ความเป็นหุ้นส่วนที่น่าภาคภูมิใจ

ความเป็นหุ้นส่วนที่น่าภาคภูมิใจ

ทหารของสาธารณรัฐเกาหลีเล็งปืนไรเฟิลบนหาดยาวในจังหวัดชลบุรีซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทยในระหว่างการฝึกคอบร้าโกลด์ 18 การฝึกทางทหารนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในอินโดแปซิฟิกครั้งที่ 37 นี้ มีประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพร่วมกัน และมีเจ้าหน้าที่จาก 29 ประเทศมายังประเทศไทย เจ็ดประเทศที่เข้าร่วมการฝึกอย่างเต็มรูปแบบโดยการจัดหาบุคลากรและยุทโธปกรณ์ให้กับการฝึกครั้งนี้ ได้แก่ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไทย และสหรัฐฯ “เราเป็นหุ้นส่วนที่ภาคภูมิใจของไทยมาเกือบ 40 ปีในการฝึกคอบร้าโกลด์“ นายปีเตอร์ เอ็ม. เฮย์มอนด์ รองหัวหน้าคณะผู้แทนของสถานทูตสหรัฐฯ ในกรุงเทพฯ ประเทศไทยกล่าว

ภาพโดย: นายศักดิ์ชัย ลาลิต | ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

หุ้น