การตอบโต้ ปฏิบัติการแผ่ขยายอิทธิพล ของจีน

การตอบโต้ ปฏิบัติการแผ่ขยายอิทธิพล ของจีน

ไต้หวันเป็นผู้นำการต่อสู้กับการบีบบังคับจาก สาธารณรัฐประชาชนจีนมาอย่างยาวนาน

พล.ท. วินเซนต์ ดับเบิลยู.เอฟ. เฉิน/สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติไต้หวัน

ผ มได้ถูกขอให้พูดถึงปฏิบัติการแผ่ขยายอิทธิพลของจีนที่มีต่อไต้หวันและพยายามที่จะนำเข้าสู่บริบทของภูมิภาค รวมถึงสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ระดับโลก ผมจะเริ่มด้วยการนำเสนอสิ่งที่เรามองว่าเป็นลักษณะของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และผมจะพยายามพูดถึงบางแง่มุมเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในฮ่องกง ในแง่ของปฏิบัติการแผ่ขยายอิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์จีนต่อการส่งผู้ร้ายข้ามแดนทั้งหมดของฮ่องกง จากนั้น ผมจะเน้นที่เรื่องไต้หวันเรามองความเป็นไปของเรื่องทั้งหมดนี้อย่างไร ซึ่งเรื่องนี้ได้กลายมาเป็นภัยคุกคามใกล้ตัว โดยจะเห็นได้จากประสบการณ์ของเราในการต่อสู้กับอิทธิพลดังกล่าว และสิ่งที่เราเชื่อมากที่สุดคือสถานะที่เป็นเอกลักษณ์ของไต้หวันไม่ควรถูกทำลาย

ในยุคที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนกำลังก่ออันตรายต่อความสงบเรียบร้อยของโลก ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยม สิทธิมนุษยชน เศรษฐกิจแบบตลาด และหลักนิติธรรม ไต้หวันคือแนวหน้าและศูนย์กลางของความสงบเรียบร้อยดังกล่าวของโลก ไต้หวันอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกับประเทศยูเครนและบอลติกที่อยู่เบื้องหน้าเขตอิทธิพลของรัสเซีย ถึงกระนั้น ไต้หวันก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการเผชิญหน้ากับพรรคคอมมิวนิสต์จีนของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นรัฐพรรคการเมืองเดียวที่มีอำนาจมากที่สุดในประวัติศาสตร์ ที่มุ่งมั่นจะยุติสิ่งที่ไต้หวันเป็นอยู่ การต่อสู้ระหว่างประชาธิปไตยเสรีนิยมกับเผด็จการเบ็ดเสร็จเป็นหัวข้อหลักในการอภิปรายเกี่ยวกับอำนาจที่แหลมคม สงครามทางความคิด ปฏิบัติการแผ่ขยายอิทธิพล และการควบคุมจิตใจของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

ทั้งนี้ ประวัติศาสตร์ของไต้หวันตั้งแต่ พ.ศ. 2455 โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ พ.ศ. 2492 เป็นกระบวนการหนึ่งที่ให้ความรู้ทางระบอบประชาธิปไตย ซึ่งกฎของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในจีนนั้นมาจากหลักสี่ประการของนายเติ้ง เสี่ยวผิง ใน พ.ศ. 2522 โดยนายสี จิ้นผิง เลขาธิการพรรคของจีน ได้เร่งปฏิกิริยาดังกล่าวให้กลายเป็นระบบรวบอำนาจเบ็ดเสร็จด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่จำนวนหนึ่ง
สถานการณ์ในฮ่องกงเป็นตัวอย่างสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความต้องการของรัฐบาลจีน ที่จะบ่อนทำลายสิทธิเสรีภาพทางการเมืองและเสรีภาพของพลเมือง รวมถึงทำให้สิทธิมนุษยชนของแต่ละบุคคลอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐพรรคการเมืองเดียวอย่างจีน

เพื่อรักษางานของตนไว้ นักข่าวชาวจีนจะต้องใช้แอปพลิเคชันของรัฐบาลเพื่อผ่านการสอบความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดของนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน นอกจากนี้ แอปฯ ดังกล่าวยังติดตามและประเมินผลสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนอีกด้วย รอยเตอร์

