นานาทัศนะ

พลเรือเอก ฟิลิป เอส. เดวิดสัน กองทัพเรือสหรัฐฯ ผู้บัญชาการ กองบัญชาการสหรัฐฯ ภาคพื้นอินโดแปซิฟิก

ผู้อ่านที่เคารพ

ยินดีต้อนรับสู่นิตยสาร อินโดแปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม ฉบับว่าด้วยเทคโนโลยีทางการทหาร

การนำหน้าเส้นโค้งแห่งเทคโนโลยียังคงมีความสำคัญต่อกองทัพและประเทศต่าง ๆ ของภูมิภาคในการปกป้องพลเมือง ประเทศบ้านเกิด และที่สำคัญที่สุดคืออำนาจอธิปไตยของตนเอง วิวัฒนาการที่รวดเร็วของเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อความพร้อมและการตอบสนองของกองทัพในอินโดแปซิฟิก หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และองค์การนอกภาครัฐทั่วขอบเขตการปฏิบัติการ ตั้งแต่การทำสงครามแบบดั้งเดิมไปจนถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

ฉบับนี้นำเสนอประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการทหาร บทความชุดแรกจะกล่าวถึงความท้าทายที่คู่แข่งซึ่งเกือบอยู่ในระดับเดียวกับเราต้องเผชิญ ในการใช้งานอย่างเชี่ยวชาญและประสานความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสำหรับการใช้งานทางการทหาร บทความเปิดเป็นการสำรวจว่าประเทศในอินโดแปซิฟิกเปิดรับการสำรวจอวกาศอย่างไร เนื่องจากระบบการทหารและการสื่อสารพลเรือนมีการพึ่งพาเทคโนโลยีอวกาศมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนถัดไปเราจะมาค้นหาว่า แอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์จะปฏิวัติพื้นที่การรบได้อย่างไร เช่น อนาคตของปฏิบัติการแบบหลายมิติอาจประกอบด้วยทีมที่พึ่งพาอาศัยกัน ซึ่งมนุษย์และเครื่องจักรที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ผนวกความสามารถของแต่ละฝ่ายเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

บทความชุดถัดไปจะกล่าวถึงนวัตกรรมในด้านความมั่นคง ตั้งแต่การช่วยเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายของประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกฝึกฝนทักษะการต่อสู้อาชญากรรม ไปจนถึงการปรับใช้เทคโนโลยีอวกาศที่ทันสมัยซึ่งสามารถระบุการระบาดของโรคมาลาเรีย ส่วนสุดท้าย เราจะค้นหาโอกาสและช่องโหว่ในการปรับองค์กรทางทหารให้ทันสมัย รวมทั้งบอกเล่าความก้าวหน้าทางทหารและความมั่นคง เพื่อเพิ่มความสามารถในการบรรเทาและรับมือกับภัยพิบัติที่มีร่วมกันของเรา

ผมหวังว่าบทความเหล่านี้จะกระตุ้นให้เกิดการสนทนาในระดับภูมิภาคเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการทหาร ผมยินดีรับฟังความคิดเห็นของท่าน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
ฟอรัม ที่ ipdf@ipdefenseforum.com เพื่อแบ่งปันมุมมองของท่าน

ขอแสดงความนับถือ

พลเรือเอก ฟิลิป เอส. เดวิดสัน
กองทัพเรือสหรัฐฯ
ผู้บัญชาการ กองบัญชาการสหรัฐฯ ภาคพื้นอินโดแปซิฟิก

หุ้น