นส่วนที่สำคัญของเรามาสู่แปซิฟิกและรวมเข้าด้วยกัน สำหรับส่วนอื่น เรามีพันจ่าเฉพาะทางและจ่าสิบเอกประจำการอยู่ในฟิจิ ตองงา และวานูอาตู ซึ่งออสเตรเลียเองก็มีเหมือนกับเรา ประโยชน์ที่เราได้รับจากการทำเช่นนั้นคือองค์ความรู้ของประเทศนั้น ๆ และความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด หากเราต้องการมีบทบาทในที่อื่นกับประเทศอื่นซึ่งมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับสหรัฐฯ เราก็คงจะทำเช่นเดียวกันและใช้ประโยชน์จากสิ่งที่สหรัฐฯ กำลังทำอยู่ ผมมองว่าพาทเวย์ 2.0 เป็นการยกระดับสิ่งที่เรามีและมองหาโอกาสเพิ่มเติม นอกจากนี้ ผมยังคิดว่า สิ่งสำคัญสำหรับทุกประเทศคือคุณต้องถามประเทศที่คุณกำลังจะช่วยว่าประเทศนั้นต้องการอะไร ไม่ใช่ทึกทักไปเองถึงสิ่งที่ประเทศนั้น ๆ ต้องการ

ฟอรัม: ชาวนิวซีแลนด์มองว่า ไมโครนีเซียและพอลินีเชียเป็นเหมือนสวนหลังบ้านของตน มีความร่วมมือและการฝึกอบรมใดอีกหรือไม่ที่กองทัพบกนิวซีแลนด์ทำร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคแปซิฟิก

พ.จ.อ. ดักลาส: จากมุมมองของเจ้าหน้าที่ทหารชั้นประทวน นี่เป็นการให้เจ้าหน้าที่ระดับต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ทหารชั้นประทวนมาเข้าร่วมหลักสูตรเพื่อให้ได้ประสบการณ์ร่วมกัน หลักสูตรนี้เป็นการส่งทีมฝึกอบรมเคลื่อนที่ไปยังประเทศเหล่านั้นเพื่อดำเนินหลักสูตรในด้านที่พวกเขาต้องการฝึก นั่นคือ การฝึกแบบผู้คนกับผู้คน ในระดับยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นระดับที่ผมรับผิดชอบ คือการมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดภายในภูมิภาค เป็นการรวมตัวกันเพื่อพูดคุยและไปเยือนประเทศของแต่ละฝ่าย ซึ่งเป็นการกำหนดเส้นทางในอนาคตและใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราทำที่การประชุมกองกำลังภาคพื้นแปซิฟิกและในการประชุมผู้บัญชาการทหารบกภาคพื้นแปซิฟิก/การประชุมสัมมนาการบริหารงานของกองทัพบกภาคพื้นแปซิฟิก คุณสามารถพูดคุยกันก่อนได้ แต่สิ่งสำคัญคือเราจะเปลี่ยนไปสู่การลงมือทำได้อย่างไร

ฟอรัม: ในฐานะกองทัพบกขนาดเล็กในภูมิภาค มีวิธีการใหม่ ๆ อะไรบ้างที่นิวซีแลนด์ใช้เพื่อให้ได้ประโยชน์จากหุ้นส่วนและพันธมิตรเพื่อเพิ่มสิ่งที่กองทัพนิวซีแลนด์ต้องสนับสนุนให้มากที่สุด

พ.จ.อ. ดักลาส:หนึ่งในจุดแข็งของกองทัพบกของเราคือวัฒนธรรมและการนำวัฒนธรรมพื้นเมืองเมารีของเรามาบูรณาการเข้ากับกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ ทั้งหมดที่มีอยู่ในกองทัพของเรา เราเข้าใจผู้ที่เป็นชาวพอลินีเชียและชาวไมโครนีเซีย และเราใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมของเราซึ่งเป็นอำนาจอ่อน เพื่อให้ได้มาซึ่งการเข้าถึงและการจูงใจเพื่อทำความเข้าใจความต้องการของพวกเขา อีกส่วนหนึ่งของวิธีการคือกรอบการทำงานความเป็นผู้นำ ตัวอย่างหนึ่งคือ ปาปัวนิวกินีที่นำกรอบการทำงานของเราไปใช้ แล้วปรับให้เป็นแบบของตนเอง เราให้พวกเขาดูกรอบการทำงาน จากนั้นพวกเขาก็มาที่นิวซีแลนด์และเข้าร่วมโครงการของเราสองถึงสามโครงการ และกลับไปยังประเทศของตนเองและปรับให้เข้ากับประเทศของตนเอง ฟิจิให้ความสนใจอย่างมากเช่นกัน รวมถึงตองงาด้วย ในการทำงานต่าง ๆ เราไม่มีเงินสนับสนุนมากอย่างที่ออสเตรเลียมี แต่สิ่งที่เรามีคือมิติมนุษย์ที่เราได้ใช้ประโยชน์เป็นจุดแข็งของกองทัพบกของเรา