จากมุมมองของการต่อสู้ทางปัญญาที่นิยามว่าเป็นขีดความสามารถในการใช้ความรู้เป็นอาวุธ ไต้หวันมีจุดอ่อนเฉพาะตัวเนื่องจากภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่ใช้กันทั่วไปทั้งในจีนและไต้หวัน
รัฐบาลจีนสามารถผูกขาดหรือครอบงำผู้คนที่พูดภาษาจีนได้อย่างง่ายดายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของจีนในการชักจูงทางปัญญาแบบซ่อนเร้น ด้วยทรัพยากรที่มีอย่างไม่จำกัดในนโยบายแบบรวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลางตามดุลยพินิจของจีน

เราเชื่อว่าลัทธิเลนินแบบดิจิทัลของนายสีกำลังครองโลก นายสีปกครองประเทศจีนโดยเลียนแบบรัฐบาลยุคจักรวรรดิ เพียงแต่มีการเสริมกำลังด้วยเทคโนโลยีการเฝ้าระวังขั้นสูงเท่านั้น ดร. สไตน์ ริงเกน นักสังคมวิทยาและนักรัฐศาสตร์ชาวนอร์เวย์ ได้บัญญัติการผสมผสานนี้ว่าเป็นเผด็จการที่สมบูรณ์แบบของรัฐพรรคการเมืองเดียว

ตอนนี้ ระบอบการปกครองของนายสีกำลังประเมินสมาชิกพรรคจำนวน 80 ล้านคนตามคะแนนการทดสอบตามความคิดของนายสี ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 นักข่าวจะต้องผ่านการสอบตามความคิดของนายสีในแอปฯ ปกแดงบนสมาร์ทโฟนเพื่อรักษาตำแหน่งของตนไว้ ระบบเครดิตสังคมของจีนที่จะเสร็จสมบูรณ์ใน พ.ศ. 2563 ถือเป็นจุดสูงสุดของการปฏิบัติต่อประชาชนทั้งหมดของจีนราวกับเผด็จการในโลกนิยายของจอร์จ ออร์เวลล์

นอกจากนี้ พรรคคอมมิวนิสต์จีนยังมุ่งมั่นที่จะใช้วิธีการผลิตที่ทันสมัยทั่วโลกเพื่อต่ออายุของพรรคออกไปไม่รู้จบ โดยได้รับอิทธิพลจากคติตัวกำหนดทางเศรษฐกิจจากลัทธิมาร์กซ์และลัทธิเลนิน นับตั้งแต่นโยบายเปิดประเทศของนายเติ้ง เสี่ยวผิง ในช่วงทศวรรษ 1980 (พ.ศ.

2523-2532) พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ปฏิบัติตามแนวทางทุนนิยมของรัฐ ซึ่งเป็นการสะสมความมั่งคั่งโดยไม่สนใจกฎของเศรษฐกิจแบบตลาด เพื่อวัตถุประสงค์นี้ นายสีได้พยายามที่จะบรรลุการกระทำแบบมัดมือชกจำนวนหนึ่งผ่านแผนการต่าง ๆ เช่น นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง มาตรฐาน พ.ศ. 2578 ของจีน และยุทธศาสตร์ระยะยาวอื่น ๆ

นอกจากนี้ นายสียังพยายามรวบรวมที่มั่นในทะเลจีนใต้อีกด้วย โดยพยายามค่อย ๆ ขยายพื้นที่ทางอากาศ ไซเบอร์ และอาร์กติกที่เหมาะสม รวมทั้งยังผลักดันให้มีการใช้มาตรฐานทางเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อจีนในระดับนานาชาติ ภายใต้การนำของนายสี จีนได้หลีกเลี่ยงระเบียบที่อิงกับกฎเกณฑ์ และใช้ประโยชน์จากการยุติการทำสงครามของตะวันตกเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ขยายอิทธิพลในต่างประเทศ เพื่อปลูกฝังความคิดเห็นของประชาชนที่สนับสนุนจีนทั่วโลกผ่านการลงทุนในสถาบันวิจัย องค์กรทางสังคม และชนชั้นนำของประเทศอื่น ๆ โดยใช้สถาบันขงจื๊อ กลยุทธ์การโฆษณาชวนเชื่อระดับสากลที่ยิ่งใหญ่เปิดตัวขึ้นใน พ.ศ. 2552 ขณะนี้สถานีโทรทัศน์กลางของจีนออกอากาศในประเทศต่าง ๆ อย่างน้อย 170 ประเทศในห้าภาษา ในขณะเดียวกัน บริษัทด้านเทคโนโลยีที่รัฐเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งรวมถึง หัวเว่ย แซ็ดทีอี ซีอี ไออีซี และไฮวิชัน ส่งออกอุปกรณ์เฝ้าระวังไปยังอาร์เจนตินา พม่า กัมพูชา โมร็อกโก ฟิลิปปินส์ แอฟริกาใต้ ศรีลังกา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และประเทศอื่น ๆ อีกทั้งหัวเว่ยยังกำลังติดตั้งโซลูชันด้านความปลอดภัยในเมืองให้แก่ประเทศต่าง ๆ มากกว่า 100 ประเทศ

