• Home »
  • ติดอันดับ »
  • แผนการทางกลาโหมของเกาหลีใต้ขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงไฮโดรเจน
แผนการทางกลาโหมของเกาหลีใต้ขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงไฮโดรเจน

แผนการทางกลาโหมของเกาหลีใต้ขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงไฮโดรเจน

ฟีลิกซ์ คิม

กระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐเกาหลีเปิดรับไฮโดรเจนเป็นยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน โดยมีแผนนำไปใช้งานกับรถโดยสารที่ใช้พลังงานไฮโดรเจน ยานพาหนะทางอากาศแบบไร้คนขับ และสถานีพลังงาน ซึ่งการพึ่งพายานพาหนะใหม่จะเป็นการขยายเครือข่ายสถานีเติมไฮโดรเจนไปทั่วประเทศ

กระทรวงกลาโหมได้ประกาศจัดทำโครงการริเริ่มหลายโครงการในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ซึ่งกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของ “เศรษฐกิจแบบเค-ไฮโดรเจน” รัฐบาลวางแผนที่จะซื้อรถโดยสารที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนภายใน พ.ศ. 2564 สร้างสถานีเติมไฮโดรเจนสำหรับการใช้งานทางทหารและพลเรือน พัฒนาระบบการต่อสู้ “หุ่นโดรนบอต” ที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนสำหรับกองทัพบกเกาหลีใต้ และสร้างสถานีพลังงานที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการใช้งานทางทหารและพลเรือน

มีการลงนามในข้อตกลงทางธุรกิจว่าด้วยความร่วมมือซึ่งกันและกันเพื่อการใช้ไฮโดรเจนเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ภายใต้การกำกับดูแลของนายช็อง เซ-กยุน นายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ ที่มหาวิทยาลัยการทหารกองกำลังร่วมในแทจ็อน โดยข้อตกลงดังกล่าวมีกระทรวงกลาโหม กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงาน กระทรวงสิ่งแวดล้อม บริษัทฮุนได มอเตอร์ จำกัด และบริษัทดูซาน โมบิลิตี อินโนเวชันเข้าร่วม ข้อตกลงนี้ครอบคลุมโครงการริเริ่มหลายโครงการ รวมถึงการก่อสร้างสถานีเติมไฮโดรเจนที่ทางเข้าสถาบันการศึกษาจอนแด

“ผมคิดว่าความตั้งใจของกองทัพจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับเกาหลีในการเป็นประเทศที่ก้าวหน้าด้านไฮโดรเจน” นายช็องกล่าว “ประชาชนจะยกย่องกองทัพอีกด้วย”

ฮุนไดจะจัดหารถโดยสารไฮโดรเจน 10 คันให้กระทรวงกลาโหมภายใน พ.ศ. 2564 และสร้างสถานีเติมพลังงานที่จอนแด ตามรายงานของยอนฮัป สำนักข่าวในเครือของรัฐบาล รถโดยสารดังกล่าวจะเปลี่ยนไฮโดรเจนเป็นไฟฟ้าในเซลล์เชื้อเพลิง ซึ่งจะให้กำลังขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า โดยไอเสียอย่างเดียวที่ปล่อยออกมาคือไอน้ำ

กระทรวงกลาโหมรายงานว่า สถานีเติมพลังงานจอนแดจะเพิ่มเข้ามาเป็นอีกหนึ่งสถานีจากที่มีอยู่แล้ว 39 แห่งทั่วประเทศ และทำหน้าที่เป็นต้นแบบให้กับสถานีอื่น ๆ ที่จะสร้างขึ้นในอนาคต กระทรวงกลาโหมคาดว่า จะเพิ่มยานพาหนะไฮโดรเจนอีก 250 คันเข้าไปในกลุ่มรถโดยสารจำนวน 285 คันของแทจ็อน

วันที่มีการลงนามในข้อตกลงไฮโดรเจนดังกล่าว นายช็องได้รับชมการสาธิตยานพาหนะทางอากาศแบบไร้คนขับที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนซึ่งพัฒนาโดยบริษัทดูซาน โมบิลิตี อินโนเวชัน โดยยานพาหนะนี้เป็นอุปกรณ์ต้นแบบสำหรับระบบหุ่นโดรนบอต ซึ่งทำเวลาในการบินได้ยอดเยี่ยมกว่ายานพาหนะทางอากาศชนิดไร้คนขับแบบเก่าถึงร้อยละ 400 กระทรวงกลาโหมอธิบายว่าหุ่นโดรนบอต (ภาพ) เป็น “ระบบที่ซับซ้อนซึ่งใช้โดรนและหุ่นยนต์ควบคู่ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งจะปฏิบัติภารกิจได้หลากหลาย เช่น การต่อสู้ภัย พิบัติทางธรรมชาติ และการจัดการความมั่นคง”

การก่อสร้างสถานีพลังงานไฮโดรเจนในที่ทำการของพลเรือนและทหารคาดว่าจะเริ่มใน พ.ศ. 2563 และจะเปิดสถานีได้ในกลาง พ.ศ. 2564

ฟีลิกซ์ คิม เป็นผู้สื่อข่าวสมทบของ ฟอรัม รายงานจากกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

หุ้น