จับตามอง

จับตามอง

หัวหน้ากองกำลังเฉพาะกิจระบุเหล่าพันธมิตรในอินโดแปซิฟิก ร่วมมือกันขัดขวางการค้ามนุษย์

พล.ร.ต. โรเบิร์ต เฮย์ส ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองกำลังเฉพาะกิจร่วมตะวันตกเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 เพื่อนำกองบัญชาการสหรัฐฯ ประจำภาคพื้นอินโดแปซิฟิกในกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ตำแหน่งก่อนหน้านี้ในฐานะผู้ช่วยผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองของหน่วยยามฝั่งสหรัฐฯ พล.ร.ต. เฮย์สเป็นผู้นำของผู้เชี่ยวชาญด้านข่าวกรองมากกว่า 1,100 คน ขณะนี้ เขาใช้ภูมิหลังด้านข่าวกรองเพื่อเป็นผู้นำในการพยายามขัดขวางการค้ายาเสพติดและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในอินโดแปซิฟิก พล.ร.ต. เฮย์สนั่งคุยกับฟอรัม ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 เพื่อพูดคุยถึงประเด็นที่หลากหลาย ซึ่งรวมทุกอย่างตั้งแต่ความร่วมมือของกองกำลังเฉพาะกิจร่วมตะวันตกในความพยายามต่อต้านยาเสพติด จนถึงหายนะที่เกิดขึ้นในระดับนานาชาติเนื่องจากเฟนทานิลโอปิออยด์ที่เป็นอันตราย

ฟอรัม: กองกำลังเฉพาะกิจร่วมตะวันตกทำงานร่วมกับพันธมิตรในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเพื่อยับยั้งการค้ายาเสพติดอย่างไร

พล.ร.ต. เฮย์ส: จากความกว้างขวางของภูมิภาคนี้ ทุกสิ่งที่เราทำคือการทำงานเป็นทีม ไม่ว่าเราจะช่วยขัดขวางยาเสพติดหรือสารเคมีตั้งต้น จัดทำและแบ่งปันข้อมูลกับพันธมิตรและหุ้นส่วน หรือช่วยเหลือประเทศอื่นในการพัฒนาศักยภาพ ซึ่งล้วนต้องอาศัยความร่วมมือ ตัวอย่างหนึ่งก็คือ ความจริงแล้วยาเสพติดที่เข้ามาในสหรัฐอเมริกา (หรือประเทศ
อื่น ๆ) เกือบทั้งหมดต้องใช้สารเคมีเพื่อการผลิต มียาเสพติดมากมายที่เราต้องกังวลในกรณีนี้ โดยมีเมทแอมเฟตามีน เฟนทานิล เฮโรอีน โคเคน และกัญชา ซึ่งเป็นยาเสพติดหลัก ๆ นอกเหนือจากกัญชา หากคุณจะผลิตยาที่ผิดกฎหมาย เช่น เฮโรอีน เมทแอมเฟตามีน เฟนทานิล หรือโคเคน คุณจะต้องใช้สารเคมีจำนวนมาก แล้วสารเคมีส่วนใหญ่ที่ใช้เพื่อผลิตยาเหล่านั้นอยู่ที่ไหนกันหรือ ในอินโดแปซิฟิก มีการผลิตสารเคมีในประเทศจีนและอินเดีย สารเคมีส่วนใหญ่ผลิตขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกกฎหมายและมักจะอยู่ภายใต้การควบคุม โดยผลิตขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางเภสัชกรรม เครื่องสำอาง สีย้อม และวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายอื่น ๆ อีกหลายประการ อย่างที่เรากล่าวอยู่บ่อย ๆ ยาเหล่านั้นถูกกฎหมายจนกระทั่งถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกกฎหมาย ในแต่ละวัน มีสารเคมีจำนวนมากที่ส่งมาจากทั่วแปซิฟิกไปยังประเทศต่าง ๆ เช่น เม็กซิโก โคลอมเบีย และประเทศอื่น ๆ โดยอาจถูกแปรสภาพไปผลิตเป็นยาเสพติด เช่น เฟนทานิลหรือโคเคน เป็นที่ทราบกันว่า โคลอมเบียผลิตโคเคนประมาณครึ่งหนึ่งที่ใช้กันทั่วโลก ในขณะที่เม็กซิโกผลิตเฮโรอีนและเมทแอมเฟตามีนส่วนใหญ่ที่ส่งมายังสหรัฐฯ เฟนทานิลปริมาณมากขึ้นที่ส่งมายังสหรัฐฯ มาจากเม็กซิโก ซึ่งยาเหล่านี้ทั้งหมดต้องใช้สารเคมีในการผลิต

