ท่วงท่าการ ป้องกันตัว

ท่วงท่าการ ป้องกันตัว

ทหารของสาธารณรัฐเกาหลีแสดงทักษะศิลปะการต่อสู้เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 การฝึกครั้งนี้มีขึ้นในวันสุดท้ายของ การฝึกอุลชีแทกุก ที่เมืองโกยาง ประเทศเกาหลีใต้ การฝึกซ้อมสี่วันนี้ประกอบด้วยการฝึกอพยพพลเรือนจำนวนมาก เพื่อรับ มือกับวิกฤตและภัยพิบัติระดับชาติ และการฝึกซ้อมร่วมของทหารและพลเรือนที่มุ่งส่งเสริมการเตรียมความพร้อมทางทหาร

ภาพโดย: ลี จินมัน | ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

หุ้น