กัมพูชา: การถอดแผนใน การสร้างเขื่อน

กัมพูชา: การถอดแผนใน การสร้างเขื่อน

กัมพูชาที่ขาดแคลนไฟฟ้าจะไม่พัฒนาเขื่อนไฟฟ้าพลังงานน้ำแห่งใหม่บนแม่น้ำโขงในช่วง 10 ปีข้างหน้า เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านพลังงานกล่าวในเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ตามที่กัมพูชาได้ทบทวนนโยบายในการแสวงหาพลังงานจากถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ และพลังงานแสงอาทิตย์

การตัดสินใจดังกล่าวหมายความว่า ลาวที่เป็นประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งได้เปิดเขื่อนใหม่ 2 แห่งบนแม่น้ำโขงสายหลักในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เป็นประเทศเดียวในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างที่กำลังวางแผนสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำบนแม่น้ำโขงซึ่งหล่อเลี้ยงผู้คนมากถึง 60 ล้านคน

นายวิกเตอร์ โจนา อธิบดีกรมพลังงาน กระทรวงเหมืองแร่และพลังงานของกัมพูชา กล่าวว่า รัฐบาลกำลังติดตามผลการศึกษาของที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งซึ่งแนะนำให้กัมพูชาแสวงหาพลังงานจากแหล่งอื่น

“จากการศึกษาดังกล่าว เราจำเป็นต้องพัฒนาถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติเหลว การนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน และพลังงานแสงอาทิตย์” นายโจนากล่าว พร้อมเสริมว่าตนไม่สามารถให้ข้อมูลที่มีอยู่ในแผนแม่บทของรัฐบาลได้

“แผนการในช่วง 10 ปีนี้ กล่าวคือ ตั้งแต่ พ.ศ. 2563 จนถึง 2573 เราไม่มีแผนที่จะพัฒนาเขื่อนบนแม่น้ำสายหลัก” นายโจนากล่าว

นักสิ่งแวดล้อมเตือนว่า การสร้างเขื่อนจะเป็นอันตรายต่อการทำประมงและเกษตรกรรมตามแนวลุ่มน้ำโขงตอนล่างเป็นระยะทาง 2,390 กิโลเมตร (ภาพ: ชาวประมงช้อนปลาที่จับได้ในแม่น้ำโขง)
แม่น้ำโขงหล่อเลี้ยงพื้นที่ประมงและพื้นที่เพาะปลูกต่าง ๆ โดยไหลมาจากประเทศจีน ไหลลัดเลาะหรือไหลผ่านพม่า ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่บางรายกล่าวว่า ในช่วงปีที่ผ่านมาสถิติภัยแล้งและปริมาณการจับปลาได้น้อยเป็นประวัติการณ์นั้นเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและการประมงเกินขนาด
โดยก่อนหน้านี้กัมพูชาได้ประกาศแผนการสร้างเขื่อนสองแห่งที่เมืองสมโบร์และสตึงแตรง แต่ก็ระงับไปทั้งสองแห่ง

พลังงานจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำดอนสะโฮงแห่งใหม่เริ่มไหลข้ามพรมแดนจากลาวเข้าสู่กัมพูชาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ภายใต้ข้อตกลง 30 ปี

ใน พ.ศ. 2562 กัมพูชาประสบเหตุไฟฟ้าขัดข้องครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบหลายปี อันเนื่องมาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการเติบโตด้านการก่อสร้างที่มาพร้อมกับการลงทุนของจีน

เจ้าหน้าที่กล่าวว่า เหตุไฟฟ้าขัดข้องยังเกิดจากระดับน้ำที่ลดต่ำในเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำบนแม่น้ำสายอื่น ๆ และเขื่อนในลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงทั่วประเทศ

กัมพูชาใช้ไฟฟ้าพลังน้ำประมาณร้อยละ 48 ของการผลิตไฟฟ้าภายในประเทศ ตามรายงานของการไฟฟ้ากัมพูชาซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภค

ด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว กัมพูชาจึงนำเข้าไฟฟ้าประมาณร้อยละ 25 ใน พ.ศ. 2562 โดยมีปริมาณไฟฟ้าจำนวนมากที่ส่งมาจากเวียดนามและไทยตามสถิติของรัฐบาล รอยเตอร์

หุ้น