เก็บบันทึกความทรงจำ

เก็บบันทึกความทรงจำ

ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

เพื่อตอบสนองโครงการธนาคารความทรงจำทางวัฒนธรรมของไต้หวัน เมืองเถาหยวนได้จัดตั้งสถานีเก็บเรื่องราวและส่งรถมินิแวนแล่นไปทั่วเมืองเถาหยวนเพื่อเก็บและอนุรักษ์เรื่องราวท้องถิ่น

โครงการธนาคารความทรงจำทางวัฒนธรรมไต้หวันริเริ่มโดยกระทรวงวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณะความทรงจำทางวัฒนธรรมและความรู้ในท้องถิ่นขึ้นมาใหม่ จากนั้นจึงอนุรักษ์ไว้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องของภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น โครงการนี้หวังว่าจะสร้างพื้นที่สำหรับการบันทึกเนื้อหาโดยเน้นไปที่วัฒนธรรมไต้หวัน

สถานีเก็บรวบรวมเรื่องราวตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเซียนกวงที่ 2 และส่งเสริมให้ประชาชนได้แบ่งปันเรื่องราวของตนเองในสถานที่ รถมินิแวนดังกล่าว ซึ่งมีชื่อว่า “ปุนคาร์ หมู่บ้านที่อยู่ในความอุปการะของทหาร” ยังรวบรวมความทรงจำของประชาชนโดยการเยี่ยมชมหมู่บ้านที่อยู่ในความอุปการะของทหารและบ้านทหารผ่านศึก

การสำรวจภาคสนามที่ดำเนินการในเถาหยวนได้ค้นพบลักษณะของหมู่บ้านเหล่านี้ถึง 105 ลักษณะ ข้อมูลที่มีตำแหน่งที่ตั้งของกูเกิลแมปและภาพถ่ายเก่า ๆ ของหมู่บ้าน จะติดไว้นอกสถานีเพื่อให้ประชาชนได้อ่านและฟังโดยการสแกนรหัสคิวอาร์

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เกมเรียลลิตี้ที่มีหมู่บ้านหม่าจูใหม่ ละครเวทีที่คนดูมีส่วนร่วมกับการแสดง และเทศกาลทางวัฒนธรรม เพื่อแนะนำประวัติศาสตร์และความสำคัญทางวัฒนธรรมของหมู่บ้านที่อยู่ในความอุปการะของทหาร

ธนาคารความทรงจำทางวัฒนธรรมไต้หวันรวบรวมเรื่องราวและวัฒนธรรม โดยไม่คำนึงว่าเป็นทักษะที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นหรือชีวิตประจำวัน กระทรวงวัฒนธรรมหวังว่าโครงการนี้จะช่วยปะติดปะต่อและอนุรักษ์ภูมิทัศน์และฉากทางวัฒนธรรมของไต้หวันไว้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูที่ https://www.facebook.com/pg/TaiwanCulturalMemoryBank

หุ้น