บทบาทของออสเตรเลีย  ในอินโดแปซิฟิก

บทบาทของออสเตรเลีย ในอินโดแปซิฟิก

การสร้างรากฐานสู่ความสำเร็จทั่วภูมิภาค

เอกอัครราชทูต เจน เอ็ม. ฮาร์ดี้/สถานกงสุลใหญ่ออสเตรเลีย ประจำรัฐโฮโนลูลู

สมุดปกขาวนโยบายต่างประเทศของออสเตรเลียประจำปี พ.ศ. 2560 รวมกับสมุดปกขาวกระทรวงกลาโหมประจำปี พ.ศ. 2559 ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าออสเตรเลียมีมุมมองต่ออนาคตของตนอย่างไร สมุดปกขาวประจำปี พ.ศ. 2560 เน้นไปที่การสร้าง “รากฐานสู่ความสำเร็จ” ความสามารถภายใน ความสามารถทางการทูต ทางกลาโหม และประชาชนในชาติที่เข้มแข็ง รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือในต่างประเทศเพื่อส่งเสริมโลกที่มั่นคงและเจริญรุ่งเรือง

รายงานฉบับดังกล่าววาดแผนผังกรอบการทำงานสำหรับโอกาสเพื่อ “ส่งเสริมภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เปิดกว้าง ครอบคลุม และรุ่งเรือง ซึ่งทุกประเทศเคารพสิทธิ์ของกันและกัน”

นอกจากนี้ยังยืนยันอีกครั้งว่า การเป็นพันธมิตรกับสหรัฐฯ ยังคงเป็นพื้นฐานสำคัญของอนาคตของออสเตรเลีย รายงานระบุด้วยว่าหากไร้การมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งของสหรัฐฯ ในภูมิภาคนี้ อำนาจอาจเปลี่ยนแปลงไป และออสเตรเลียจะบรรลุระดับความมั่นคงและเสถียรภาพที่ต้องการได้ยากขึ้น

สำหรับภูมิภาคของเรา กองบัญชาการสหรัฐฯ ภาคพื้นอินโดแปซิฟิกเป็นสัญลักษณ์อันทรงพลังซึ่งแสดงถึงสิ่งที่นายไมค์ เพนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ว่า “ข้อความของเรากล่าวได้ง่าย ๆ นั่นคือ ความมุ่งมั่นของสหรัฐฯ ที่มีต่ออินโดแปซิฟิกมีความแน่วแน่และยั่งยืน”

ภูมิภาคของเราอยู่ห่างไกลจากคำว่าเรียบง่ายหรืออ่อนโยน โดยมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักทางธรณีวิทยาและอำนาจทางเศรษฐกิจ จากการชี้วัดบางประการระบุว่า ขณะนี้จีนมีกำลังผลิตมากกว่าสหรัฐฯ ส่วนอินเดียมีเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก อินโดนีเซียตั้งเป้าขึ้นเป็น 5 อันดับสูงสุดของมหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลกภายใน พ.ศ. 2573 หลายประเทศไม่ว่าจะเป็นจีน ญี่ปุ่น อินเดีย และประเทศอื่น ๆ กำลังสร้างกองกำลังทหารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อย ๆ กองกำลังเหล่านั้นเข้าประจำอยู่ในสถาปัตยกรรมระดับโลกเพื่อให้เทียบเคียงกับอำนาจทางเศรษฐกิจของตน การแข่งขันที่บริเวณพรมแดนทางทะเลและทางบก น่านน้ำและน่านฟ้า และทั่วทั้งการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาคมีความรุนแรงมากขึ้น ความสงบเรียบร้อยระหว่างประเทศที่สร้างขึ้นตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 กำลังถูกท้าทาย

ทหารออสเตรเลียรายหนึ่งสาธิตทักษะการเอาชีวิตรอดในป่าให้กับนายจ้างชาวออสเตรเลีย ระหว่างการฝึกบอส ลิฟต์ พ.ศ. 2562 ที่ศูนย์ฝึกรบกองทัพบกในมาเลเซีย ส.ต. ไคล์ เจนเนอร์/กระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย

ค่านิยมหลักที่ยั่งยืน

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ค่านิยมของออสเตรเลียมีความยั่งยืน เราเป็นหนึ่งในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่เก่าแก่ที่สุด และประสบความสำเร็จมากที่สุดในสังคมพหุวัฒนธรรมในโลก ความมุ่งมั่นที่เรามีต่อค่านิยมเหล่านั้นและสถาบันที่ยึดถือค่านิยมเช่นนี้ทำให้เรามีทั้งความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือ

ออสเตรเลียพยายามสร้างภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยปราศจากการบีบบังคับ ซึ่งมีโอกาสมากมายสำหรับทุกคน รวมทั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎระเบียบที่ชัดเจนและเป็นธรรม จากค่านิยมเหล่านี้ ออสเตรเลียได้เพิ่มโครงการในระยะยาวที่ปฏิบัติได้จริงกับพันธมิตรระดับภูมิภาคของเรา

โครงการริเริ่มโครงการใหม่ของออสเตรเลียที่ระบุไว้ด้านล่างนี้อ้างอิงจากการมีส่วนร่วมในภูมิภาคใกล้เคียงเป็นเวลาหลายทศวรรษ ซึ่งครอบคลุมหลายพื้นที่ ตั้งแต่เรือลาดตระเวน โครงสร้างพื้นฐาน ไปจนถึงการเจรจาเชิงกลยุทธ์ กีฬา การศึกษา และไซเบอร์ โครงการเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความร่วมมือผ่านหลายช่องทาง อันประกอบไปด้วยภาคทวิภาคี ภาคพหุภาคี ภาครัฐบาล ภาคเอกชน และชุมชนที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ทั่วโลกให้ความสนใจกับประเทศเพื่อนบ้านทางภูมิศาสตร์ที่ใกล้ที่สุดของเรา ซึ่งก็คือปาปัวนิวกินี พอร์ตมอร์สบี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 21 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกเป็นแนวคิดที่ได้จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2532 โดยนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียร่วมกับเกาหลีใต้และสิงคโปร์ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกก็ได้ขยายเป็นสองเท่า ปัจจุบันแสดงถึงกลุ่มประเทศสมาชิกที่ผลิตผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลก

กว่า 30 ปีที่ผ่านมา เราได้สร้างส่วนอื่น ๆ ของสถาปัตยกรรมภูมิภาคร่วมกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน และพันธมิตร เช่น การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน และข้อตกลงทางการค้าที่สำคัญที่ครอบคลุมถึงกลุ่มประเทศแถบมหาสมุทรแปซิฟิกและอินเดีย สถาปัตยกรรมนี้สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และความหลากหลายอันเป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาคของเรา ดังนั้นเราจึงริเริ่มโครงการใหม่ ๆ ที่เรากำลังพัฒนาทั่วอินโดแปซิฟิก

การมีส่วนร่วมทั่วทั้งอินโดแปซิฟิก

รัฐบาลออสเตรเลียตระหนักถึงอำนาจทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้นของอินเดียมานานแล้ว และล่าสุดได้เผยแพร่พิมพ์เขียวเพื่อปรับเปลี่ยนการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจทวิภาคี อินเดียและออสเตรเลียจัดการประชุมต่างประเทศและกลาโหมแบบ 2+2 อย่างสม่ำเสมอ ทั้งการเจรจาทางทะเลและการให้คำปรึกษาด้านความมั่นคงอื่น ๆ