นักศึกษาฮ่องกงและผู้สนับสนุนไต้หวันถือป้ายที่เขียนว่า “ไต้หวันสนับสนุนฮ่องกง” และ “ไม่เอาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังจีน” นอกสภานิติบัญญัติในกรุงไทเป เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 การประท้วงต่อต้านรัฐบาลในฮ่องกงต่อกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนมีการกระจายข่าวไปทั่วในไต้หวัน ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

ความพยายามในการโฆษณาชวนเชื่อของพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีประสิทธิภาพมากในลาตินอเมริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแอฟริกา และมีประสิทธิภาพน้อยในตะวันตก อย่างน้อยก็ในตอนนี้ นอกจากนี้ พรรคคอมมิวนิสต์จีนยังได้เริ่มสงครามทางความคิดในระหว่างที่ทำสงครามการค้ากับสหรัฐฯ เพื่อแกนอำนาจสูงสุด การชักจูงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกัน และลัทธิชาตินิยมจีน โดยรายการโทรทัศน์โฆษณาชวนเชื่อรายการล่าสุดในเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ได้เน้นย้ำถึงความอดทนเชิงกลยุทธ์ของจีนและการชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ

องค์การสหประชาชาติเป็นอีกหนึ่งเวทีพหุภาคีที่สำคัญ สำหรับความพยายามในการรณรงค์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านความคิดของพรรคคอมมิวนิสต์จีน พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้สอดแทรกวัตถุประสงค์ของโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเข้าไปในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในท้องถิ่นขององค์การสหประชาชาติ และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การสหประชาชาติ นายจ้าว โฮ่วหลิน และนางหลิ่ว ฟาง ผู้มีสัญชาติจีน ได้รับเลือกอีกสมัยให้เป็นผู้นำสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศและองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศตามลำดับ ใน พ.ศ. 2562 พรรคคอมมิวนิสต์จีนประสบความสำเร็จในการรักษาความเป็นผู้นำขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติผ่านสงครามลูกผสม โดยข่าวกรองชี้ให้เห็นว่า จีนยกหนี้หลายสิบล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่รัฐแอฟริกา เพื่อแลกเปลี่ยนกับการถอนตัวผู้สมัคร ก่อนลงคะแนนเสียงในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ขัดขวางการสื่อสารของผู้สมัครชาวฝรั่งเศส ซึ่งทำให้รัฐบาลฝรั่งเศสต้องติดตั้งอุปกรณ์เข้ารหัส ในวันลงคะแนนเสียง พรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่ยอมให้มีความเสี่ยง จึงได้จัดเตรียมการเดินทางให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่สนับสนุนจีน และผู้สมัครชาวจีนก็ชนะการเลือกตั้งในรอบแรก

การประท้วงในฮ่องกง

ตอนนี้ ผมอยากจะเปลี่ยนไปกล่าวถึงการทำสงครามทางความคิดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนต่อการประท้วงของฮ่องกง การส่งผู้ร้ายทั้งหมดของฮ่องกงข้ามแดนไปยังจีนเป็นมหากาพย์การต่อสู้ที่มีผลกระทบต่อทั่วโลกและต่อไต้หวัน พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เสนอเกียรติยศระดับชาติแก่นักธุรกิจที่มีชื่อเสียงของฮ่องกงมาอย่างยาวนาน รวมถึงผ่านการแต่งตั้งให้เข้าไปในสภาประชาชนแห่งชาติแลกกับการสนับสนุนทางการเมือง และโดยการจัดสรรสื่อให้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของจีน พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้มุ่งมั่นที่จะตัดโฆษณาหรือกระทั่งใช้ความรุนแรงอย่างกลุ่มอันธพาลต่อผู้ที่ปฏิเสธจะก้มหัวให้

สำนักงานประสานงานส่วนกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในฮ่องกงเป็นผู้ควบคุมสำนักพิมพ์ครึ่งหนึ่งของฮ่องกง และจากเครือข่ายนี้ ในระยะแรกของการประท้วง พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้มุ่งเป้าไปที่การมีส่วนร่วมของต่างชาติในการจัดการความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบและความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับสหรัฐฯ เพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างสันติในจีนจะไม่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้ประท้วงได้ชูป้ายขนาดใหญ่เรียกร้องความตายของนายสี เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 พรรคคอมมิวนิสต์จีนมองว่า บทบาทของรัฐสภาสหรัฐฯ ในการประท้วงของฮ่องกงเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ

นอกจากนี้ การประท้วงที่สนับสนุนประชาธิปไตยในฮ่องกงเมื่อ พ.ศ. 2562 ยังเปิดเผยจุดอ่อนของสงครามทางความคิดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอีกด้วย โดยกิจกรรมของผู้ประท้วงในฮ่องกงมีความยืดหยุ่นและลื่นไหลจนผู้สังเกตการณ์ชาวจีนบางรายสงสัยว่า กองทัพสหรัฐฯ สนับสนุนผู้ประท้วงในฮ่องกงด้วยความสามารถทางโทรคมนาคมแบบบรอดแบนด์ ซึ่งข่าวกรองแสดงให้เห็นว่า การประท้วงของฮ่องกงดูเหมือนจะใช้สงครามที่มีรูปแบบที่แปลกใหม่ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อมิติทางการเงิน การค้า กฎหมาย สื่อ และอุดมการณ์ เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 สื่อที่สนับสนุนจีน เช่น โอเรียนทัลเดลินิวส์ หนังสือพิมพ์ภาษาจีนในฮ่องกง ยอมรับว่า ทั้งข่าวกรองและโฆษณาชวนเชื่อของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในฮ่องกงเขียนออกมาแบบนกแก้วนกขุนทอง การรณรงค์แบบนกแก้วนกขุนทองและใส่ร้ายป้ายสีของพรรคคอมมิวนิสต์จีนดูเหมือนจะเป็นจริงตามข้อกล่าวหานี้

ผู้สนับสนุนนางไช่ อิงเหวิน ประธานาธิบดีไต้หวัน ให้กำลังใจขณะนางไช่เริ่มหาเสียงในการเลือกตั้งครั้งใหม่ในกรุงไทเป เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ดิแอสโซซิเอทเต็ดเพ

ปฏิบัติการต่อต้านไต้หวัน

มาดูที่ปฏิบัติการแผ่ขยายอิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์จีนต่อไต้หวันกันบ้าง นายสีได้ชี้แจงว่า การฟื้นฟูประเทศจีนไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากปราศจากสิ่งที่เรียกว่าการรวมดินแดนที่เสียไปกลับคืนมา นายสีกำหนดเส้นตายไว้ที่ พ.ศ. 2592 สำหรับการแก้ไข “ปัญหา” การผนวกรวมไต้หวันแบบเผชิญหน้า ปฏิบัติการแผ่ขยายอิทธิพลของจีนต่อไต้หวัน เป็นส่วนสำคัญของลัทธิเลนินแบบดิจิทัลของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งสามารถกำหนดแนวคิดภายใต้อุดมการณ์ของพรรคและความมั่นคงของชาติได้ โดยสุนทรพจน์ของนายสีเกี่ยวกับการต่อสู้ที่โรงเรียนศูนย์กลางพรรคในเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ยืนยันว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญ คำกล่าวของนายสีเปิดเผยว่า การอยู่รอดของพรรคมีความสำคัญมากที่สุดและเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งถือเป็นความแตกต่างพื้นฐานโดยนัยระหว่างรัฐพรรคการเมืองเดียวของพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก

วันนี้ นโยบายเกี่ยวกับไต้หวันของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นไปตามคำกล่าวห้าแง่มุมของนายสีในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ซึ่งบงการให้เกิดการบีบบังคับทางทหารของกองทัพปลดปล่อยประชาชน การปล่อยให้ไต้หวันโดดเดี่ยวจากโลกภายนอก การแทรกซึมและการบ่อนทำลาย ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแนวร่วม กิจกรรมทางไซเบอร์ และการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือน โดยกิจกรรมทั้งหมดนี้ได้รวมอยู่ในกรอบการโฆษณาชวนเชื่อของจีนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมแนวคิดของไต้หวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขอบเขตของการผนวกไต้หวันโดยปราศจากการนองเลือด ใน พ.ศ. 2561 พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เปิดตัวการณรงค์กำจัดรัฐวิสาหกิจที่ค่อนข้างใหม่เรียกว่า “เนมแฟร์” ที่พยายามขจัดร่องรอยของอธิปไตยทั้งหมดของไต้หวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเอกชนและกับองค์กรนอกภาครัฐ

