การจำลองสถานการณ์พิเศษ

การจำลองสถานการณ์พิเศษ

สมาชิกของทีมค้นหาสะเทินน้ำสะเทินบกของกองทัพไต้หวัน เข้าร่วมการฝึกซ้อมปฏิบัติการพิเศษระหว่างการฝึกซ้อมทางทหารในเกาสง ทางตอนใต้ของไต้หวัน เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 กองทัพไต้หวันได้จัดการซ้อมรบร่วมเป็นเวลาสองวัน เพื่อแสดงให้เห็นว่าไต้หวันพร้อมที่จะป้องกันตัวเองจากภัยคุกคามที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาพโดย: เจียง หยิงหยิง | ดิแอสโซซิเอทเต็ดเพรส

หุ้น