• Home »
  • นวัตกรรม »
  • นาซาบุกเบิก เทคโนโลยีคาดการณ์โรคมาลาเรียสำหรับพม่า
นาซาบุกเบิก เทคโนโลยีคาดการณ์โรคมาลาเรียสำหรับพม่า

นาซาบุกเบิก เทคโนโลยีคาดการณ์โรคมาลาเรียสำหรับพม่า

องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือ นาซา กำลังพัฒนาเทคนิคใหม่ในการพยากรณ์การระบาดของโรคมาลาเรียในพม่าจากอวกาศ เนื่องจากการเกิดสายพันธุ์ใหม่ที่ดื้อยาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คุกคามความพยายามในการกำจัดโรคร้ายแรงดังกล่าวทั่วโลก

เป้าหมายของการกำจัดเชื้อมาลาเรียทั่วโลกภายในหนึ่งรุ่นภายใน พ.ศ. 2593 คือ “กล้าหาญแต่บรรลุเป้าหมาย” ตามรายงานที่เผยแพร่ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ในวารสารการแพทย์เดอะแลนเซ็ท

ตัวเลขขององค์การอนามัยโลกแสดงให้เห็นว่า จำนวนผู้ป่วยโรคมาลาเรียและผู้เสียชีวิตลดลงกว่าร้อยละ 90 ในพม่าระหว่าง พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2560 ซึ่งความสำเร็จส่วนใหญ่มาจากการให้บริการด้านสุขภาพชนบทที่ดีขึ้น และการใช้มุ้งอย่างกว้างขวางขึ้น

อย่างไรก็ตาม ประเทศนี้ยังมีโรคมาลาเรียสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

มีสายพันธุ์ที่ดื้อยาหลายสายพันธุ์อยู่ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีความหวาดกลัวว่าสายพันธุ์เหล่านี้อาจแพร่ไปยังแอฟริกาซึ่งมีจำนวนผู้ป่วยมากกว่าร้อยละ 90 ของผู้ป่วยที่เกิดขึ้นทั่วโลก
เพื่อต้านทานภัยคุกคามนี้ นาซากำลังใช้เทคโนโลยีอวกาศที่ทันสมัยเพื่อรับมือกับการระบาดของโรคมาลาเรียก่อนที่จะเกิดขึ้น ดร. ทาเทียนา โลโบดา นักวิทยาศาสตร์ กล่าว ดร. โลโบดาใช้ความเชี่ยวชาญของตนในการสร้างแบบจำลองทางภูมิศาสตร์และความเสี่ยง ควบคู่กับภูมิหลังของตนในการคาดการณ์การปะทุของไฟป่าในสหรัฐฯ เพื่อระบุจุดเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้สามารถระดมยาและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขล่วงหน้าได้

“ผู้คนจำนวนมากใช้การสร้างแบบจำลองเชิงพื้นที่เล็กน้อย… แต่ไม่ได้มีความลึกและความสามารถเหมือนกับที่เรากำลังทำอยู่ที่นี่” ดร. ลาโบดา ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยแมริแลนด์ กล่าว
ดาวเทียมให้ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา รวมถึงอุณหภูมิพื้นผิวดิน ปริมาณน้ำในบรรยากาศ และข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งปกคลุมดิน ซึ่งรวมถึงป่า ทุ่งไม้พุ่ม การตั้งถิ่นฐาน หรือน้ำ จากนั้นจะรวมข้อมูลเหล่านี้เข้ากับข้อมูลทางสังคมและเศรษฐกิจที่รวบรวมโดยทีมนักวิจัยที่ดำเนินการสำรวจเชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างในภาคสนาม

โครงการนี้อยู่ในปีที่สามเท่านั้น แต่ทีมงานของดร. โลโบดาได้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่สูงระหว่างอัตราการตัดไม้ทำลายป่ากับโรคนี้แล้ว

ทฤษฎีหนึ่งที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์คือพื้นที่เหล่านี้มักจะเป็นจุดที่มีแหล่งตัดไม้ ทำเหมืองและปลูกพืช เป็นแหล่งที่มีแรงงานข้ามชาติหรือแรงงานประจำฤดูกาลในจำนวนที่ไม่เหมาะสม ซึ่งนำเอาปรสิตสายพันธุ์ใหม่เข้ามาด้วย

ทีมมหาวิทยาลัยแมริแลนด์กำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลท้องถิ่นและนักวิทยาศาสตร์ของกองทัพ เพื่อเก็บข้อมูลจากพลเรือนและกองกำลังตามลำดับ เอเจนซ์ ฟรานซ์-เพรส

หุ้น