อย่างที่ผมได้กล่าวไว้ข้างต้น หน่วยข่าวกรองและการต่อต้านยาเสพติดทำงานเป็นทีม และดังนั้น ขนาดของภูมิภาคอินโดแปซิฟิก รวมถึงความสามารถในการทำความเข้าใจเครือข่ายที่ดำเนินการและกำหนดเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องใช้การสืบสวนและงานข่าวกรองที่ไม่มีหน่วยงานหรือประเทศใดสามารถทำได้ตามลำพัง เราพึ่งพาพันธมิตรด้านข่าวกรองและการบังคับใช้กฎหมายหลายแห่งภายในรัฐบาลสหรัฐฯ แต่ในวงกว้างมากกว่านั้น เราพึ่งพาพันธมิตรที่มีความคล้ายคลึงกันหลายแห่งในประเทศอื่น ๆ เมื่อเราติดต่อกับประเทศอื่น ๆ นั่นหมายถึงเรากำลังทำงานประสานงานกับพันธมิตรผู้บังคับใช้กฎหมายของเรา เช่น สำนักงานปราบปรามยาเสพติด หน่วยสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ เอฟบีไอ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีอำนาจในการสืบสวน เพื่อกำหนดเป้าหมายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ องค์กรค้ายาเสพติด และองค์กรอื่น ๆ ที่คล้ายกัน ซึ่งพวกเขามีบุคลากรในสถานทูตต่าง ๆ ทั่วพื้นที่อินโดแปซิฟิก และเราทำงานผ่านพันธมิตรเหล่านี้ บางครั้ง เราจะวางตัวนักวิเคราะห์ไว้ในสถานทูตและให้นักวิเคราะห์คนนั้นทำงานโดยตรงในการสนับสนุนผู้สืบสวนที่บังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ผู้สืบสวนเหล่านั้นใช้ประโยชน์จากพลังการวิเคราะห์ของเรา โดยพวกเขาประสานงานกับประเทศเจ้าบ้านเกี่ยวกับเบาะแสการสืบสวนและเป้าหมายการดำเนินงาน หลังจากนั้น กองกำลังเฉพาะกิจจะรวบรวมและกลั่นกรองข้อมูล ทำงานร่วมกับผู้อื่นระหว่างหน่วยงาน และส่งข้อมูลกลับในท้ายที่สุด เพื่อให้สามารถทำการสืบสวนหรือปฏิบัติการได้อย่างครบถ้วนยิ่งขึ้น

ซึ่งการขนส่งสารเคมีส่วนใหญ่ไม่ได้มีการขนย้ายอย่างรวดเร็ว เมื่อพูดถึงเรือบรรทุกสินค้า เรือบรรทุกสินค้าที่มีสารเคมีอยู่บนเรืออาจใช้เวลาสองสัปดาห์เพื่อแล่นจากจีนไปยังอเมริกาใต้หรือ

เจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำอินโดนีเซียฝึกเทคนิคการทดสอบยาเสพติดภาคสนาม ระหว่างการฝึกอบรมกับสมาชิกทีมฝึกทักษะทางทะเลแบบบูรณาการของกองกำลังเฉพาะกิจร่วมตะวันตก จ.อ. ไรอัน เกรดี้/กองทัพเรือสหรัฐฯ