เราได้สร้างการเจรจากับอินเดีย สหรัฐฯ และญี่ปุ่นที่กำลังกลายเป็นส่วนสำคัญของการทูตในภูมิภาคของเรา ใน พ.ศ. 2562 กิจกรรมทางทะเลที่สำคัญประจำปีของออสเตรเลีย นั่นคือ โครงการกระชับความสัมพันธ์ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก มุ่งเน้นไปที่มหาสมุทรอินเดีย โครงการกระชับความสัมพันธ์ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเป็นกิจกรรมการบริการร่วมที่ส่งเสริมความสำคัญด้านกลาโหมของออสเตรเลีย รวมถึงการสนับสนุนสถาปัตยกรรมในระดับภูมิภาคของเรา และเพื่อส่งเสริมความมุ่งมั่นของเราในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลกับพันธมิตรระดับภูมิภาค

นับตั้งแต่การมีส่วนร่วมในสงครามเกาหลีและหลังจากนั้น ทำให้ออสเตรเลียมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ที่ใกล้ชิดกับเกาหลีใต้ ออสเตรเลียให้การสนับสนุนทางการทูตและทางวัตถุอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดการภัยคุกคามอันเกิดจากการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และระบบนำส่งอาวุธของเกาหลีเหนือ การรับรองถึงความมั่นคงและความปลอดภัยในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงเป็นเป้าหมายหลักในยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของออสเตรเลีย

ออสเตรเลียมีความร่วมมือทางยุทธศาสตร์พิเศษและการริเริ่มอื่นทางทวิภาคี ไตรภาคี (พร้อมด้วยสหรัฐฯ) และพหุภาคีอื่น ๆ อีกหลายอย่างกับญี่ปุ่น

ค่อนข้างชัดเจนว่า บทบาทของจีนจะเป็นปัจจัยหลักของความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก และจะกำหนดรูปแบบยุทธศาสตร์ในอนาคตของภูมิภาคของเรา ความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีของออสเตรเลียกับจีนเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดของเรา

แม้จะมีมุมมองที่แตกต่างกันในบางประเด็น แต่เราก็มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทาย เราพยายามร่วมมือกับจีนในการริเริ่มต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมการเคารพตามกฎระเบียบและเสริมสร้างความมั่นคงของภูมิภาค

ออสเตรเลียมีความสนใจหลักในความสัมพันธ์ด้านกลาโหมเชิงบวกกับจีนซึ่งช่วยเพิ่มความเข้าใจซึ่งกันและกัน ส่งเสริมความโปร่งใส และสร้างความไว้วางใจ ในการนี้ จีน ตลอดจนพันธมิตรอื่น ๆ ได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมทางทหารกับออสเตรเลียทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี

ความสัมพันธ์ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในช่วงทศวรรษ 1940 (พ.ศ. 2483-2492) ออสเตรเลียได้เปิดตัวภารกิจทางการทูตทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอนนี้ เรามีความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างเป็นทางการที่หนุนความสัมพันธ์ของเรากับมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม เรามีการเจรจากับพม่า กัมพูชา ลาว ไทย และติมอร์-เลสเต

เมื่อไม่นานนี้ ออสเตรเลียและอินโดนีเซียได้ยกระดับความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีให้เป็นความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุม ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งระดับสูงสุด ออสเตรเลียและอินโดนีเซียทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายและกลุ่มหัวรุนแรงสุดโต่ง ความร่วมมือด้านความมั่นคงของเราครอบคลุมไปถึงการบังคับใช้กฎหมาย ข่าวกรอง กฎหมาย และความยุติธรรม

หลังจากกลุ่มติดอาวุธของรัฐอิสลามอิรักและซีเรีย หรือ ไอซิส โจมตีเมืองมาราวีในฟิลิปปินส์เมื่อ พ.ศ. 2560 การเฝ้าระวัง เอพี-3ซี โอไรออน ของกองทัพออสเตรเลียได้เข้าไปสนับสนุนปฏิบัติการของกองทัพฟิลิปปินส์ เพื่อปลดปล่อยมาราวี นับตั้งแต่การปลดปล่อยครั้งนั้น กองกำลังเฉพาะกิจร่วมกลุ่ม 629 ของกองทัพออสเตรเลียได้ดำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายกับกองทัพฟิลิปปินส์ จนถึงวันนี้ เราได้ร่วมกับบุคลากรของกองทัพฟิลิปปินส์มากกว่า 7,000 คน เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และแนวทางของกองทัพฟิลิปปินส์เกี่ยวกับกลยุทธ์การก่อการร้ายที่ซับซ้อน ซึ่งถ่ายโอนจากตะวันออกกลางมายังภูมิภาคของเรา