ในส่วนของยศตำแหน่งในกองทัพ การบีบบังคับทางทหารระยะสั้นของพรรคคอมมิวนิสต์จีนต่อไต้หวันทำให้เกิดองค์ประกอบด้านการนึกคิดในทันทีใน พ.ศ. 2562 นักวิชาการชาวจีนสองคนได้เดินทางไปเยือนแคลิฟอร์เนียในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เพื่อพบปะกับอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐฯ เพื่อถ่ายทอดแผนสร้างความเป็นปึกแผ่นของนายสีภายใน พ.ศ. 2565 ตามที่เวิลด์เจอร์นัล หนังสือพิมพ์จีนในต่างประเทศระบุเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นักวิชาการทั้งสองเปิดเผยว่า นายสีจะทำงานร่วมกับรัสเซีย อิหร่าน และเกาหลีเหนือ ในการประสานงานสถานการณ์ในตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อจำกัดการแทรกแซงกองกำลังของสหรัฐฯ ในเรื่องไต้หวัน ในขณะนั้น แผนการดังกล่าวดูเหมือนเป็นการหลอกลวงและไร้มูลเหตุท่ามกลางสงครามการค้าของจีนกับสหรัฐฯ แต่กลับกลายเป็นว่า ใน พ.ศ. 2562 แผนการของนายสีไม่ใช่เรื่องที่ไร้มูลเหตุ ในรัสเซีย เครื่องบินทิ้งระเบิดทียู-95 ได้บินวนรอบพื้นที่หลักของไต้หวันเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน

อากาศยานของกองทัพอากาศกองทัพปลดปล่อยประชาชนและรัสเซียร่วมกันลาดตระเวนทะเลจีนตะวันออกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 เกาหลีเหนือได้ดำเนินการทดสอบขีปนาวุธพิสัยสั้นและขีปนาวุธทิ้งตัวติดเรือดำน้ำจำนวน 11 ลูก และหลังจากการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันซาอุดีอาระเบียในเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 อิหร่านได้ประกาศการฝึกทหารร่วมกับจีนและรัสเซียในมหาสมุทรอินเดียตะวันตก ทั้งนี้ บทบาทของพรรคคอมมิวนิสต์จีนยังคงไม่ชัดเจน แต่มีบางอย่างที่คล้ายคลึงกับแผนของนายสี

การบีบบังคับระยะยาว

พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ดำเนินการปฏิสัมพันธ์และการแทรกซึมกับแนวร่วมในไต้หวันมานานหลายทศวรรษ โดยมีการติดต่อกันอย่างกว้างขวางและแน่นแฟ้นบนเกาะของเรา พรรคคอมมิวนิสต์ได้พัฒนาเครือข่ายที่สมบูรณ์ของรัฐบาลท้องถิ่นทั่วช่องแคบแห่งนี้ โดยมีการสร้างรากฐานความสัมพันธ์อย่างกว้างขวางในธุรกิจ สื่อ และตัวแทนกึ่งทางการในไต้หวันจำนวน 24 แห่ง บางคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกเหนือจากภารกิจที่ระบุไว้อย่างเปิดเผย มีองค์กรและพรรคการเมืองที่สนับสนุนจีนอย่างน้อย 22 แห่ง และเราพบว่าองค์กรและพรรคจำนวนมากเหล่านั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรม เพื่อขยายเครือข่ายไปยังหน่วยงานท้องถิ่น นักธุรกิจไต้หวันในจีนแผ่นดินใหญ่ และสำนักข่าวไต้หวัน

ในทางกลับกัน กิจกรรมทางไซเบอร์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นภัยคุกคามที่กำลังจะเกิดขึ้นกับไต้หวัน กองกำลังไซเบอร์เจาะระบบข้อมูลหลักประกันสุขภาพของไต้หวันได้สำเร็จราว พ.ศ. 2553 เพื่อใช้ข้อมูลด้านประชากรที่สำคัญเกี่ยวกับโครงสร้างประชากรของไต้หวัน

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.

