การป้องกันยุง

การป้องกันยุง

ไข้เลือดออกพุ่งสูงขึ้นทั่วโลกใน พ.ศ. 2562 แม้ว่าจะมีความร่วมมือเพิ่มขึ้นในการป้องกันและลดการเกิดไข้เลือดออก ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งโรคไข้เลือดออกเป็นโรคประจำถิ่น มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากกว่าสองเท่าจากปีก่อน ตามข้อมูลขององค์การอนามัยโลก นอกจากนี้ ยังมีการระบาดครั้งใหญ่ที่บังกลาเทศ ฮ่องกง อินเดีย เนปาล ศรีลังกา ติมอร์-เลสเต และประเทศต่าง ๆ ในหมู่เกาะแปซิฟิก ซึ่งรวมถึงปาเลา ตูวาลู และวานูอาตู ตามรายงานของสำนักศัลยแพทย์ของกองบัญชาการสหรัฐฯ ประจำภาคพื้นอินโดแปซิฟิก

ทหารที่ส่งกำลังไปในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกจำเป็นต้องระมัดระวังในการปกป้องตนเองจากโรคที่เกิดจากยุงดังกล่าวใน พ.ศ. 2563 ไม่ว่าบุคลากรทางทหารจะมีส่วนร่วมในการต่อสู้การ การฝึก หรือปฏิบัติการบรรเทาทุกข์ทางมนุษยธรรม สุขภาพและภารกิจของพวกเขาอาจถูกบั่นทอนจากไวรัสดังกล่าว ตามรายงานของสำนักศัลยแพทย์ของกองบัญชาการสหรัฐฯ ประจำภาคพื้นอินโดแปซิฟิก

“โรคมาลาเรีย ไข้เลือดออก ไวรัสซิกา ไข้เหลือง โรคติดเชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ โรคลิชมาเนีย กาฬโรค โรคไข้รากสาดใหญ่ โรคไลม์ และโรคที่เกิดจากเห็บและแมลงอีกจำนวนหนึ่งยังคงก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อสุขภาพอย่างมีนัยสำคัญ” ต่อกองทัพบกสหรัฐฯ ทั่วโลก ตามรายงานของศูนย์สาธารณสุขกองทัพบกสหรัฐฯ กองกีฏวิทยา เช่น กรณีของมาลาเรียที่ดื้อยาหลายชนิดยังพุ่งสูงขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน พ.ศ. 2562 นำมาซึ่งภัยคุกคามใหม่ต่อบุคลากรในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก

สำนักศัลยแพทย์ของกองบัญชาการสหรัฐฯ ประจำภาคพื้นอินโดแปซิฟิกระบุว่า การฟื้นคืนของโรคไข้เลือดออกในภูมิภาคนี้น่าจะเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง ประกอบไปด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วของเมือง การเดินทางทางอากาศที่มากขึ้น สุขอนามัยที่ไม่ดี การใช้และการกำจัดพลาสติกไม่ย่อยสลายที่มากขึ้นซึ่งสร้างแหล่งเพาะพันธุ์ใหม่สำหรับยุง และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสภาพอากาศซึ่งเพิ่มจำนวนประชากรยุงด้วย

กองบัญชาการสหรัฐฯ ประจำภาคพื้นอินโดแปซิฟิกสนับสนุนให้ทหารของตนพึ่งพาระบบไล่แมลงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เพื่อลดความเสี่ยงของโรคและความรำคาญจากแมลงอย่างปลอดภัย ระบบของกระทรวงกลาโหมต้องใช้การรักษาเครื่องแบบแบบที่ใช้ในโรงงานหรือสนามด้วยสารไล่แมลงเพอร์เมทริน การสวมเครื่องแบบอย่างถูกต้องโดยปล่อยแขนเสื้อลงจนสุด สอดขากางเกงเข้าไปในรองเท้าบูท และสอดชายเสื้อเชิ้ตเข้าไปในกางเกง ทาผิวหนังนอกร่มผ้าด้วยสารไล่แมลงดีอีอีที พิคาริดิน หรือไออาร์3535 และนอนในมุ้งที่ทาด้วยเพอร์เมทริน ตามข้อมูลของศูนย์สาธารณสุขกองทัพบกสหรัฐฯ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ แนะนำว่าดีอีอีทีเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและได้รับการศึกษาอย่างดี แม้ว่าจะมีการอ้างอิงที่ไม่ได้รับการยืนยันในอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับผลกระทบที่เป็นอันตรายก็ตาม กรุณาดู https://www.cdc.gov/malaria/toolkit/deet.pdf สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

มีโรคที่เกิดจากแมลงไม่กี่ชนิดที่มีวัคซีนและยาป้องกันที่ได้รับการรับรอง เช่น เจ้าหน้าที่ทางทหารที่ส่งกำลังหรือประจำการในบริเวณที่มีการระบาดของมาลาเรียอาจต้องได้รับยาต้านมาลาเรีย ศูนย์สาธารณสุขกองทัพบกสหรัฐฯ ระบุ ปรึกษาผู้ให้บริการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับยาหรือวัคซีนที่เหมาะสม เจ้าหน้าที่ ฟอรัม

หุ้น