ออสเตรเลียสนับสนุนความพยายามในการฟื้นฟูและสร้างสันติภาพระยะยาวของฟิลิปปินส์ด้วยหน่วยความร่วมมือแห่งออสเตรเลียเพื่อสันติภาพ อันเป็นโครงการมูลค่า 12 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 8.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 251 ล้านบาท) ซึ่งดำเนินการผ่านองค์กรนอกภาครัฐระหว่างประเทศและท้องถิ่น

ออสเตรเลียมีบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการก่อการร้ายร่วมกับเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่ และพันธมิตรรายอื่น ๆ ในอินโดแปซิฟิก ซึ่งรวมถึงฟิจิ อินเดีย ปากีสถาน และปาปัวนิวกินี

ออสเตรเลียภูมิใจที่ได้เป็นคู่เจรจาที่ยาวนานที่สุดของอาเซียน การประชุมสุดยอดรอบพิเศษระหว่างอาเซียนและออสเตรเลีย พ.ศ. 2561 ประกาศว่าออสเตรเลียและอาเซียนจะใช้แผนงานข้อริเริ่มเพื่อเสริมสร้างการป้องกันพลเรือนทางทะเลและชายแดน ความตระหนักรู้ในมิติทางทะเล กฎหมายทางทะเลและการบังคับใช้ รวมทั้งการป้องกันประชากรสัตว์น้ำในระดับภูมิภาค

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ออสเตรเลียได้ประกาศโครงการกำกับดูแลเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อช่วยปลดล็อกการเติบโตระยะต่อไปในภูมิภาคของเรา โครงการทรัพยากรน้ำลุ่มแม่น้ำโขงของออสเตรเลียจะสนับสนุนการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเสมอภาคและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเราจะเชื่อมโยงความคิดสร้างสรรค์กับการศึกษาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วยโครงการที่มุ่งเน้นเยาวชนทั่วทั้ง 10 ประเทศในอาเซียน

ข้อริเริ่มในแปซิฟิก

เมื่อไม่นานมานี้ ออสเตรเลียได้ประกาศชุดแผนการข้อริเริ่มในแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ เพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมไปยังระดับใหม่ แปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่วนหน้าและศูนย์กลางของนโยบายต่างประเทศและมุมมองเชิงกลยุทธ์ของเรา กองทัพออสเตรเลียมีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมในแปซิฟิกอยู่แล้ว และจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล้

ภายใต้โครงการรักษาความมั่นคงทางทะเลแปซิฟิกของออสเตรเลีย เราจะส่งมอบเรือลาดตระเวนพร้อมปฏิบัติการและการเฝ้าระวังทางอากาศ เพื่อปรับปรุงการแบ่งปันข้อมูลในการติดตามการค้ายาเสพติด การลักลอบเข้าเมือง และการทำประมงผิดกฎหมาย โครงการดังกล่าวคือความมุ่งมั่นมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 4.2 หมื่นล้านบาท) ในกว่า 30 ปีที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วยเรือลาดตระเวนชั้นการ์เดียน 21 ลำ โดย 19 ลำส่งไปยังประเทศต่าง ๆ ในหมู่เกาะแปซิฟิกและสองลำส่งไปยังติมอร์-เลสเต