2562 กองกำลังไซเบอร์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้โจมตีไต้หวันมากกว่า 21,000 ครั้ง โดยมุ่งเป้าไปที่การป้องกันประเทศ การต่างประเทศ การให้บริการในต่างประเทศ การให้บริการทางการแพทย์ สถาบันทางทะเล และสถานีดับเพลิง การโจมตีหลายครั้งดำเนินการผ่านสถานีถ่ายทอด โดยการโจมตีทางไซเบอร์เกือบ 300 ครั้งทั่วโลกระหว่างเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นฝีมือแฮกเกอร์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ปลูกฝังอิทธิพลต่อสื่อไต้หวันมาอย่างยาวนาน และนับตั้งแต่ พ.ศ. 2558 พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้พยายามที่จะมีส่วนร่วมอย่างมากกับสื่อไต้หวันในการประชุมสุดยอดสื่อข้ามช่องแคบ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 การประชุมสุดยอดครั้งนี้เป็นการรวมตัวกันของตัวแทนผู้บริหารจากหนังสือพิมพ์คอมมิวนิสต์ สถานีโทรทัศน์และวิทยุ เว็บไซต์ข่าวและอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ และสำนักข่าวไต้หวันจำนวน 80 ราย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อผูกขาดการรับรู้ของผู้ชมไต้หวัน

แม้ว่าความพยายามของจีนในการสร้างความสั่นคลอนแก่ความคิดเห็นของประชาชนในไต้หวันอาจได้ผลในบางกรณี แต่ก็ล้มเหลวในการทำลายอำนาจอธิปไตยและเอกลักษณ์ของชาติ ผลสำรวจที่เผยแพร่โดยสภากิจการแผ่นดินใหญ่ไต้หวันเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 แสดงให้เห็นว่า ร้อยละ 86 ของผู้ตอบแบบสอบถามคัดค้านสิ่งที่เรียกว่าสูตรหนึ่งประเทศสองระบบ และร้อยละ 78.5 สนับสนุนทางการไต้หวันในการแก้ต่างให้สถาบันเสรีนิยมประชาธิปไตย ผลสำรวจอีกฉบับหนึ่งของมหาวิทยาลัยแห่งชาติเจิ้งจื้อแสดงให้เห็นว่า ร้อยละ 40.3 เลือกที่จะรักษาสถานภาพและความเป็นเอกราช ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 3.7 เลือกที่จะรักษาสถานภาพและการรวมประเทศในภายหลัง

ทั้งนี้ พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เข้ามาแทรกแซงการเลือกตั้งของไต้หวันนับตั้งแต่ทศวรรษ 1990 (พ.ศ. 2533-2542) วิกฤตช่องแคบไต้หวันใน พ.ศ. 2538-2539 มีวัตถุประสงค์เพื่อข่มขู่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงครั้งแรก กองกำลังไซเบอร์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เจาะเข้าไปในสำนักงานหาเสียงของพรรคการเมืองใหญ่ ๆ ในช่วงการเลือกตั้ง พ.ศ. 2551 สำหรับการเลือกตั้งของไต้หวันใน พ.ศ. 2561 และ 2563 พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจหลายแผนกขึ้นเมื่อปลาย พ.ศ. 2560 เพื่อประเมินการเลือกตั้ง จัดหาเงินทุนแก่พรรคที่อยู่ฝ่ายจีน และสนับสนุนกลุ่มคู่สมรสแผ่นดินใหญ่ นอกจากนี้ หน่วยเฉพาะกิจดังกล่าวยังได้ให้ทุนสนับสนุนพิธีกรทอล์คโชว์และนักเขียนเว็บไซต์ในระดับภูมิภาคอีกด้วย

ใน พ.ศ. 2561 กองกำลังสนับสนุนยุทธศาสตร์ของกองทัพปลดปล่อยประชาชนได้รับมอบหมายให้ประสานงานโฆษณาชวนเชื่อ สำนักงานกิจการไซเบอร์และไต้หวัน ตลอดจนแผนกแนวร่วม เพื่อดำเนินการสงครามทางความคิดในการควบคุมความคิดเห็นของประชาชนในไต้หวัน โดยได้รับมอบหมายจากส่วนที่เรียกว่า คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งชาติกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีน รัฐบาลจีนได้พัฒนาสิ่งที่เรียกว่า สื่อส่วนบุคคล หรือสื่อสังคมออนไลน์อย่างที่เราเรียกกัน เพื่อเผยแพร่ข้อความวิดีโอบนยูทูบ ระดมกำลังจากผู้เขียนโพสต์บนอินเตอร์เน็ตและระบบการสนทนาอัตโนมัติเพื่อถล่มการสนทนา นอกจากนี้ พวกเขายังทำงานร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนเพื่อระบุประเด็นที่ต้องการ ประเมินการชักจูง และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามความเหมาะสม อีกทั้งยังใช้สื่อที่สนับสนุนจีนและผู้มีชื่อเสียงบนอินเทอร์เน็ตในไต้หวันในการกระจายข้อความของพรรคคอมมิวนิสต์จีนบนเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ไลฟ์ และสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ กิจกรรมเหล่านี้ถือเป็นรูปแบบหรือแนวโน้มใหม่ของสงครามทางความคิดของพรรคคอมมิวนิสต์ต่อไต้หวัน ซึ่งท้าทายขีดความสามารถในการตอบสนองของไต้หวัน

การริเริ่มการต่อต้านในประเทศ

มาดูที่ความพยายามในต่างประเทศของไต้หวันกันบ้าง เพื่อรับผิดชอบต่อชะตากรรมของไต้หวัน นางไช่ อิงเหวิน ประธานาธิบดีไต้หวัน ได้เสนอแนวทางในการต่อต้านรูปแบบของพรรคคอมมิวนิสต์ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 เพื่อต่อต้าน “หนึ่งประเทศสองระบบ” ในมิติต่าง ๆ ในขอบเขตด้านกฎหมาย ฝ่ายบริหารงานของนางไช่ได้ทบทวนกฎหมายที่ครอบคลุม 11 ฉบับและระเบียบข้อบังคับประมาณ 134 ฉบับที่ควบคุมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวัน รวมทั้งได้กำหนดและทำการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่จำเป็น เช่น การขยายขอบเขตและคำจำกัดความในกฎหมายอาญาว่าด้วยการก่อกบฏ รวมถึงการปกป้องข้อมูลทางเทคโนโลยีที่ละเอียดอ่อนในการทำงานด้านข่าวกรองระดับประเทศ และเพิ่มการลงโทษสำหรับการละเมิดกฎหมายดังกล่าว

ในส่วนของการแทรกซึมและการแทรกแซงจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการเลือกตั้งของไต้หวัน สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติไต้หวันได้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจที่บูรณาการกับองค์กรข่าวกรอง เพื่อตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินใต้ดินทั่วช่องแคบ รวมถึงการพนันท้องถิ่น การลักลอบขนอาวุธและยาเสพติด ความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอันธพาล และกิจกรรมที่ผิดปกติของผู้มาเยือนชาวต่างชาติบางราย นอกจากนี้ ทางการไต้หวันยังได้จัดตั้งสามเหลี่ยมหุ้มเกราะสำหรับความมั่นคงทางไซเบอร์ โดยบูรณาการกับฝ่ายบริหารคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ คณะกรรมการการสื่อสารแห่งชาติ และสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติไต้หวันที่รับผิดชอบในการเตือนภัยล่วงหน้า และร่วมมือกับกระทรวงกลาโหม ตำรวจ สำนักงานสืบสวนสอบสวน ตลอดจนพันธมิตรระหว่างประเทศในการตรวจจับสถานีถ่ายทอด

ในแง่ของมาตรการตอบโต้ด้านข้อมูล ขณะนี้หนังสือพิมพ์บางฉบับมีการจัดทำคอลัมน์เพื่อชี้แจงว่าข่าวใดบ้างที่เป็นเพียงแค่ข่าวลือ ทั้งนี้ ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบุข้อมูลนี้และส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมเพื่อรับมือกับเรื่องดังกล่าวแล้ว เพื่อเพิ่มความตระหนักของประชาชน เจ้าหน้าที่ของเราจึงได้ร่วมมือกับภาคเอกชนในการแนะนำโปรแกรมสื่ออินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและข่าวปลอม

การสนับสนุนที่มีความเห็นเดียวกัน

เมื่อกล่าวเช่นนี้แล้ว ไต้หวันก็ยังมีสิ่งที่ต้องทำอีกมากมาย เราซาบซึ้งในการสนับสนุนของมิตรประเทศที่มีความเห็นเดียวกันทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐฯ ทั้งนี้ สหรัฐฯ ได้ผ่านพระราชบัญญัติการเดินทางไต้หวัน พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติการรับประกันไต้หวัน พ.ศ.

2562 และพระราชบัญญัติไทเป พ.ศ. 2563 ในรายงานกลยุทธ์อินโดแปซิฟิกฉบับแรกของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ไต้หวันมีลักษณะเป็นพันธมิตรที่มีผลประโยชน์ที่สำคัญต่อกรอบการฝึกอบรมและความร่วมมือระดับโลกของสหรัฐฯ ที่จัดการโดยสหรัฐฯ และไต้หวันได้สร้างความก้าวหน้าอย่างน่าประทับใจ ซึ่งล่าสุดได้ดึงดูดญี่ปุ่น สวีเดน และประเทศอื่น ๆ ให้เข้าร่วม นอกจากนี้ ไต้หวันยังได้รับเชิญให้เข้าร่วมแนวร่วมที่นำโดยสหรัฐฯ เพื่อต่อต้านไอซิส ทำเนียบขาวเรียกร้องให้ประท้วงรัฐบาลจีนจากการเปิดตัว “เนมแฟร์”
ที่ใช้บีบบังคับประชาคมนานาชาติให้เข้าร่วมในหลักการจีนเดียว

เราชื่นชมจุดยืนของรัฐบาลสหรัฐฯ เป็นพิเศษ เกี่ยวกับการป้องกันประเทศของไต้หวันที่แสดงให้เห็นโดยการขายรถถังรบ เอ็ม1เอ2 เอบ รามส์ และเครื่องบินขับไล่ เอฟ-16วี เมื่อเร็ว ๆ นี้
ทางการสหรัฐฯ ได้แบ่งปันข้อมูลกับไต้หวันเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ประเทศต่าง ๆ ใช้ในการแทรกแซงการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐฯ ใน พ.ศ. 2561 ต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ผู้เชี่ยวชาญชาวอังกฤษได้รับเชิญให้เดินทางไปไต้หวัน เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการและแบ่งปันแนวทางที่สมดุลของสหราชอาณาจักรในการต่อต้านข้อมูลเท็จ

สำหรับอนาคต ถือว่าเป็นเรื่องยากมากขึ้นสำหรับไต้หวันที่จะอยู่รอดด้วยตนเอง เนื่องจากภัยคุกคามของลัทธิเลนินยุคดิจิทัลของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และความเร่งด่วนในการสร้างเอกภาพที่สมบูรณ์ซึ่งเริ่มปรากฏขึ้น จากการรับรู้ทางความคิดที่มีต่อการสนับสนุนของสหรัฐฯ นับว่าเป็นเรื่องที่ควรพิจารณาว่า ประเทศไต้หวันและประเทศที่มีความเห็นเดียวกันก่อตั้งพันธมิตรระหว่างภูมิภาคด้านความมั่นคงทางไซเบอร์เพื่อต่อสู้กับข้อมูลนี้ ซึ่งเราสามารถแบ่งปันข้อมูลและข้อมูลเตือนภัยล่วงหน้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

โดยวัตถุประสงค์ของพันธไมตรีนี้คือเพื่อปกป้องเสรีภาพในการพูดและสำรวจกฎระเบียบของกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ต ในฐานะส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิก สหรัฐฯ และไต้หวันอาจพิจารณาลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยการต่อสู้กับข้อมูลเท็จ เนื่องจากไต้หวันเป็นเขตที่มีการต่อสู้ตามเวลาจริง

ซึ่งกิจกรรมของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประสบการณ์ด้านกลาโหมของไต้หวันสามารถเป็นข้อมูลอ้างอิงที่มีคุณค่าสำหรับโลกเสรีได้ นอกจากนี้ เรายังสามารถขยายความสามารถในการทำงานทางความคิดร่วมกันระหว่างเราได้อีกด้วย เช่น ผ่านข้อตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคีระหว่างสหรัฐฯ กับไต้หวัน ความร่วมมือระหว่างสถานีโทรทัศน์สาธารณะของไต้หวันกับเอชบีโอที่มากขึ้น หรือบทบาทที่เพิ่มขึ้นของไต้หวันใน ซีเอ็นเอ็น ฮีโร่ส์ เป็นต้น

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 นางไช่ อิงเหวิน ประธานาธิบดีไต้หวัน ได้ประกาศหน้าที่ของตนในการเผชิญหน้ากับภัยคุกคามด้านความมั่นคงของชาติยุคใหม่ และรักษาทางเลือกสำหรับคนรุ่นใหม่ของไต้หวันในอนาคต จากนั้นนางไช่กำชับว่า กุญแจสำคัญสำหรับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันอย่างสันติคือการสร้างประชาธิปไตยของจีน คำกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่า เอกลักษณ์ของไต้หวันเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างประชาธิปไตยของจีนและเป็นองค์ประกอบสำคัญในการตอบสนองต่อปฏิบัติการแผ่ขยายอิทธิพลของจีนต่อไต้หวัน ซึ่งมั่นใจได้ว่า ในระหว่างดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ นายแรนดี้ ชไรเวอร์ ซึ่งลาออกจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ได้ยืนยันว่า สหรัฐฯ จะยังคงให้ความช่วยเหลือไต้หวันในการรักษาสถานะที่เป็นเอกลักษณ์ต่อไป

หุ้น