• Home »
  • ติดอันดับ »
  • ผู้นำคนใหม่ของญี่ปุ่นยืนหยัดในวิสัยทัศน์อินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง
ผู้นำคนใหม่ของญี่ปุ่นยืนหยัดในวิสัยทัศน์อินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง

ผู้นำคนใหม่ของญี่ปุ่นยืนหยัดในวิสัยทัศน์อินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง

ฟีลิกซ์ คิม

วิสัยทัศน์อินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างยังคงเป็นตัวกำหนดทิศทางนโยบายด้านกลาโหมของญี่ปุ่น หลังจากที่นายชินโซ อาเบะ ลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเมื่อไม่นานมานี้ และนายโนบุโอะ คิชิ เข้ารับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่น

ภายใต้การนำของรัฐบาลนายอาเบะ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงกว้างว่าเป็นผู้สร้างวิสัยทัศน์อินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง กระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นจึงได้กำหนดลักษณะของน่านน้ำอินโดแปซิฟิกในสมุดปกขาว พ.ศ. 2563 ให้เป็น “น่านน้ำส่วนรวมของทั่วโลกที่เสรีและเปิดกว้าง เพื่อรักษาสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคโดยรวม” โดยสมุดปกขาวยังระบุอีกว่า กระทรวงกลาโหมและกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นคาดว่าจะเพิ่มความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนด้านกลาโหมกับประเทศอื่น ๆ ในอินโดแปซิฟิกเพื่อส่งเสริมวิสัยทัศน์ดังกล่าว

เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 นายคิชิ (ในภาพ) กล่าวว่า “เราจะมีส่วนร่วมด้านเสถียรภาพระดับภูมิภาคผ่านกิจกรรมเฝ้าระวังของกองกำลังป้องกันตนเองในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก” โดยระบุเพิ่มอีกว่ากระทรวงกลาโหมจะ “เสริมสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรของญี่ปุ่นและสหรัฐฯ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนด้านกลาโหมทวิภาคีและพหุภาคี”

นายคิชิซึ่งเป็นน้องชายของนายอาเบะได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในการแถลงข่าวเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยนายโยชิฮิเดะ สึกะ ซึ่งได้รับเลือกจากรัฐสภาของญี่ปุ่นให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยนายอาเบะได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อปลายเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 เนื่องจากความกังวลด้านสุขภาพ

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 กระทรวงกลาโหมได้เน้นย้ำในเจแปนดีเฟนส์ฟอรัม ซึ่งเป็นวารสารอย่างเป็นทางการของกระทรวงว่า ภูมิภาคนี้ต้องการการพัฒนาที่มั่นคงและมีอำนาจปกครองตนเอง จึงเป็นที่มาของการที่ญี่ปุ่นและพันธมิตรในภูมิภาคต้องปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัยและเพิ่มกิจกรรมทางทหารให้เข้มข้นขึ้น

กระทรวงกลาโหมระบุว่า “ญี่ปุ่นจะใช้ประโยชน์จากขีดความสามารถทางกลาโหมอย่างกระตือรือร้นในการดำเนินความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางกลาโหม โดยรวมถึงการฝึกอบรมและฝึกซ้อมร่วม ความร่วมมือด้านยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีทางกลาโหม ความช่วยเหลือในการสร้างขีดความสามารถ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนระหว่างเหล่าทัพต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามดังกล่าว”

“ความร่วมมือด้านความมั่นคงหลายระดับชั้น” นี้จะช่วยให้ญี่ปุ่นและพันธมิตรสามารถส่งเสริมสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่เอื้อต่อการทำตามวัตถุประสงค์สามประการ คือ การรับรองถึงการใช้เส้นทางทางทะเลที่สำคัญได้อย่างมั่นคง การป้องกันเหตุฉุกเฉินผ่านการสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจร่วมกัน รวมทั้งการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในระดับภูมิภาคผ่านกิจกรรมพหุภาคี

ทั้งนี้ ญี่ปุ่นจะดำเนินความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางกลาโหมร่วมกับประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป

นอกจากนี้ กระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นยังเสริมอีกว่า ประเทศในเอเชียใต้และหมู่เกาะแปซิฟิกกำลังยอมรับแนวทางความร่วมมือ โดยยกตัวอย่างล่าสุดจากการที่กองทัพอากาศศรีลังกาเข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมที่จัดขึ้นโดยหน่วยกู้ภัยทางอากาศของกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น และปฏิบัติการบรรเทาภัยพิบัติของกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นในไมโครนีเซีย ปาเลา และหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา

ฟีลิกซ์ คิม เป็นผู้สื่อข่าวสมทบของ ฟอรัม รายงานจากกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

หุ้น