เม็กซิโก ดังนั้น เราจึงมีเวลาในการกลั่นกรองข้อมูล ในขณะที่ผมมุ่งเน้นกับกระแสทางตะวันออกของสารเคมีตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย เรายังมองไปที่กระแสทางตะวันตกของยาเสพติดสำเร็จรูปที่สร้างขึ้นด้วยสารตั้งต้นเหล่านี้อีกด้วย เราจะทำสิ่งนี้ไม่ได้หากปราศจากผู้อื่น เราไม่ได้จับกุมผู้คน เราไม่ได้สืบสวนผู้คนโดยตรง เราไม่ได้ดำเนินกิจกรรมบังคับใช้กฎหมายในช่วงท้ายของการเผด็จศึก แต่จากข้อมูลข่าวกรองที่เราผลิต จากความสามารถของพันธมิตร และจากความร่วมมือด้านความมั่นคงที่เราดำเนินการ เราทำงานร่วมกันเพื่อต่อต้านกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติ

ฟอรัม: สารเคมีตั้งต้นมีการใช้งานทั้งแบบที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย สิ่งนี้ทำให้งานของคุณยุ่งยากขึ้นมากเพียงใด

พล.ร.ต. เฮย์ส: แน่นอน สิ่งนี้ทำให้ผมทำงานยากมาก เพราะมีการใช้สารตั้งต้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ต้องใช้ความพยายามในการวิเคราะห์และต้องใช้ความร่วมมือเป็นอย่างมากในการระบุการขนส่งที่น่าสงสัย คุณไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในระดับเดียวกับนักเคมี คุณเพียงต้องมีการประเมินค่าสารเคมีเฉพาะที่จำเป็นต่อการผลิตยาเสพติดผิดกฎหมาย

คุณอาจต้องมองหารูปแบบ สารเคมีบางชนิดอาจส่งไปยังสถานที่บางแห่งเพิ่มขึ้นได้มากน้อยเพียงใด หรือคุณพยายามหาความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มอาชญากรข้ามชาติ … ผู้คนที่เรารู้กันดีว่าทำเรื่องที่ไม่ดีในโลกอาชญากรรมและโลกอาชญากรข้ามชาติ … และหาความเกี่ยวข้องระหว่างทั้งสองกลุ่ม รวมถึงผู้คนที่นำเข้ายาเสพติดเหล่านั้น

เม็กซิโกและโคลอมเบียนำเข้าสารเคมีจำนวนมากสำหรับเภสัชกรรม เครื่องสำอาง และสิ่งต่าง ๆ มากมายเช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ คุณจะมองหาผู้ขนส่งเฉพาะซึ่งเป็นที่ทราบกันว่าร่วมมือกับผู้ทำสิ่งที่ไม่ดี เพื่อระบุการขนส่งต้องสงสัยที่อาจจะเกิดขึ้น คุณจะมองหาความเชื่อมโยงอื่น ๆ กับเครือข่ายที่เราพยายามทำความเข้าใจ และเราพยายามสนับสนุนการสืบสวนและสนับสนุนการกำหนดเป้าหมายของพวกเขา

ฟอรัม: ภารกิจของคุณมีส่วนช่วยให้เกิดภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างอย่างไร

พล.ร.ต. เฮย์ส: อินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างคืออะไร มันคือสภาพแวดล้อมที่เคารพอำนาจอธิปไตยของทุกประเทศ มีเสรีภาพในการเคลื่อนไหวในน่านน้ำและน่านฟ้าระหว่างประเทศ การยึดมั่นในกฎหมายและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ ตลอดจนเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองที่สัมพันธ์กัน องค์ประกอบพื้นฐานของสิ่งนั้นก็คือการปกครอง ซึ่งหมายความว่าประเทศหนึ่งสามารถตรวจสอบและปกครองเขตแดนของตน ซึ่งรวมถึงเขตแดนทางทะเลด้วย โดยประเทศส่วนใหญ่จะอ้างสิทธิ์ในอาณาเขตทางทะเล 12 ไมล์ทะเลและเขตเศรษฐกิจจำเพาะ 200 ไมล์ทะเล การสามารถปกครองได้หมายความว่า ผมสามารถตรวจสอบและตรวจจับกิจกรรมไม่ดีที่กำลังเข้าและออกประเทศหรือผ่านพรมแดนของประเทศได้ ดังนั้น ในด้านความร่วมมือด้านความมั่นคง สิ่งที่เราทำคือร่วมมือกับหลาย ๆ ประเทศซึ่งอาจขาดองค์ประกอบบางอย่างของยุทธศาสตร์การควบคุมยาเสพติด ระบบตุลาการ ความสามารถในการบังคับใช้กฎหมาย ความสามารถในการปล่อยเรือหรือเครื่องบิน … เราทำงานร่วมกับรัฐบาลและรัฐสภาสหรัฐฯ ได้รับเงินและให้ความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านั้น เราสร้างสิ่งต่าง ๆ ให้พวกเขา ฝึกอบรมพวกเขาเกี่ยวกับวิธีการใช้ ฝึกซ้อมกับพวกเขา และสิ่งต่าง ๆ ในทำนองเดียวกัน … ซึ่งเป็นการส่งเสริมการปกครองที่ดีในภูมิภาค เพราะการปกครองที่ดีขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับคนที่ไม่ดี และดีกว่าสำหรับพวกเราในทีมคนดีที่ทำงานเพื่อหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการปกครองที่ดี

นอกจากนี้ ยังหมายถึงการค้าที่เสรีและเปิดกว้างด้วย ส่วนหนึ่งของสิ่งที่เราได้ขับเคลื่อนในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาคือเศรษฐกิจโลก ซึ่งอาศัยการส่งมอบทรัพยากรอย่างทันท่วงที นั่นคือความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของสินค้าเหล่านั้นที่กำลังเข้ามาอย่างรวดเร็ว ดังนั้น สิ่งที่คุณต้องการคือกรอบที่ช่วยให้สินค้าสามารถเคลื่อนย้ายเข้าออกได้อย่างรวดเร็ว แต่ยังช่วยในการคัดกรองผู้คนหรือสินค้าบนเรือหรือเครื่องบิน เพื่อให้ค้นพบสินค้าที่ผิดกฎหมายหรือกิจกรรมทางอาชญากรรม สิ่งที่เราพยายามส่งเสริมคือความสามารถในการขุดค้นข้อมูล เพื่อเปิดโปงความเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มอาชญากรข้ามชาติ ทำให้เราส่งข้อมูลนั้น ๆ ไปยังหน่วยงานที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไปได้

ฟอรัม: กองกำลังเฉพาะกิจไปถึงหมู่เกาะแปซิฟิกที่ห่างไกลได้อย่างไร และเพราะเหตุใดนี่จึงเป็นเรื่องสำคัญ