เรามีสนธิสัญญาด้านความมั่นคงแบบทวิภาคีกับหมู่เกาะโซโลมอน และบันทึกความเข้าใจด้านความมั่นคงกับตูวาลูและนาอูรู เมื่อไม่นานมานี้ ออสเตรเลียและวานูอาตูได้ประกาศยกระดับการมีส่วนร่วมด้านความมั่นคง รวมถึงการฝึกอบรมของออสเตรเลียสำหรับสมาชิกใหม่ของกองกำลังตำรวจวานูอาตู และการเจรจาเกี่ยวกับสนธิสัญญาด้านความมั่นคงแบบทวิภาคี

ออสเตรเลียกำลังเปลี่ยนค่ายการรักษาสันติภาพและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติแบล็คร็อก ให้เป็นศูนย์กลางสำหรับตำรวจและการฝึกอบรมเพื่อรักษาสันติภาพระดับภูมิภาคกับฟิจิ

ออสเตรเลียและปาปัวนิวกินีประกาศโครงการริเริ่มร่วมที่สำคัญ ณ ฐานทัพเรือลอมบรัมของปาปัวนิวกินีในจังหวัดมานัส นายไมค์ เพนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศระหว่างการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิกว่าสหรัฐฯ จะเป็นพันธมิตรในโครงการนี้ด้วย การพัฒนาลอมบรัมจะช่วยยกระดับการทำงานร่วมกันของเรายิ่งขึ้น กระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลของเราให้แน่นแฟ้นขึ้น และเติมเต็มโครงการรักษาความมั่นคงทางทะเลแปซิฟิกของออสเตรเลีย

แรงผลักดันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องระหว่างการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ตำรวจของออสเตรเลียและปาปัวนิวกินีจะทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาการส่งมอบบริการรักษาความสงบไปยังชุมชนปาปัวนิวกินี

ออสเตรเลียจะจัดตั้งทีมฝึกอบรมเคลื่อนที่สำหรับแปซิฟิกของกองทัพออสเตรเลียแบบหมุนเวียนระยะยาว โดยตั้งอยู่ในออสเตรเลีย และจะเดินทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อได้รับเชิญให้ฝึกอบรมและเข้าร่วมกับกองกำลังอื่น ๆ

กองทัพเรือออสเตรเลียจะดำเนินการส่งกำลังพลไปยังแปซิฟิกมากขึ้น เพื่อดำเนินการฝึกและซ้อมรบทางทะเลกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงเรือลาดตระเวนชั้นการ์เดียนลำใหม่

การเสริมสร้างความร่วมมือ

ด้วยโครงการริเริ่มเหล่านี้ กองทัพออสเตรเลียจะทำงานใกล้ชิดกับพันธมิตรของเรา เสริมสร้างการทำงานร่วมกันในด้านวิศวกรรม การบริการทางการแพทย์ การสื่อสาร การเฝ้าระวัง การส่งกำลัง การสนับสนุนทางทะเล และการวางแผน

ออสเตรเลียวางแผนที่จะเปิดภารกิจทางการทูตเต็มรูปแบบ 5 ภารกิจใหม่ในหมู่เกาะคุก เฟรนช์พอลินีเชีย หมู่เกาะมาร์แชลล์ นีวเว และปาเลา ซึ่งทำให้ออสเตรเลียเป็นประเทศแรกที่มีนักการทูตประจำอยู่ในประเทศสมาชิกการประชุมหมู่เกาะแปซิฟิกทั้ง 18 ประเทศ

เรากำลังเพิ่มการสนับสนุนในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ในลักษณะที่ตอบสนองความท้าทายด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นเอกลักษณ์ของแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้

หน่วยงานการอำนวยความสะดวกด้านการเงินในโครงสร้างพื้นฐานของออสเตรเลียสำหรับแปซิฟิกจะมีการระดมทุนร่วมกับสินเชื่อมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 4.2 หมื่นล้านบาท) สำหรับโครงการในส่วนต่าง ๆ เช่นโทรคมนาคม พลังงาน การขนส่ง และน้ำ ซึ่งจะได้รับการเติมเต็มโดยข้อเสนอในการมอบเงินทุนที่เรียกคืนได้เพิ่มเติม 1 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 686 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 2.1 หมื่นล้านบาท) ให้กับหน่วยงานด้านเงินทุนเพื่อการส่งออกของออสเตรเลียที่รู้จักกันในนามอีฟิก และอำนาจที่ยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อสนับสนุนการลงทุน

ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของเราขยายผลไปสู่ความหลงใหลร่วมกันอย่างลึกซึ้ง ใครก็ตามที่ไปเยือนแปซิฟิกใต้จะได้เห็นความหลงใหลด้านกีฬา โครงการกีฬาระหว่างออสเตรเลียและแปซิฟิกโครงการใหม่จะขยายความร่วมมือด้านกีฬาของเรา และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนให้แน่นแฟ้น

โครงการความร่วมมือด้านศาสนาโครงการใหม่จะช่วยเพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างศาสนาในแปซิฟิกและออสเตรเลีย

เพราะเข้าใจถึงความสำคัญของการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาโอกาสทางเศรษฐกิจ เราจะมอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในแปซิฟิกเข้าเรียนในโรงเรียนของออสเตรเลีย

นอกจากนี้ เรายังเพิ่มโครงการด้านแรงงานในแปซิฟิกและโครงการแรงงานตามฤดูกาล เพื่อรองรับกระแสของประชากรและโอกาสทางเศรษฐกิจ

เพื่อสนับสนุนแถลงการณ์ด้านความมั่นคงระดับภูมิภาคบีโออีในการประชุมหมู่เกาะแปซิฟิกเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ออสเตรเลียได้เปิดศูนย์แปซิฟิกฟิวชั่นใหม่ เพื่อเติมเต็มสถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงระดับภูมิภาคที่มีอยู่ รวมถึงศูนย์ประสานงานด้านอาชญากรรมข้ามชาติแปซิฟิกในซามัว และศูนย์เฝ้าระวังการประมงระดับภูมิภาคของสำนักงานการประมงนานาทัศนะในหมู่เกาะโซโลมอน

นอกจากนี้ เรายังพัฒนาวิทยาลัยความมั่นคงในแปซิฟิกของออสเตรเลียเพื่อส่งเสริมความสามารถและเครือข่ายในหมู่เจ้าหน้าที่ระดับสูงในแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้

การส่งเสริมความร่วมมือ

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จะทำงานร่วมกับพันธมิตรระดับภูมิภาคเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นทางไซเบอร์ ออสเตรเลียลงทุน 38.4 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 808 ล้านบาท) ถึง พ.ศ. 2565 ผ่านโครงการความร่วมมือทางไซเบอร์ทั่วภูมิภาคของเรา ความร่วมมือทางไซเบอร์กับปาปัวนิวกินี และโครงการอื่น ๆ ซึ่งจะเสริมสร้างการป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์ การดำเนินคดี และความร่วมมือ และเพิ่มความสามารถในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ทางไซเบอร์

ประกาศของบีโออีเน้นว่าการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงที่ใหญ่ที่สุดสำหรับประเทศสมาชิกการประชุมหมู่เกาะแปซิฟิก ออสเตรเลียยังคงเป็นพันธมิตรที่มั่นคงในการสนับสนุนการตอบสนองต่อสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติที่เปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค และมุ่งมั่นในการสนับสนุนอย่างน้อย 1 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 686 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 2.1 หมื่นล้านบาท) ในระยะห้าปีสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศในประเทศกำลังพัฒนา รวมถึงความช่วยเหลือระดับภูมิภาค 300 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 206 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 6.3 พันล้านบาท) ในระยะสี่ปี

ออสเตรเลียแสวงหาความร่วมมือกับทุกประเทศที่มีส่วนร่วมในอินโดแปซิฟิก ความท้าทายของเรา คือการทำให้แน่ใจว่า ความพยายามจะผสานรวมกันเพื่อสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัย มั่นคง เปิดกว้าง และเจริญรุ่งเรือง นี่คือค่านิยมของเรา

หุ้น