การรักษาความปลอดภัย การประชุมสุดยอด

การรักษาความปลอดภัย การประชุมสุดยอด

ทหารไทยนายหนึ่งเข้าร่วมการฝึกต่อต้านการก่อการร้ายในจังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย ซึ่งเป็นบริเวณชานเมืองของกรุงเทพมหานคร เมื่อปลายเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ประเทศไทยเพิ่มการรักษาความปลอดภัยก่อนการประชุมสุดยอดของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำปี ครั้งที่ 35 เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารกว่า 17,000 นายคอยอารักขาสถานที่จัดการประชุมสุดยอด

ภาพโดย: ศักดิ์ชัย ลลิต | ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

หุ้น