พล.ร.ต. เฮย์ส: นี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะประเทศเหล่านี้เป็นพันธมิตรของเรา เรามีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์กับประเทศเหล่านี้ หลายหมู่เกาะเหล่านี้เป็นอาณาเขตของสหรัฐฯ หรือเป็นรัฐที่มีความสัมพันธ์พิเศษกับเรา บ่อยครั้งที่ผู้คนคิดว่า มาตุภูมิสหรัฐฯ เป็นเพียงแค่องค์ประกอบหนึ่งของสหรัฐอเมริกาภาคพื้นทวีปเท่านั้น อย่างไรก็ตาม อาณาเขตของสหรัฐฯ เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตุภูมิสหรัฐฯ เช่นเดียวกับรัฐฮาวาย กล่าวโดยกว้างขึ้นคือ เหล่านี้คือประเทศที่กำลังเผชิญกับผลกระทบอย่างร้ายแรงจากการประดังประเดของสิ่งต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อหลายประเทศ สำหรับประเทศส่วนใหญ่ อาชญากรรมข้ามชาติเป็นสิ่งที่พวกเขากังวลมากที่สุด การประมงผิดกฎหมายส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของพวกเขา เศรษฐกิจส่วนใหญ่ของประเทศเหล่านั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของการท่องเที่ยวหรือการประมง และกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
ในรูปแบบของการประมงที่ผิดกฎหมายก็มีผลกระทบที่อันตรายมาก
(พล.ร.ต. เฮย์สอ้างอิงถึงบทความข่าวล่าสุดที่อธิบายว่า ฟิจิและหมู่เกาะแปซิฟิกอื่น ๆ กลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งของผู้ค้ายาเสพติด) … คุณกำลังพูดถึงประเทศเล็ก ๆ ที่ล้อมรอบด้วยพื้นที่น้ำขนาดใหญ่ซึ่งยากต่อการเฝ้าระวัง ทั้ง 23 ประเทศในโอเชียเนียมีประชากรทั้งหมดประมาณ 10 ล้านคน ปาปัวนิวกินีมีประชากรประมาณ 7 ล้านคน ที่เหลืออีก 22 ประเทศมีจำนวนประชากรเป็นหลักหมื่นและมักจะไม่มีศุลกากรหรือองค์กรตำรวจขนาดใหญ่หรือตุลาการที่แข็งแกร่ง ประเทศเหล่านั้นทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถ แต่เมื่อคุณมีองค์กรที่มีการขนส่งยาเสพติดขนาดใหญ่ เช่น กลุ่มซินาลัวอยู่ฝั่งหนึ่ง หรือกลุ่มอั้งยี่อยู่อีกฝั่งหนึ่ง ความสามารถของประเทศในการต่อต้านกลุ่มเหล่านี้ก็เป็นไปได้ยาก สิ่งที่เราต้องการทำคือการทำงานร่วมกับประเทศเหล่านั้นเพื่อช่วยพวกเขาในเรื่องการปกครองที่ดี ความโปร่งใส เสถียรภาพ ทั้งหมดนี้

ผู้ฝึกสอนกับทีมฝึกทักษะทางทะเลแบบบูรณาการของกองกำลังเฉพาะกิจร่วมตะวันตก สาธิตเทคนิคการใส่กุญแจมือระหว่างการฝึกกับสมาชิกกองเรือพิเศษของกองทัพเรือศรีลังกา เอเอฟพี/เก็ตตี้อิมเมจ

ฟอรัม: นอกจากจะช่วยให้หมู่เกาะแปซิฟิกเพิ่มขีดความสามารถในการต่อสู้กับยาเสพติดแล้ว ความพยายามเหล่านี้จะช่วยภูมิภาคในวงกว้างขึ้นได้อย่างไร

พล.ร.ต. เฮย์ส: ผมคิดว่าเมื่อประเทศเหล่านั้นเป็นพันธมิตรกันจะทำให้กิจกรรมผิดกฎหมายเกิดขึ้นได้ยากขึ้น คุณต้องสร้างโครงการเฝ้าระวังในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งจะรวมพื้นที่ใกล้เคียงเข้าด้วยกัน คุณทำให้อาชญากรทำกิจกรรมของพวกเขาได้ยากขึ้น และนั่นคือสิ่งที่เราพยายามทำในระดับภูมิภาค ประเทศเหล่านี้บางประเทศมีความสามารถมากกว่าประเทศอื่น แต่เราต้องการยกระดับการทำงานของทุกประเทศ เพื่อให้สามารถขัดขวางกิจกรรมผิดกฎหมายได้ นั่นเป็นคำสั่งที่ยึดหลักกฎเกณฑ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกประเทศรวมถึงจีนได้รับประโยชน์ในช่วง 20, 30 หรือ 40 ปีที่ผ่านมา เราต้องการให้ประเทศเหล่านี้ช่วยรักษาความสามารถของตน เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและยกระดับมาตรฐานการดำรงชีวิตของตน โดยการมีการปกครองที่ดีและมีความสามารถในการผลักกิจกรรมที่ผิดกฎหมายออกไป ซึ่งนี่คือส่วนหนึ่งของอำนาจอธิปไตยขั้นพื้นฐานอย่างแท้จริง ประเทศเหล่านี้บางประเทศกำลังมองหาความช่วยเหลือ และเรากำลังพยายามช่วยพวกเขา ซึ่งจะช่วยให้มีอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง เป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับทุกคน

ฟอรัม: การบริโภคและการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นจากการใช้ยาเกินขนาดซึ่งเกี่ยวข้องกับเฟนทานิลกลายเป็นพาดหัวข่าวจำนวนมาก สิ่งนี้ได้เปลี่ยนแปลงภารกิจของกองกำลังเฉพาะกิจร่วมตะวันตกอย่างไร

พล.ร.ต. เฮย์ส: เรามีผู้เสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาดประมาณ 70,000 รายต่อปีในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นจำนวนที่มหาศาล เราสูญเสียทหารประมาณ 55,000 นายในสงครามเวียดนาม จากทั้งหมดในสงครามครั้งนั้น และเราสูญเสีย 70,000 คนต่อปีในสหรัฐอเมริกาเนื่องจากใช้ยาเกินขนาด ซึ่งไม่ใช่เพราะเฟนทานิลทั้งหมด ประมาณครึ่งหนึ่งเกิดจากโอปิออยด์ (รวมถึงเฟนทานิล) สิ่งที่เราได้เห็นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคือ มีการใช้เฟนทานิลเป็นยาทางเลือกมากขึ้น แต่ยังมีกลุ่มอาชญากรบางกลุ่มที่ผลิตยาอื่น ๆ ด้วยเฟนทานิลเพื่อใช้เสพหรือเพื่อความตื่นตัว ซองน้ำตาลหนึ่งซองอาจบรรจุยาชนิดนี้ได้ประมาณ 100 โดส แต่กับเฟนทานิล คุณกำลังพูดถึงปริมาณเพียงเล็กน้อย ซึ่งสามารถผลิตได้ในราคาถูก และได้ส่วนต่างกำไรที่สูงขึ้นอย่างมาก โดยผลิตได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับโคเคนและเฮโรอีน คุณสามารถใช้จินตนาการและนึกภาพได้เลยว่า “มีใบโคคาปลูกอยู่ที่นั่น มีต้นฝิ่นปลูกอยู่ที่นั่น” และคุณสามารถกำหนดเป้าหมายไปที่สิ่งนั้น เพื่อถอนรากถอนโคนและกำจัดห่วงโซ่อุปทานได้ เฟนทานิลเป็นสารเคมีบริสุทธิ์ เฟนทานิลผิดกฎหมายที่ใช้ในสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ผลิตในประเทศจีน แต่เรากำลังเห็นการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอย่างเห็นได้ชัดว่ามีการผลิตในเม็กซิโกและข้ามพรมแดนมาถึงเรา … ดังนั้นสำหรับเราในฐานะกองกำลังเฉพาะกิจ เฟนทานิลเป็นสิ่งที่ยากในการจับกุม เนื่องจากวิธีในการผลิต การขายบนเครือข่ายเปิดและเว็บมืด อีกทั้งผู้คนมักจะใช้สกุลเงินดิจิทัลในการซื้อ สิ่งที่เราพยายามจะสร้างผลกระทบมากขึ้นคือการดูที่เครือข่ายและระบุว่าใครคือตัวร้าย ระบุการส่งสินค้าล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเฟนทานิล รวมถึงความเชื่อมโยงที่มีกับการฟอกเงินและกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งเป็นแนวทางของเครือข่ายเสียมากกว่า

ฟอรัม: คุณต้องการเน้นไปที่สิ่งใดอีกบ้างเกี่ยวกับภารกิจของกองกำลังเฉพาะกิจร่วมตะวันตก

พล.ร.ต. เฮย์ส: เราร่วมมือกับหน่วยงานและประเทศอื่น ๆ อีกมากมายเพื่อปกป้องชาติของเราและพลเมืองของประเทศอื่น ๆ การทำงานหนักและการวัดผลกระทบของเราอาจใช้เวลาหลายปี เนื่องจากต้องใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อขัดขวางเครือข่ายหรือช่วยให้ประเทศพันธมิตรพัฒนาศักยภาพของตน นี่จึงถือว่าเป็นภารกิจที่มีเกียรติ แม้บางครั้งการทำงานในสายงานนี้จะต้องพบเจอกับความผิดหวัง แต่เราจะสู้ต่อไป เครือข่ายอาชญากรรมมีการปรับตัวและมีแหล่งข้อมูลมากมาย ความพยายามในการต่อต้านพวกเขาเหล่านี้เกิดขึ้นมาหลายทศวรรษหรืออาจถึงศตวรรษ ซึ่งก็เหมือนกับยาเสพติด คุณไล่ตามหายาชนิดหนึ่งส่วนผู้คนก็พบยาชนิดอื่น ๆ และการก้าวสู่ยาเสพติดแบบสารเคมีเท่านั้นคือแนวโน้มที่น่ากังวล เมื่อคุณมีกัญชา คุณจะเห็นสถานที่ที่ใช้ในการปลูก ต้นฝิ่นสำหรับโอปิออยด์และเฮโรอีน คุณก็เห็นสถานที่ที่ใช้ปลูก เช่นเดียวกับโคเคนและใบโคคา เมื่อสิ่งหล่านั้นเป็นเพียงสารเคมี จึงทำให้เกิดความซับซ้อนอย่างมาก เพราะบางคนสามารถหาโกดังที่ใดสักแห่ง และหากพวกเขาสามารถเข้าถึงสารเคมีได้ พวกเขาก็สามารถผลิตยาเสพติดสังเคราะห์ได้ นี่จึงเป็นงานที่ท้าทาย ความฉลาด ความคิดสร้างสรรค์ และทรัพยากรของกลุ่มอาชญากรเหล่านี้ค่อนข้างน่าทึ่ง พวกเขากำลังใช้ทุกอย่างตั้งแต่เรือแบบกึ่งน้ำ เทคโนโลยีขั้นสูง ไปจนถึงการต่อต้านการสอดแนม พวกเขาจึงเป็นหน่วยงานที่มีความสามารถที่จะต้องไล่ล่า แต่ท้ายที่สุดแล้ว ทุกคนในกองกำลังเฉพาะกิจ ซึ่งมีการผสมผสานระหว่างพลเรือน ทหารประจำการปกติและกองหนุน ผู้รับเหมา หน่วยงานข่าวกรอง หน่วยงานสืบสวน เชื่ออย่างแท้จริงว่าเรากำลังปกป้องประเทศของเรา เรามองว่าเป็นเกียรติที่ได้รับใช้ประเทศของเรา ที่ได้เป็นผู้คุ้มครองประเทศของเราเช่นเดียวกับพันธมิตรของเรา ดังนั้น โอกาสดังกล่าวจึงมีความหมายต่อเราและทำให้เรามีจุดประสงค์ในการทำงาน ถือว่าเป็นสิทธิพิเศษที่ได้ทำงานและทำภารกิจนี้ และได้รู้ว่าพวกเราหลายคนมีครอบครัวหรือเพื่อนที่ได้รับผลกระทบจากยาเสพติดรวมถึงการใช้ยาเกินขนาด ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้เรามุ่งมั่นทำงาน ทั้งยังเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงเรากับพันธมิตรของเราเข้าด้วยกัน

หุ้น