ฟอรัม: การโจมตีของผู้ก่อการร้ายยังคงเกิดขึ้นในสถานที่ใหม่ ๆ และสถานที่ที่คาดไม่ถึง รวมถึงที่ไครสต์เชิร์ชในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 เหตุการณ์ดังกล่าวหล่อหลอมให้เกิดความพยายามต่อต้านการก่อการร้ายในนิวซีแลนด์อย่างไร และเหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบต่อความพยายามต่อต้านการก่อการร้ายของกองทัพบกด้วยหรือไม่

พ.จ.อ. ดักลาส: นี่ไม่ใช่เรื่องที่ผมสันทัด เพราะเป็นเรื่องที่ตำรวจเป็นฝ่ายจัดการ แต่สิ่งที่ผมจะกล่าวคือ กองทัพสนับสนุนหน่วยงานพลเรือน ซึ่งนั่นก็คือตำรวจ หากถามในแง่ที่ว่า สิ่งนี้เปลี่ยนแปลงนิวซีแลนด์ไปหรือไม่ ผมคงต้องตอบว่า เราไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะมีเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นในนิวซีแลนด์และจะเกิดขึ้นในลักษณะเช่นนั้น เหตุการณ์นั้นได้ทำให้ประเทศของเราใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสนับสนุนชุมชนมุสลิมของเรา มีการขยายการติดต่อและความช่วยเหลือของทางการนิวซีแลนด์ไปยังชุมชนมุสลิม และนายกรัฐมนตรีของเราแสดงให้โลกเห็นว่า ผู้นำสามารถพาประเทศก้าวผ่านเหตุการณ์น่าเศร้าเช่นนั้นได้อย่างไร เราเตรียมพร้อมเสมอในแง่ของความสามารถในการตอบสนองต่อปัญหาความมั่นคงหรือภัยคุกคาม

พล.ต. จอห์น บอสเวลล์ ผู้บัญชาการกองทัพบกนิวซีแลนด์ ตรวจเยี่ยมทหารใหม่จากกองกำลังสรรหาบุคลากรทหารประจำการ 395 ที่ค่ายทหารไวโออูรู กองทัพบกนิวซีแลนด์

ฟอรัม: ในที่สุด คุณได้เข้าร่วมในคณะอภิปรายในระหว่างการอภิปรายของการประชุมกองกำลังภาคพื้นแปซิฟิกเรื่องการสร้างความทันสมัย และความจำเป็นในการรับรองว่าหลักการพื้นฐานยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการฝึกทหาร กรุณาพูดถึงประเด็นดังกล่าวและแบ่งปันวิสัยทัศน์ของคุณถึงอนาคตของกองทัพบก

พ.จ.อ. ดักลาส: เป็นคำถามที่ดี วิสัยทัศน์ของผู้บัญชาการทหารบกในระหว่างช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งคือ การเป็นกอง
กำลังที่คล่องแคล่ว ปรับตัวได้ดี ต่อสู้เพียงเล็กน้อย และทันสมัย สำหรับกองทัพบก การก้าวไปสู่อนาคตหลัง พ.ศ. 2568 คือการสร้างสิ่งที่เราเรียกว่าทหารอัจฉริยะ ซึ่งความพยายามด้านทหารอัจฉริยะของกองทัพบกรวมถึงการมอบการศึกษาทางทหารในระดับชำนาญการแก่เจ้าหน้าที่ทหาร การจัดกระบวนการสมัครเพื่อรับทุนการศึกษา การพัฒนาเส้นทางทักษะการคำนวณและการอ่านออกเขียนได้ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากความสามารถของทหาร ภายใน พ.ศ. 2568 เราจะมีการเชื่อมโยงเครือข่ายอย่างสมบูรณ์ในแง่ของการเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัล ผมเห็นกองกำลังของเราเติบโตขึ้นในด้านของกำลังคนและสามารถทำงานร่วมกับหุ้นส่วนหลักของเราได้ และเกี่ยวกับการที่นิวซีแลนด์สามารถมอบขีดความสามารถเฉพาะกลุ่ม ซึ่งจะยกระดับความสำคัญด้านความมั่นคงของประเทศของรัฐบาลของเรา และความสงบเรียบร้อยตามกฎระเบียบระหว่างประเทศ

ฟอรัม: สุดท้ายนี้ คุณมีอะไรที่อยากจะบอกกับประเทศหุ้นส่วนเกี่ยวกับสิ่งที่กองทัพบกนิวซีแลนด์กำลังทำอยู่หรือไม่

พ.จ.อ. ดักลาส: จากคำถามก่อนหน้าของคุณและคำถามนี้ ผมคิดว่าการก้าวต่อไปข้างหน้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและความร่วมมือที่จะช่วยให้เราสามารถทำงานร่วมกันในโลกอันซับซ้อนใบนี้ได้ ผ่านการดำเนินกิจกรรมเหล่านี้ เช่น การประชุมกองกำลังภาคพื้นแปซิฟิกและการฝึกซ้อมต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ความสัมพันธ์เติบโตและช่วยให้ผู้คนเข้าใจความสามารถของแต่ละคน ซึ่งจะช่วยให้เราก้าวต่อไปข้างหน้า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *